Mireille van Eechoud

Publicaties

Schriftelijke inbreng Rondetafelgesprek wijziging Handelsregisterwet

van Eechoud, M.

Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Tweede Kamer

12-04-2019

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

van Eechoud, M.

De Europese Commissie zet in het kader van de ‘data-economiestrategie’ nieuwe stappen op het terrein van opendatabeleid. Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EC inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI Directive) legt de mogelijkheid voor (semi)publieke instellingen om databank- en auteursrechten uit te oefenen verder aan banden. Er komt een vergaand verbod op de uitoefening van databankrechten. Ook vallen er straks meer semipublieke databronnen onder de hergebruikregels, uit nutssectoren, transport en onderzoek. Een analyse van de plannen.

18-09-2018

Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

van Eechoud, M.

Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-richtlijn’) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.

25-04-2017

Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law

van Eechoud, M.

This past decade has seen a veritable surge of development of ‘soft law’ private international instruments for intellectual property. A global network has been formed made up of academics and practitioners who work on the intersection of these domains. This article examines the synthesizing work of the International Law Association’s Committee on intellectual property and private international law. Now that its draft Guidelines on jurisdiction, applicable law and enforcement are at an advanced stage, what can be said about consensus and controversy about dealing with transborder intellectual property disputes in the information age? What role can principles play in a world where multilateral rulemaking on intellectual property becomes ever deeply politicized and framed as an issue of trade? Arguably, private international law retains it facilitating role and will continue to attract the attention of intellectual property law specialists as a necessary integral part of regulating transborder information flows.

24-01-2017

International copyright reform in support of open legal information (working paper draft, Sep. 2016)

Guibault, L.

van Eechoud, M.

Paper for Open Data Research Symposium Madrid 2016

This paper analyzes the status of legal information under international and national copyright laws. It argues that the current uncertainties with respect to the copyright status of primary legal materials (legislation, court decisions) and secondary legal materials such as parliamentary records and other official texts relevant to the interpretation of law, constitute a barrier to access and use. The time has come for reform of the international copyright system in WIPO. International law should recognize explicitly that primary and secondary legal materials are public domain and thus not subject to copyright or related rights. This will bring outdated copyright norms across the world up to date with current developments: the trend towards universal recognition of the right to access government information as part of human rights, the UN’s sustainable development goals with respect to access to law, and the rapid growth of open government policies worldwide, supported by the Open Government Partnership (OGP).

30-09-2016

De ontsporing van het begrip databank. Enige bedenkingen bij HvJEU Freistaat Beieren / Verlag Esterbauer

van Eechoud, M.

Het Hof van Justitie heeft bij de uitleg van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken het begrip 'databank' zelden onder een vergrootglas gelegd. Meer aandacht ging uit naar het vereiste van substanti‘le investering en naar de reikwijdte van het recht om opvraging en hergebruik van data te verbieden. Nu ligt er een uitspraak die het criterium dat de gegevensverzameling uit zelfstandige elementen moet bestaan, uitholt. Gaan we naar een databankrecht op alle 'informatie'?

19-05-2016

Annotatie bij Hof van Justitie 22 januari 2015 (Allposters / Pictoright)

van Eechoud, M.

Overbrenging van de afbeelding van een beschermd werk van een papieren poster op canvas valt onder het distributierecht van art. 4 Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG. Poortvliet-doctrine. Geen sprake van uitputting als drager is vervangen. Beloning voor distributie moet in een redelijke verhouding staan tot de economische waarde van de exploitatie van het beschermde voorwerp. Auteursrechtrichtlijn harmoniseert niet het recht van bewerking.

25-02-2016

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework

van Eechoud, M.

Zuiderveen Borgesius, F.

Open data are held to contribute to a wide variety of social and political goals, including strengthening transparency, public participation and democratic accountability, promoting economic growth and innovation, and enabling greater public sector efficiency and cost savings. However, releasing government data that contain personal information may threaten privacy and related rights and interests. In this paper we ask how these privacy interests can be respected, without unduly hampering benefits from disclosing public sector information. We propose a balancing framework to help public authorities address this question in different contexts. The framework takes into account different levels of privacy risks for different types of data. It also separates decisions about access and re-use, and highlights a range of different disclosure routes. A circumstance catalogue lists factors that might be considered when assessing whether, under which conditions, and how a dataset can be released. While open data remains an important route for the publication of government information, we conclude that it is not the only route, and there must be clear and robust public interest arguments in order to justify the disclosure of personal information as open data.

03-12-2015

Making Access to Government Data Work

van Eechoud, M.

The EU Directive on Re-use of Public Sector Information of 2013 (the PSI Directive) is a key instrument for open data policies at all levels of government in Member States. It sets out a general framework for the conditions governing the right to re-use information resources held by public sector bodies. It includes provisions on non-discrimination, transparent licensing and the like. However, what the PSI Directive does not do is give businesses, civil society or citizens an actual claim to access. Access is of course a prerequisite to (re)use. It is largely a matter for individual Member States to regulate what information is in the public record. This article explores what the options for the EC are to promote alignment of rights to information and re-use policy. It also flags a number of important data protection problems that have not been given serious enough consideration, but have the potential to paralyze open data policies.

21-10-2015

Clinical Legal Education: A Review of the Literature

Fahy, R.

van Eechoud, M.

iLINC (ICT Law Incubators Network), September 2015.

29-09-2015

Establishing Links to Learning

Fahy, R.

van Eechoud, M.

iLINC (ICT Law Incubators Network), Work Package 3, September 2015.

29-09-2015

Students going cross-border for start-ups

van Eechoud, M.

iLINC Law Incubator Brief, 2015.

29-09-2015

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid

van Eechoud, M.

Standaardlicenties zoals Creative Commons zijn een belangrijk middel voor overheidsorganen om het (her)gebruik van overheidsinformatie te stimuleren. De uitoefening van het privaatrechtelijke auteurs- en databankenrecht versterkt zo de publiekrechtelijk geregelde openbaarheid van bestuur. Kan dat zo blijven als het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid wet wordt? Het voorstel zet de verhouding tussen openbaarheidswetgeving en intellectuele eigendomsrechten op scherp. Dit artikel beziet de voorgenomen wetswijzigingen in het licht van de tweewegenleer, het leerstuk dat bepaalt hoe privaatrechtelijk overheidshandelen mag worden ingezet voor publieke doelen.

23-06-2015

Voices near and far: Introduction

van Eechoud, M.

Chapter in: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, p. 7-17. ISBN 9789089646354.

The goal of this introduction is to ‘set the stage’ so to speak for the various explorations that follow, of notions of collaborative authorship and original works in academic thought, societal practice and as legal norms. To provide especially the readership not familiar with copyright lawmaking with a useful backdrop, what follows is a characterisation of the current state of copyright law in Europe. I shall briefly describe the role of the EU as primary actor in copyright reform. We can then sketch what the pertinent questions are on authorship and copyright subject-matter, a.k.a. original intellectual creations, and how the authors of each chapter have addressed these. The contributions in this volume all borrow from different disciplines. This introduction concludes with some observations on the many voices in academia that speak on creative practices, and on their relative proximity to copyright scholarship. Although technology and economics will continue to drive developments in intellectual property law, humanities research can (and should) have real impact on the quality of law and legal interpretation.

19-12-2014

Adapting the work

van Eechoud, M.

In: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, p. 145-173.
ISBN 9789089646354.

My focus in this piece is on the interplay between the legal concepts of work, copy and adaptation in light of the now ubiquitous ‘new’ forms or genres of works that online networks enabled. Can European copyright law accommodate the increased fluidity of some of these work genres? What avenues might be taken to attenuate the gap between legal and social practices? Is a more flexible system of limitations enough? Or do we need a wholesale rethink of the work concept? Might a more relaxed notion of copying and especially of adapting suffice? What would that mean for the kind of copyright infringement analysis courts engage in? My ambition is to explore potential avenues for reform, and in doing so take on board some insights from non-legal disciplines, notably genre and adaptations studies.

18-12-2014

Annotatie bij Hof van Justitie EU 3 april 2014 (Hi Hotel / Spoering)

van Eechoud, M.

C-387/12

Internationale bevoegdheid rechter bij grensoverschrijdende inbreuk auteursrecht. EEX-Verordening (EG) nr. 44/2001. Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Plaats van intreden beweerde schade.

13-11-2014

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 24 februari 2014 (SDC Verifier / Femto Engineering)

van Eechoud, M.

Vordering wapperverbod. Software door auteurs in meerdere landen gemaakt. Internationaal privaatrecht. Conflictregel. Vraag aan wie auteursrechten toekomen beheerst door recht van elk land waarvoor bescherming wordt ingeroepen (lex protectionis).

13-11-2014

Open legal data for Europe

Salamanca, O.

van Eechoud, M.

LAPSI/Openlaws workshop, 4 September 2014.

The EC funded openlaws.eu project and the LAPSI thematic network project joined forces for a workshop on open legal data for Europe. About 25 participants from academia, government, business and civil society discussed whtat the drivers are for opening up legal data for re-use in different jurisdictions and what barriers (perceived or real) exist. The outcome of the discussion will feed into the on-going work in the LAPSI network on legal barriers to re-use, and in the vision for Big Open Legal Data that will be developed as part of Openlaws.eu.

16-10-2014

De lokroep van open data

van Eechoud, M.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder met betrekking tot het recht inzake toegang tot informatie, aan de Faculteit der Rechtgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 23 mei 2014.

26-09-2014

Hergebruik herschikt

van Eechoud, M.

Nederland doet mee in het Open Government Partnership, een club landen die de ambitie delen om transparantie in de publieke sector te vergroten. Het recente eerste actieplan benadrukt vooral de noodzaak om meer informatie actief openbaar te maken, en dat te doen op een manier die data herbruikbaar maakt. Daar vroeg de Tweede Kamer eind 2012 al om toen het de motie-Voortman aannam. Wat draagt het wetsvoorstel open overheid daaraan bij?

20-05-2014

De grensoverschrijdende inbreuk: Daad, plaats en norm na Football Dataco & Pinckney

van Eechoud, M.

Het corpus uitspraken van het Hof van Justitie EU over grensoverschrijdende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten groeit gestaag. Maar een werkelijk samenhangend antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is en welk recht toepasselijk is valt nog niet te bespeuren. De arresten Football Dataco en Pinckney – de eersten over databankenrecht en auteursrecht inbreuk op internet – getuigen van twee verschillende benaderingen. Een materieelrechtelijke bij Football Dataco, in het voetspoor van merkinbreukzaak L’Oréal/eBay. En een meer traditionele internationaal privaatrechtelijke aanpak bij Pinckney, in de lijn van Wintersteiger. Waar gaat het Hof heen?

31-01-2014

Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary

van Eechoud, M.

European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property: J. Basedow, P. de Miquel Asensio, G. Dinwoodie, J. Drexl, C. Heinze, A. Kur, A. Metzger, A. Peukert, P. Torremans, M. van Eechoud, Oxford: Oxford University Press, 2013, 560 p.
ISBN: 9780199665082.

The Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) Principles address issues of private law for disputes involving intellectual property rights. They were produced by a Max Planck Institute research project, in which the authors of this work were heavily involved. The Principles are intended to provide a model European framework to respond to the increasing need for guidance on the applicable law. They represent a significant body of work which will help to inform developing practice on applicable law and conflict throughout the field. This new work presents the Principles, alongside article-by-article commentary and notes, which analyse thoroughly the context of the rule within the Principles, as well as within the existing legal solutions at the national, European and international level. It also explores the policy considerations underlying the rule, enabling a better understanding of why the Principles adopt the solutions laid out in the rules. Useful references are provided to the relevant legal provisions and cases dealing with the respective issues of intellectual property and private international law.

14-02-2013

Government Works

Hugenholtz, P.

Quaedvlieg, A.

van Eechoud, M.

Visser, D.

23-10-2012

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information

van Eechoud, M.

This paper was written in the context of the European Commission funded thematic network on Legal Aspects of Public Sector Information ('LAPSI'). The reliance on national access norms is an important feature of the EU’s re-use framework, of which Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information is a central feature. It impacts the kinds of policy choices that can be expected to be effective in stimulating commercial and non-commercial re-use of public sector information by private actors (businesses, civil society organizations, individual citizens, etc.). In this paper we assess in more detail the relationship between the PSI Directive and (statutory) rights of access and duties to disclose information under national laws and European law (the latter especially in the area of environmental law). The conclusion is that despite the fact that access to information is increasingly recognized internationally as a fundamental right, the nuts and bolts of it will remain squarely a national affair for the foreseeable future, environmental information excepted. This makes it especially important that EU re-use policies and instruments enable public sector bodies in Member States to work within their existing access infrastructure, in terms of local divisions of competences, procedures and control over pro-active dissemination of information. If the requirements imposed under EU re-use law do not align with local freedom of information laws, it may produce a negative effect on transparency. Not only that, it may also adversely affect conditions for fostering (commercial) re-use.

09-10-2012

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken - de 'CLIP' Principles

van Eechoud, M.

The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) presented its Principles in November 2011 to an international group of legal scholars, judges, and lawyers from commercial practice, governments and international organisations. This article sets out the objectives and principal characteristics of the CLIP Principles. The Principles are informed by instruments of European private international law, but nonetheless differ in some important respects from the rules of the Brussels I Regulation on jurisdiction and the Rome I and II Regulations on the law applicable to contractual and non-contractual obligations. This is especially so in situations where adherence to a strict territorial approach creates significant problems with the efficient adjudication of disputes over intellectual property rights or undermines legal certainty.

05-07-2012

Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work

van Eechoud, M.

For a long time, EU law's impact on the meaning of copyright work seemed limited to software and databases. But recent judgments of the CJEU (Infopaq, BSA, Football Association [Murphy], Painer) suggest we have entered an era of harmonization of copyright subject matter after decades of focus on the scope of exclusive rights and their duration. Unlike before, however, it is the Court and not the legislator that takes centre stage in shaping pivotal concepts. This article reviews the different readings and criticisms evoked by the recent case law on copyright works in legal doctrine across the EU. It puts them in the wider perspective of the on-going-development towards uniform law and the role of the preliminary reference procedure in that process.

28-06-2012

Annotatie bij Rb. Den Haag 21 december 2011 (PostNL & Cendris / Staat der Nederlanden)

van Eechoud, M.

Kan PostNL zich op intellectuele eigendomsrechten beroepen om alsnog een vergoeding af te dwingen voor het gebruik van postcodes in basisregistraties door de overheid, of om verstrekking via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te voorkomen?

22-05-2012

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 december 2011 (Painer / Standard Verlags)

van Eechoud, M.

Beschermingsomvang voor portretfoto op grond van Auteursrechtrichtlijn 2001/29. Communautair werkbegrip voor fotografie in art. 6 Duurrichtlijn 93/98/EEG. Beroep op beperking openbare veiligheid exceptie en citaatrecht (art. 5, lid 3, sub d en e Auteursrechtrichtlijn. Toepassing art. 6 EEX-Verordening bij vorderingen tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken.

25-04-2012

Multiple defendants and territorial intellectual property rights: Painer revisits Roche through Freeport

van Eechoud, M.

The Painer judgment from 1 December 2011 (Case C-145/10) signals a departure from the strict formalist-territorial approach to jurisdiction in intellectual property matters. The Court of Justice of the EU says that joining defendants under art. 6(1) Brussels Regulation is not precluded ‘solely because actions against several defendants for substantially identical copyright infringements are brought on national legal grounds which vary according to the Member States concerned’. The Advocate General took to heart the criticism unleashed by the Courts Roche judgment on multiple defendants jurisdiction, citing among others the position of the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). The Court follows suit.

14-02-2012

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information

Angelopoulos, C.

Guibault, L.

van Eechoud, M.

Freedom of information law is, first and foremost, an instrument that helps to effectuate democratic control of public administration, by giving citizens rights to access government held information. But access rights are also associated with broader benefits. Government data has economic value beyond the public sector, as it can be used for private sector provision of information services and products. Enhancing commercial exploitation of public sector information has, in recent years, become part of national and European economic policy. Access for both democratic and economic purposes has implications for how intellectual property rights in government information are exercised. This chapter explores the role of copyright policy in light of the objectives and principles behind freedom of information law and the regulatory framework for the reuse of public sector information. More specifically, it queries whether open content licenses, such as Creative Commons (CC), are indeed as attractive an instrument for the management of intellectual property in government information as they appear to be.

11-10-2011

Annotatie bij Hoge Raad 30 oktober 2009 (Montis (Charly & Chaplin))

van Eechoud, M.

Auteursrecht. Modelrecht. Verval auteursrecht op grond van art. 21 lid 3 BTMW (oud). Formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 Berner Conventie i.c. niet van toepassing omdat Nederland land van oorsprong is.

14-10-2010

Cassina/Dimensione

van Eechoud, M.

Aanbieden van meubels via website. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij inbreuk op auteursrecht en merkrecht. Onrechtmatig handelen in Nederland als website op Nederland is gericht.

27-01-2010

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)

van Eechoud, M.

Hergebruik overheidsinformatie op grond van Wet Openbaarheid van Bestuur. Gemeente stelt voorwaarden en vergoeding vast met beroep op databankenrecht. Databank getuigend van substantiële investering. Geen producent in de zin van de Databankenwet aangezien geen sprake is van risico dragen voor de substantiële investering.

27-01-2010

Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 19 februari 2009 (Cassina / Dimensione)

van Eechoud, M.

Aanbieden van meubels via website. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij inbreuk op auteursrecht en merkrecht. Onrechtmatig handelen in Nederland als website op Nederland is gericht.

27-01-2010

Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking

Guibault, L.

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Eechoud, M.

van Gompel, S.

Nobody likes today’s copyright law. Widespread unauthorized use of copyright material proliferates with impunity, while citizens and users protest that intrusive copyright and related rights law stifle cultural expression. Equipment manufacturers and intermediaries complain about yet more ’security’ features that complicate their products and services and encumber marketing, while content owners desperately want enforcement to work. And of course it is crucial that whatever regulatory instruments come into play must not age prematurely in Internet time. The European Union faces the daunting challenge of articulating coherent copyright policies that satisfy these contradictory multiple demands. Yet the legal framework must conform to the European Union’s remit of fostering economic growth in a common market, while respecting the national traditions of its still growing family of Member States. Clearly, an extraordinary balancing act is called for if justice is to be done to all of the private and public interests affected. So how has the European acquis communautaire scored on these issues so far? In this groundbreaking study the Institute for Information Law of the University of Amsterdam brings its extensive academic expertise to bear on this question. The authors scrutinize the present law as laid down in the seven copyright and related rights directives, against the background of the relevant international standards of the Berne Convention, the TRIPs agreement, and the WIPO Internet Treaties. They map out in detail the degree to which certain areas of copyright have been harmonized as they expose the gaps and inconsistencies in the acquis and the urgent unresolved issues that persist. They identify the EU’s ambitions in relation to its present and future competences (following the Lisbon Reform) to regulate copyright, and to its Better Regulation agenda. Following a comprehensive analysis of almost two decades of regulatory intervention, they move on to the salient current trends that point toward a more coherent and balanced European copyright law.

13-10-2009

The European Concern with Copyright and Related Rights

Guibault, L.

van Eechoud, M.

van Gompel, S.

In: Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking, Information Law Series, nr. 19, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2009.

13-10-2009

Annotatie bij Hof Den Bosch 14 oktober 2008 (Michaud / Graham Packaging)

van Eechoud, M.

Frans recht bepaalt makerschap en het huidige houderschap van het auteursrecht op ontwerp honingpot.

17-02-2008

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand

van Eechoud, M.

De generieke regeling voor hergebruik van overheidsinformatie - het hoofdstuk V-A van de Wob - viert haar tweede verjaardag. Het derde levensjaar zal in het teken staan van een drietal gebeurtenissen: de evaluatie door de Europese Commissie van richtlijn 2003/98/EG (Public Sector Information Directive), een aangekondigd wetsvoorstel voor herziening van de Wet openbaarheid van bestuur, en mogelijk een voorstel ter regeling van de overheid & markt problematiek. Ondertussen lopen conflicten over de voorwaarden waaronder overheidsinstanties data vrijgeven voor commerciële exploitatie hoog op. Tijd voor een tussenstand.

18-01-2008

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls

van Eechoud, M.

The Creative Commons model seems an attractice instrument for public sector bodies that seek to enhance transparent access to their information, be it for purposes of democratic accountability or re-use for economic or other uses. This study examined that hypothesis and highlights the major opportunities and pitfalls of the Creative Commons model for public sector information. It assesses where there is a match between the creative commons model and the principles of freedom of information law and the Public Sector Information Directive (EC Directive 2003/98 on the re-use of public sector information) as implemented in the new chapter V-A of the Dutch Freedom of Information Act (Wet Openbaarheid van Bestuur). The assessment was made not only at the more principled, abstract level, but also at the level of the individual licensing terms. It is preceded by an analysis of government information as subject of intellectual property rights, under the Dutch Copyright Act and the Database Act.

21-12-2007

Annotatie bij Vzr. Rb. Haarlem 29 juni 2007 (Life Safety Products / Autovision)

van Eechoud, M.

Veiligheidshamer geïmporteerd uit Duitsland voor Nederlandse markt. Auteursrechtinbreuk naar Nederlands recht. Grensoverschrijdend verbod voor gehele EER. Geen ambtshalve toepassing internationaal privaatrecht?

19-12-2007

Het Communautair Acquis voor auteursrecht en naburige rechten: Zeven zonden of zestien gelukkige jaren?

van Eechoud, M.

In opdracht van de Europese Commissie zette een team IViR-onderzoekers onder leiding van P.B. Hugenholtz zich aan een kritische en integrale analyse van de zeven verschillende Europese richtlijnen die sinds 1991 het licht zagen op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. Dit artikel vat de belangrijkste bevindingen nog eens samen. Na een korte uiteenzetting over de aanleiding voor de review, volgen enkele observaties over de doelstellingen van de richtlijnen in relatie tot de bevoegdheden van de Europese wetgever. Dan volgt een samengevatte analyse van het acquis op hoofdpunten, geordend naar het object van bescherming, de exclusieve rechten die geharmoniseerd zijn, en de daarbij behorende beperkingen. De voor- en nadelen van het harmonisatieproces zoals dat tot nu toe verlopen is, komen apart aan de orde, vooruitlopend op een doorkijk naar een werkelijk geünificeerd Europees auteursrecht.

17-08-2007

Annotatie bij Rb. Den Haag 17 januari 2007 (Garmin / TomTom)

van Eechoud, M.

Bevoegdheidsincident - Internationale rechtsmacht bij geschil over Gemeenschapsmodel (auto) navigatiesystemen TomTom en Garmin - Omvang bevoegdheid t.a.v. vordering in reconventie - Gemeenschapsmodelverordening art. 79, 82, 83 - EEX-Verordening art. 4, 6.

17-08-2007

CLIP Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I") of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Af

van Eechoud, M.

The European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) analyses in these comments the effects on intellectual property contracts of the proposed Rome I regulation on the law applicable to contractual obligations. CLIP argues that the European legislator should not introduce a rule on the law applicable tot contracts relating to intellectual property rights in Art. 4 of the future Rome I-Regulation, or introduce at least a more flexible one.

19-04-2007

CLIP Suggestions for amendment of the Brussels I regulation with respect to Exclusive jurisdiction and cross border intellectual property (patent) infringement

van Eechoud, M.

In consequence of ECJ judgments C-4/03 - GAT v. LuK and C-539/03 - Roche Nederland v. Primus, handed down on 13 July 2005, it appears no longer feasible for a national court to allow for consolidation of claims against a person infringing parallel intellectual property rights registered in different Member States, and/or to accept a joinder of claims against multiple defendants engaged in concerted actions. It is feared that this will entail considerable impediments for an efficient enforcement of intellectual property rights, in particular of patents. In these comments, the European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) suggests the adverse affects of the ECJ's rulings should be cured. This can be done by revising the drafting of article 22(4) and article 6 of the Brussels Regulation on Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (44/2001).

19-04-2007

Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society

Guibault, L.

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

Rieber-Mohn, T.

van Eechoud, M.

Westkamp, G.

Rapport aan de Europese Commissie, DG Interne Markt, februari 2007. Zie ook Part II: Country Reports on the Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, G. Westkamp, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, februari 2007.

This study, commissioned by the European Commission, examines the application of Directive 2001/29/EC in the light of the development of the digital market. Its purpose is to consider how Member States have implemented the Directive into national law and to assist the Commission in evaluating whether the Directive, as currently formulated, remains the appropriate response to the continuing challenges faced by the stakeholders concerned, such as rights holders, commercial users, consumers, educational and scientific users. As set out in specifications of the study set out by the Commission, its aim is "to assess the role that the Directive has played in fostering the digital market for goods and services in the four years since its adoption". The impact of the Directive on the development of digital (chiefly online) business models, therefore, will be the focal point of our enquiry throughout this study.

22-03-2007

Openbaarheid in de Grondwet

van Eechoud, M.

van Gompel, S.

In: Openbaarheid in het internettijdperk: de invloed van ICT op juridische concepten van openbaarheid, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006.

24-01-2007

The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy

Guibault, L.

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Eechoud, M.

van Gompel, S.

Rapport aan de Europese Commissie, DG Interne Markt, november 2006, 308 p.
Zie ook de executive summary.

Study carried out by the Institute for Information Law for the European Commission (DG Internal Market). Chapters 1 and 2 describe and examine the existing 'acquis communautaire' in the field of copyright and related (neighbouring) rights, with special focus on inconsistencies and unclarities. Chapters 3-6 deal with distinct issues that were identified a priori by the European Commission as meriting special attention: possible extension of the term of protection of phonograms (Chapter 3), possible alignment of the term of protection of co-written musical works (Chapter 4), the problems connected to multiple copyright ownership, including the issue of 'orphan works' (Chapter 5), and copyright awareness among consumers (Chapter 6). Chapter 7 provides an overall assessment of the benefits and drawbacks of the fifteen years of harmonisation of copyright and related rights in the EU and dwells on regulatory alternatives.

10-01-2007

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening

Kabel, J.

van Eechoud, M.

Kortlopend onderzoek ten behoeve van de Nederlandse standpuntbepaling ten aanzien van het voorstel voor een Richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).

28-11-2006

The position of broadcasters and other media under "Rome II": Proposed regulation on the law applicable to non-contractual obligations

van Eechoud, M.

The EU are in the advanced stages of legislating conflict of laws rules for torts, with the adoption by the Council of a common position on the proposed Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations. In this contribution, a critical look is taken at this private international law instrument and its impact on the broadcasting and media industries. The legislative background and objectives of Rome II are set out, followed by an introduction to its general rules. Special attention is paid to questions of intellectual property, unfair competition and violations of interests in personality (including defamation).

23-11-2006

Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright

Drexl, J.

Kur, A.

van Eechoud, M.

Conventional wisdom in international copyright doctrine has it that the law of the country for whose territory protection is claimed governs copyright issues - whether it concerns existence, scope, duration, ownership, transfer or infringement. The Berne Convention of 1886 and other international copyright treaties do not lay down the lex protectionis as conflict rule, contrary to what is often assumed. This paper addresses the drawbacks of the lex protectionis for the initial ownership issue. It assesses alternative conflict rules that can increase legal certainty, while giving due respect to the diversity in national allocation regimes. There is a case to be made for the development of creator-oriented conflict rules for initial ownership issues, particularly if they also serve legal certainty by identifying a single governing law. Such rules may be construed using the main allocation principles of modern European private international law theory.

04-05-2005

Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening

van Eechoud, M.

Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de 'Rome II'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter.

05-04-2005

Handhaving van intellectuele eigendomrechten

van Daalen, O.

van Eechoud, M.

In: ICT regulering anno 2002. Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen, Tilburg: Centrum voor Bestuur, Recht en Informatisering KUB 2002, p. 45-53.

Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de ICT-toets 2002. Bijdrage over de stand van wetgeving(sinitiatieven) op wereld- en Europees niveau en in Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden op het gebied van intellectuele eigendom in de digitale omgeving, m.n. wat betreft auteursrecht, naburige rechten en octrooien op software en bedrijfsmethoden.

15-08-2003

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie)

van Eechoud, M.

Zaak T-174/95
Bespreking van vonnis van het GvEA EG over toegang tot informatie van de Europese instellingen op grond van Besluit 93/730 en 93/731 inz. toegang voor het publiek tot documenten van de Raad.

16-11-2000

Noot bij Pres. Rb. Den Haag 12 september 2000 (NVM / De Telegraaf)

van Eechoud, M.

Kritische bespreking van het vonnis in kort geding d.d. 12.10.2000 van de rechtbank Den Haag in de zaak NVM/De Telefgraaf.

06-11-2000

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

van Eechoud, M.

Op 28 januari 2000 zond de Europese Commissie een ontwerp-verordening inzake publieke toegang tot documenten naar Parlement en Raad. Deze verordening moet deels de plaats innemen van de huidige algemene Europese openbaarheidsregelingen. Het voorstel betekent een achteruitgang van de openbaarheid, niet alleen op Europees niveau, maar mogelijk zelfs op nationaal niveau.

06-11-2000

De schadekant van het gelijk

van Eechoud, M.

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige perspublicaties. Hoogte schadevergoeding. Bijdrage aan de Mediaforum-special t.g.v. het afscheid van prof. G.A.I. Schuijt als redactievoorzitter.

06-11-2000

Annotatie bij GvEA EG 6 april 2000 (Kuijer vs. Raad EU)

van Eechoud, M.

Commentaar op de uitspraak van Europese rechter van 6 april 2000 (GvEA EG) inz. toegang tot documenten van de Raad van de Europese Unie (Besluit 94/90, Raadsbesluit 93/731) zaak T-83/96 (Kuijer/Raad EU).

16-06-2000

Annotatie bij Pres. Rb. Dordrecht 8 september 1998 (KPN / Kapitol)

van Eechoud, M.

Commentaar op de uitspraak van Pres. Rb. Dordrecht 8 september 1998 inzake KPN/Kapitol, over het op internet beschikbaar maken van telefoongidsen. Bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten aanzien van ‘buitenlandse’ website.

27-03-2000

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie)

van Eechoud, M.

Commentaar op de uitspraak van Europese rechter inz. toegang tot documenten van de Europese Commissie (Besluit 94/90) in zaak T-83/96 (Van der Wal/Commissie).

27-03-2000

Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie

van Eechoud, M.

Analyse van juridische aspecten van commercialisering van overheidsinformatie. Intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht en databankbescherming, zijn van belang omdat het (niet) hebben van deze rechten de mogelijkheden voor exploitatie van informatie kan beïnvloeden. De wettelijke openbaarheid van sommige overheidsinformatie heeft consequenties voor de 'verhandelbaarheid' daarvan. Ook speelt het mededingingsrecht haar -de laatste jaren lawaaïge- deuntje mee.

27-03-2000

EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken

van Eechoud, M.

Het internationaal privaatrecht is vanouds niet een rechtsgebied waarvoor in de IE- en IT-sector buitensporig veel aandacht bestaat. De laatste tijd verandert dat, voornamelijk omdat de opkomst van internet en elektronische handel de vraag opwerpt of bestaande regels over de rechtsmacht van de rechter en het toepasselijk recht in internationale gevallen wel geschikt zijn voor ‘cyberspace’. In deze bijdrage een korte analyse van de ontwerp verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken van de Europese Unie.

13-03-2000

Meer Publicaties