Projecten

Activiteiten

Mireille van Eechoud

Publicaties

Ausloos, J., Loos, M., Mak, C., Pol, L., Reinhartz, B., Schumacher, L.D., van Eechoud, M.

Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen

2021, (Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, April 2021, Bijlage bij Kamerstuk 2020-2021, 30696 nr. 52).

Links | BibTeX

Ancel, M-E., Binctin, N., Drexl, J., Ginsburg, J.C., Kono, T., Lee, G., Matulionyte, R., Moura Vicente, D., Treppoz, E., van Eechoud, M.

International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Applicable Law

JIPITEC, 12 (1), pp. 44-73, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

as part of ILA Committee:, van Eechoud, M.

Annex Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”)

JIPITEC, 12 (1), pp. 86-93, 2021.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

A Serpent Eating Its Tail: The Database Directive Meets the Open Data Directive

IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law , 52 (4), pp. 375-378, 2021, (Editorial).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Nieuws in de platformeconomie

De Hofvijver, 11 (118), 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Cooper Dreyfuss, R., van Eechoud, M.

Choice of Law in EU Trade Secrecy Cases

Chapter 10, pp. 171-191, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Behrens, C., Brouwer, E., van Eechoud, M., Witteman, J.

Toegang tot data uit apparaten: Praktijk, marktfalen en publieke belangen

2020, ISBN: 9789067339742, (SEO-rapport nr. 2019-29).

Abstract | BibTeX

van Eechoud, M.

Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuitgeversrecht)

AMI, 2019 (6), pp. 197-202, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 12 december 2018 (FPI Ghana / Koas c.s.)

AMI, 2019 (2), pp. 73-74, 2019.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Schriftelijke inbreng Rondetafelgesprek wijziging Handelsregisterwet

2019, (Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Tweede Kamer).

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep

Mediaforum, 2019 (1), pp. 1, 2019.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hoge Raad 8 juni 2018 (Pearson)

AMI, 2019 (1), pp. 34-39, 2019.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 19 november 2018 (TVS / Revo)

AMI, 2019 (1), pp. 40-41, 2019.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

AMI, 2018 (4), pp. 127-133, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

AMI, (6), pp. 16-23, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law

Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), (4), pp. 716-723, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

A publisher's intellectual property right: Implications for freedom of expression, authors and open content policies

2017, (Study conducted on commission from OpenForum Europe, January 2017).

Links | BibTeX

Poort, J., van Eechoud, M.

Bom onder het internet - Naschrift

2017, (NJBlog, 6 december 2016.).

Links | BibTeX

Poort, J., van Eechoud, M.

Hof van Justitie legt bom onder het internet

2016, ( NJB Blog, 25 oktober 2016.).

Links | BibTeX

Guibault, L., van Eechoud, M.

International copyright reform in support of open legal information (working paper draft, Sep. 2016)

2016, (Paper for Open Data Research Symposium Madrid 2016 ).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 21 april 2016 (Austro Mechana / Amazon Sàrl e.a.)

2016.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De ontsporing van het begrip databank. Enige bedenkingen bij HvJEU Freistaat Beieren / Verlag Esterbauer

AMI, (2), pp. 25-30., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie 22 januari 2015 (Allposters / Pictoright)

AMI, (6), pp. 169-173., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M., Zuiderveen Borgesius, F.

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework

2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 10 juni 2015 (Pictoright / Stadsarchief Rotterdam)

2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Making Access to Government Data Work

Masaryk University Journal of Law and Technology, (2), 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Clinical Legal Education: A Review of the Literature

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing Links to Learning

2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Students going cross-border for start-ups

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing a Start-up Law Clinic in a Law School - 10 Practical Tips

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing a Start-up Law Clinic in Law School: A Practical Guide

2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid

AMI, (3), pp. 75-83., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Kannekens, E., Salamanca, O., van Eechoud, M.

ALAI 2015 Conference 'Renumeration for the Use of Works. Exclusivity vs. Other Approaches, National Report The Netherlands

2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De Wob krijgt een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie

Mediaforum, (2), pp. 49., 2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Voices near and far: Introduction

2014, (Chapter in: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, p. 7-17. ISBN 9789089646354.).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Adapting the work

pp. 145-174, 2014, (Chapter in: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, ISBN 9789089646354. ).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 3 april 2014 (Hi Hotel / Spoering)

2014, ( C-387/12 ).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 24 februari 2014 (SDC Verifier / Femto Engineering)

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Salamanca, O., van Eechoud, M.

Open legal data for Europe

2014.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De lokroep van open data

2014.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Hergebruik herschikt

Mediaforum, (4), pp. 106-109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

The Work of Authorship

Amsterdam University Press, 2014, ISBN: 9789089646354.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De grensoverschrijdende inbreuk: Daad, plaats en norm na Football Dataco & Pinckney

AMI, (6), pp. 169-178, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot?

2013.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary

Oxford University Press, 2013, ISBN: 9780199665082.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Government Works

pp. 141-175, 2012, ISBN: 9789086920372, (Chapter in: A century of Dutch copyright law: auteurswet 1912-2012, Hugenholtz, P.B., Quaedvlieg, A. & Visser, D., eds., 2012.).

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information

2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken - de 'CLIP' Principles

NIPR, (2), pp. 252-264, 2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work

JIPITEC, (1), pp. 60-80, 2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 21 december 2011 (PostNL & Cendris / Staat der Nederlanden)

2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 december 2011 (Painer / Standard Verlags)

2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Multiple defendants and territorial intellectual property rights: Painer revisits Roche through Freeport

2012.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Guibault, L., van Eechoud, M.

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information

2011.

Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P., van der Sloot, B., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Report of the Netherlands for ALAI 2011 Study Days (Dublin)

2011.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hoge Raad 30 oktober 2009 (Montis (Charly & Chaplin))

2010.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Cassina/Dimensione

2010.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)

2010.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 19 februari 2009 (Cassina / Dimensione)

2010.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking

Kluwer Law International , Alphen aan den Rijn, 2009, ISBN: 9789041131300.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The European Concern with Copyright and Related Rights

2009.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Eijk, N.

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

2008.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Bosch 14 oktober 2008 (Michaud / Graham Packaging)

2008.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand

Mediaforum, (1), pp. 2-10, 2008.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Haarlem 29 juni 2007 (Life Safety Products / Autovision)

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Commercialization of public sector information. Delineating the issues

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Het Communautair Acquis voor auteursrecht en naburige rechten: Zeven zonden of zestien gelukkige jaren?

AMI, (4), pp. 109-117, 2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 17 januari 2007 (Garmin / TomTom)

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

CLIP Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I") of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Af

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

CLIP Suggestions for amendment of the Brussels I regulation with respect to Exclusive jurisdiction and cross border intellectual property (patent) infringement

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., Rieber-Mohn, T., van Eechoud, M., Westkamp, G.

Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M., van Gompel, S.

Openbaarheid in de Grondwet

2007.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J., van Eechoud, M.

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening

2006.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

The position of broadcasters and other media under "Rome II": Proposed regulation on the law applicable to non-contractual obligations

IRIS Plus, (10), pp. 1-8, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

Mediaforum, (9), pp. 291, 2005.

Links | BibTeX

Drexl, J., Kur, A., van Eechoud, M.

Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright

2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening

AMI, (2), pp. 45-56, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 16 september 2004 (Raedecker / NCC)

2005.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 11 september 2003 (Raedecker / NCC)

2004.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Choice of Law in Copyright and Related Rights. Alternatives to the Lex Protectionis

Kluwer Law International, Den Haag, 2003, ISBN: 9041120718.

Links | BibTeX

van Daalen, O., van Eechoud, M.

Handhaving van intellectuele eigendomrechten

2003.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 21 december 2000 (De Telegraaf / NVM)

2001.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Noot bij Pres. Rb. Den Haag 12 september 2000 (NVM / De Telegraaf)

2000.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

Mediaforum, (3), pp. 73-79, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De schadekant van het gelijk

Mediaforum, (13), pp. 341-342, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij GvEA EG 6 april 2000 (Kuijer vs. Raad EU)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Pres. Rb. Dordrecht 8 september 1998 (KPN / Kapitol)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie

Mediaforum, (6), pp. 177-184, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken

Computerrecht, (2), pp. 113-115, 2000.

Abstract | Links | BibTeX