Anja Dobbelsteen

Publicaties

2066 entries « 4 of 5 »
van Eijk, N.

Artikel 7 Grondwet en de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

Mediaforum, (3), pp. 77, 2009.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Annotatie bij HvJEG 10 februari 2009 (Ierland/Parlement en Raad)

2009.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Legal Space for Innovative Ordering. On the Need to Update Selection Intermediary Liability in the EU

International Journal of Communications Law & Policy, (13), pp. 2-21, 2009.

Links | BibTeX

Helberger, N., van Hoboken, J.

Looking Ahead—Future Issues when Reflecting on the Place of the iConsumer in Consumer Law and Copyright Law,

Journal of Consumer Policy, (31), pp. 489-496, 2009.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Zoekmachines en de Wbp: over de grens van onze digitale horizon

Privacy & Informatie, (6), pp. 210-216, 2009.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Freedom of Expression Implications for the Governance of Search

2009.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., van Hoboken, J.

Workshop on Audiovisual Search: Summary of the Discussion

2009.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

A Converged Regulatory Model for Search Engines?

Magazine of the Society for Computers and Law, 2009 (6), pp. 1-3, 2009.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

File sharing, dat doen we toch allemaal?

BTG Magazine, (65), pp. 14, 2009.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De Ondergrens van de vrijheid. De vrijheid van wat?

De Groene Amsterdammer, pp. 18-21, 2009.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Scrappy's Electronics: niet goed, geld terug

BTG Magazine, 2009 (66), pp. p. 14, 2009.

Links | BibTeX

Helberger, N., van Eijk, N.

Ups and downs. Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games (authorised translation)

2009.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Making place for the iConsumer in Consumer Law'

Journal of Consumer Policy, (31), pp. 385-391, 2009.

Links | BibTeX

Helberger, N.

'"Access denied": How some e-commerce businesses re-errect national borders for online consumers, and what European law has to say about this'

European Journal of Consumer Law, (4), pp. 472-506, 2009.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De 'mening' van de overheid

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J., Kulk, S.

Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern

2009.

Links | BibTeX

Batenburg, S.E., Kabel, J., Mom, G.J.H.M., Schepers, K., Wiersma, C.

Een nieuwe Auteurswet voor Suriname - Achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel

pp. 114, 2009, ( Onder redactie van Prof. mr. J.J.C. Kabel en Mr. G.J.H.M. Mom. Rapport geschreven op verzoek van het Bureau Intellectuele Eigendom van de Republiek Suriname. ).

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 september 2006 (Converse / Footwear)

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Gravenhage 28 september 2006 (Standaardcontract Sanoma)

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Vervolging werkt louterend

2009.

Links | BibTeX

Helberger, N., Poort, J., van Eijk, N.

Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games

2009.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij HvJEG 1 juli 2008 ((Turco t. Raad van de EU))

2009.

Links | BibTeX

Dragstra, L., Efthymiou, N., Hins, A., Lange, R. de

Bewerking 16e druk van Belinfante’s ‘Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

Kluwer , 2009.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A., Kroes, Q.

Hoofdstuk 'Mediawet'

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 25 oktober 2007 ( de zaakl van Vondel)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Filteren is gewoon censuur, en daarmee basta

Tijdschrift voor Internetrecht, (5), pp. 124-125., 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Another 45 miles to go? Kritisch commentaar op het richtlijnvoorstel duurverlenging naburige rechten

AMI, (6), pp. 169-180, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Plasterk dupeert krantensites. Minister geeft omroepen geld voor internet, maar kranten niet

2008.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Een normatief kader voor het openbare islamdebat

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De dader is een vreemde

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij HR 30 mei 2008 (Endstra tapes)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

De betekenis van zoekmachines in de informatiesamenleving

Mediamonitor, pp. 71-82, 2008.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De Endstra-tapes', annotatie bij Hoge Raad 30 mei 2008 (zonen Endstra / Nieuw Amsterdam)

2008.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Copyright Codes of Conduct: Pragmatism v. Principle

IIC, (6), pp. 635-637, 2008.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Accommodating the Needs of iConsumers: Making Sure They Get Their Money's Worth of Digital Entertainment

Journal of Consumer Policy, (4), pp. 409, 2008.

Links | BibTeX

Brinkman, A.C.A., Dijk, L. van, Dute, J.C.J., Friele, R.D., Kabel, J., Vervloet, M.

Evaluatie Reclamebesluit Geneesmiddelen

2008, ( Den Haag: ZonMW 2008. ).

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

From eyeball to creator - toying with audience empowerment in the Audiovisual Media Service Directive,

Entertainment Law Review, 2008 (6), pp. 128-137, 2008.

Links | BibTeX

Janssen, E.

Grenzen aan uitingen over religie in Frankrijk

Mediaforum, (3), pp. 109-118, 2008.

Links | BibTeX

Castendyk, O., Dommering, E., Scheuer, A.

European Media Law

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 22 oktober 2007 (Lindon)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 15 februari 2007 (Boldea)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 9 november 2006 (Krone Verlag)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Audiovisual Media Services and the Unfair Commercial Practices Directive’

IRIS Plus, (8), pp. 2-8, 2008.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De achtervolging van Prometheus

Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

Ars Aequi, (07/08), pp. 581-588, 2008.

Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Ars Aequi, (07/08), pp. 573-580, 2008.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Audiovisuele mediadiensten en het internet

Ars Aequi, (07/08), pp. 549-555, 2008.

Links | BibTeX

Hins, A.

Het ijzeren geheugen van internet

Ars Aequi, (07/08), pp. 558-564, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Halleluja: Buma's aansluitvoorwaarden krijgen zegen van NMa!

AMI, (4), pp. 85-93, 2008.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Freedom of Expression and Copyright - The Double Balancing Act

Intellectual Property Quarterly, (3), pp. 328-353, 2008.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

The Promotion of Cultural Diversity via New Media Technologies: An Introduction to the Challenges of Operationalisation

IRIS Plus, 2008 (6), 2008.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

The Quota Quandary: An Assessment of Articles 4-6 of the Television without Frontiers Directive

2008.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (katern 107), 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Wat is een journalist?

Mediaforum, (5), pp. 189-190, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Unlocking the Potential of Pre-Existing Content: How to Address the Issue of Orphan Works in Europe?

IIC, (6), pp. 669-702, 2008.

Links | BibTeX

Helberger, N., Hugenholtz, P., van Gompel, S.

Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea

European Intellectual Property Review, (5), pp. 174-181, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Haatzaaiende zenders en de nieuwe Mediawet

Mediaforum, (4), pp. 164-167, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

The Media-Literate Viewer

2008.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De Januskop van de rechter: Over negatieve en positieve verplichtingen

2008.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Van test naar waardering? Vergelijkend warenonderzoek in het internettijdperk

2008.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Eerlijke handel: de beoordeling van misleidende reclame en andere oneerlijke handelspraktijken

Vakblad voor de MKB-Adviseuer, (5), pp. 6-11, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof van Justitie 8 november 2007 ((Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke / Juers Pharma Import-Export GmbH))

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. 's-Hertogenbosch 19 december 2007 ((Verkade / Taminiau))

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Eijk, N.

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

2008.

Links | BibTeX

Hins, A.

Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij CBB 5 december 2007 ((SLAM!FM t. Minister van EZ en Radio 538))

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Eijk, N.

Voorwoord en inhoud

2008.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Gevangen in de waarneming: Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen

Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2008.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Van 'overheid op afstand' naar bumperkleven

Mediaforum, (4), pp. 162-163, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Janssen, E.

Limits to expression on religion in France ( )

Journal of European Studies, (1), pp. 22-45, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J.

De aansprakelijkheid van zoekmachines: Uitzondering zonder regels of regels zonder uitzondering?

Computerrecht, (1), pp. 15-22, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Modern intellectual property legislation: Warm for reform

Entertainment Law Review, (2), pp. 35-40., 2008.

Links | BibTeX

Guibault, L., Mom, G.J.H.M.

Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

2008, ( Onderzoek in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie). ).

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Zoekmachines: verloren in het recht?

Computerrecht, (1), pp. 10-14, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright

2008.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

European-level measures for promoting cultural diversity in broadcasting: quixotic tilting in a new technological era?

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A., Hugenholtz, P., Visser, D.

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer: Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 29 november 2006 (Stichting De Thuiskopie / Imation Europe)

2008.

Links | BibTeX

Chavannes, R., Hins, A.

Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia

Mediaforum, (2), pp. 49-50, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (3), 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Bosch 14 oktober 2008 (Michaud / Graham Packaging)

2008.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Auteursrecht op alles

(7), 2008.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De teddybeer Mohammed, gesluierde homo's en het lawaai van Wilders: Over de stand van de vrijheid van meningsuiting anno 2008

NJB, (7), pp. 376-382, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Gijzeling van een journalist die weigert zijn bron te noemen

NJCM-Bulletin, (1), pp. 75-89., 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Verkade, D., Visser, D.

Memento

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., Hugenholtz, P.

No Place Like Home for Making a Copy: Private Copying in European Copyright Law and Consumer Law

Berkeley Technology Law Journal, 2007 (3), pp. 1061-1098, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

The Changing Role of the User in the "Television Without Frontiers Directive"

IRIS Special, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Some critical reflections about access obligations under the European Communications Framework

Communications & Strategies, (68), pp. 1-10, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand

Mediaforum, (1), pp. 2-10, 2008.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

De scoop van Hendrik Arie Lunshof, journalist

Pro Memorie, (2), pp. 329-347., 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij HR 29 juni 2007 (Dexia) en (HBU)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls

2007.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

The concept of pluralism in the case-law of the European Court of Human Rights

European Constitutional Law Review, (3), pp. 367-384, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Haarlem 29 juni 2007 (Life Safety Products / Autovision)

2007.

Links | BibTeX

Hins, A.

Persvrijheid en journalistieke ethiek, annotatie bij EHRM 5 juni 2007 ((Gorelishvili / Georgië))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (12), 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Nieuwe visies op intellectuele vrijheid, producten van de geest en privacy: Het Instituut voor Informatierecht

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Misstanden moeten aan het licht komen: een wet op het verschoningsrecht van journalisten is niet nodig

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Commercialization of public sector information. Delineating the issues

2007.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Rechtsherstel na schending door de Nederlandse Staat van het EVRM

Advocatenblad, (15), pp. 661, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Over oude tijden die herleven en het konijn uit de hoge hoed

Mediaforum, (10), pp. 297, 2007.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Search Engines, the New bottleneck for Content Access

01.11.2007.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

The modernisation of the European Television without Frontiers Directive: unnecessary regulation and the introduction of internet governance

01.11.2007.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

The international and European legal standards for combating racist expression

2007.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

International and European legal standards for combating racist expression: selected current conundrums

2007.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 23 februari 2007

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Reclamerecht en Oneerlijke Mededinging - Ontwikkelingen in 2006

IER, (4), pp. 203-209, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Mein Kampf en de Koran

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Reclame Code Commissie 21 december 2004 (STIVA / STAP)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Het Communautair Acquis voor auteursrecht en naburige rechten: Zeven zonden of zestien gelukkige jaren?

AMI, (4), pp. 109-117, 2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 17 januari 2007 (Garmin / TomTom)

2007.

Links | BibTeX

Bostyn, S.

No Contact with the Human Body, Please! Patentability of Diagnostic Method Inventions after G01/04

European Intellectual Property Review, (6), pp. 238-244, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (9), 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Neem nou de Commissie gelijke behandeling

Mediaforum, (7/8), pp. 217, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

De Wob en het Kabinet van de Koningin

Mediaforum, (7/8), pp. 223-227, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Institutional Aspects of Internet Governance

2007.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 30 november 2006 (Veraart / Nederland)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. Arnhem 31 augustus 2005 ((De Lotto / Ladbrokes))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Moet er een nieuwe Aalberse opstaan? Oneerlijke handelspraktijken in B2B-verhoudingen (40)

IER, (3), pp. 143-144, 2007.

Links | BibTeX

Kabel, J.

De onnavolgbare nagevolgd: Over Charles Dickens en het auteursrecht

2007.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof Den Haag 21 april 2005 ((Goedewaagen / Bols))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof Den Haag 21 april 2005 ((Goedewaagen / Bols))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 26 april 2007 (Jensen / Google)

2007.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Auteursrecht op parfum: De definitieve verdamping van het werkbegrip

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 21 februari 2007 (XS4ALL / Staat der Nederlanden)

2007.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Safeguarding Human Dignity in the European Audiovisual Sector

IRIS Plus, 2007 (6), 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Klachten over mediapublicaties: Een onderzoek naar de mogelijkheden van eenvoudig toegankelijke niet-rechterlijke procedures

Mediaforum, (5), 2007.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzr. Rb. Arnhem 16 augustus 2006 ((KPN / UPC))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Reclame en oneerlijke mededinging 2005

IER, (2), pp. 57-77, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Commentaar op Lycos/Pessers

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Should the objectives of the rules on unfair competition be te protection of competitors, or consumers, or of other interests? How should any conflict between these objectives be resolved?

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

De samenstelling van het programma-aanbod: Kabel en consument

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Naar een juridische inkadering van de domeinnaamuitgifte

Computerrecht, (2), pp. 64, 2007.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Handelsinformatiebureaus, particuliere onderzoeksbureaus en zwarte lijsten

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A., Voorhoof, D.

Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights

European Constitutional Law Review (EuConst), (1), pp. 114-126, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (6), 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 29 maart 2005 (Alinak / Turkije), EHRM 13 september 2005 (iA / Turkije) en EHRM 31 januari 2006 (Giniewski / Frankrijk)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EG 23 februari 2006 (Siemens/ VIPA)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Audiovisual Archives and the Inability to Clear Rights in Orphan Works

IRIS plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), (4), pp. 1-8, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

CLIP Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I") of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Af

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

CLIP Suggestions for amendment of the Brussels I regulation with respect to Exclusive jurisdiction and cross border intellectual property (patent) infringement

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., Rieber-Mohn, T., van Eechoud, M., Westkamp, G.

Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kool, L., Munck, S. de, Poel, M., Rutten, P., van Eijk, N.

Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten

2007, ( TNO-rapport in opdracht van OPTA, februari 2007. ).

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Refusal to Serve Consumers because of their Nationality or Residence - Distortions in the Internal Market for E-commerce Transactions? ( European Parliament's Committee on Internal Market and Consumer Protection)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Gompel, S.

Collective Management in the European Union

2007.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 25 april 2006 (Dammann / Zwitserland) en EHRM 25 april 2006 (Stoll / Zwitserland)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Wrapping Information in Contract: How Does it Affect the Public Domain?

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (3), 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 7 december 2006 ((Österreichischer Rundfunk / Oostenrijk))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 1 november 2006 ((Vereniging Liberaal Democratische Partij / Stichting Instituut voor Publiek en Politiek))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij HR 17 oktober 2006

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Veilig Internet

16.02.2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M., van Gompel, S.

Openbaarheid in de Grondwet

2007.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector

Mediaforum, (11/12), pp. 338-345, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Comments on the report on 'Access of national minorities to the media: new challenges'

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Auteursrecht op (de geur van een) parfum, annotatie bij HR 16 juni 2006 (Kecofa / Lancôme)

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J., van Eechoud, M.

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening

2006.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

The position of broadcasters and other media under "Rome II": Proposed regulation on the law applicable to non-contractual obligations

IRIS Plus, (10), pp. 1-8, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (12), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg

NJB, (38), pp. 2185-2186, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Boerkaverbod is juridisch onwerkbaar

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Regulating technology: Code is not law

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Asscher, L., Dommering, E.

Coding Regulation: Essays on the Normative Role of Information Technology

T.M.C. Asser Press, The Hague, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H.

The third pillar in practice: coping with inadequacies. Information sharing between Member States

2006.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

De derde pijler in de praktijk: leven met gebreken. Over de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten

SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht, (10), pp. 375-391, 2006.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3 mei 2006 ((Dang / Stichting De Thuiskopie))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (9), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 13 juni 2006 ((BNR / Commissariaat voor de Media))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Arbitragehof België 7 juni 2006

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Het ABC van een publieke voorziening

Mediaforum, (6), pp. 161, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (6), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Ekker, A., Haeck, J.F., Hins, A., Meij, J.M. de, Wopereis, W.M.

Toegang tot rechterlijke uitspraken

(4), 2006, ( Rapport van de VMC-studiecommissie Openbaarheid van rechtspraak, bijlage bij Mediaforum 2006-4. ).

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Verdacht, verdraaid, Verdonk

Mediaforum, (3), pp. 61, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (3), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Constitutionele toetsing, proportionaliteit en Verhältnismäßigkeit

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (12), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2005 ((SBS / Commissariaat voor de Media))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek van het Nederlands en Europees staats- en institutioneel recht

NJB, (10), pp. 491-500, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

De frequenties verdeeld, de omroep veranderd

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Gemeentelijke bemoeienis en kabel

Mediaforum, (3), pp. 67-69, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2004 ((Radio 538 / Commissariaat voor de Media))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven 29 maart 2004 ((Versatel 3G / Minister van Economische Zaken))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (9), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht,

Ars Aequi, (12), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (3), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Voetbalrechten en voorkeursrecht

Mediaforum, (2), pp. 37, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Achterkamertjespolitiek bij uitstek. Informatie over de kabinetsinformatie

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (6), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht,

Ars Aequi, (9), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Rb. Rotterdam 5 oktober 2005 ((Mediasales c.s. / Minister van Economische Zaken))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (12), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Asscher, L., Dommering, E., van Eijk, N.

Het redactiestatuut bij dagbladen

Het Spinhuis, Apeldoorn, 2006, ISBN: 9789055892839.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij HvJEG 6 februari 2003, C-245/00 (SENA/NOS), HR 28 mei 2004 (SENA/NOS) en HR 28 november 2003 (SENA/NKP) (SENA / NOS, SENA / KPN)

2006.

Links | BibTeX

Creative Commons Licences for cultural heritage institutions

2006.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Vrijheid van nieuwsgaring

2006.

Links | BibTeX

Dreier, T., Hugenholtz, P.

European Copyright Law

2006, ( Concise IP Series, vol. 2, Kluwer Law International 2006, 476 pp.<br /> ISBN: 9041123849. ).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Consumentenregulering in de telecommunicatiesector

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De extreem afwijkende mening

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P.

The Future of the Public Domain - Identifying the Commons in Information Law

Kluwer Law International , The Hague, 2006, ISBN: 9041124357.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 15 juli 2003 (Ernst e.a. / België) en Hoge Raad 2 september 2005 (Ravage)

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Boekbespreking van Digitale Diversiteit

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2001-2006

Auteurs & Media, (3), pp. 238-256., 2006.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

De vaststelling van de thuiskopievergoeding

AMI, (2), pp. 52-62, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De Deense beeldenstorm

NJB, (11), pp. 634-638, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Christophe R. vs Warner Music: French court bans private-copying hostile DRM

INDICARE Monitor, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Het nieuwe frequentiebeleid

Mediaforum, (2), pp. 35-40, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Vive la Balance! Pleading for a French revolution of copyright,

INDICARE Monitor, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

The "Right to Information" and Digital Broadcasting: About Monsters, Invisible Men and the Future of European Broadcasting Regulation

Entertainment Law Review, (2), pp. 70-80, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Search engines: Seek and ye shall find? The position of search engines in law

IRIS Plus, (2), pp. 1-8, 2006.

Links | BibTeX

Helberger, N.

The Sony BMG rootkit scandal

INDICARE Monitor, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Een moderne godsdienstoorlog

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 15 februari 2005 (Steel & Morris / Verenigd Koninkrijk)

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 17 juli 2003 (Perry / Verenigd Koninkrijk)

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Blogged in, tuned out, of: de toekomst van de kranten

Netkwesties, (138), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Auteursrecht op informatie: Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Daalen, O.

Unravelling the myth around open source licences : An analysis from a Dutch and European law perspective

T.M.C. Asser Press, The Hague, 2006, ISBN: 9067042145.

Abstract | Links | BibTeX

Gorini, S., Kabel, J.

Broadcasters' obligation to invest in (cinematographic) film: The Netherlands

Amsterdam, 2006.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Annotatie bij Hoge Raad 2 september 2005 (Ostade Blade / Staat)

2006.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Een overbodige richtlijn

IER, (4), pp. 247-248, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H.

The European data protection supervisor: The institutions of the EC controlled by an independent authority

Common Market Law Review, (5), pp. 1313-1342., 2006.

Links | BibTeX

Creative Commons in Nederland: flexibel auteursrecht

AMI, (1), pp. 1-7, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hoogland, D., Noorduyn, E. van, Stoel, A.L. van der, van Eijk, N., Wermuth, M.

Wijzer kijken: schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

2005, ( Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media, november 2005. ).

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands

Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA), (206), pp. 117-147, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Copyright without Frontiers: is there a Future for the Satellite and Cable Directive?

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Bestaan er in de toekomst nog gereguleerde publieke elektronische media?

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Digital Rights Management from a Consumer's perspective

IRIS Plus, (8), pp. 1-8, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Public Service Broadcasting and State Aid

10.11.2005.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Onafhankelijkheid Google is ver te zoeken

Automatisering Gids, (2 september), pp. 17, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Using competition law as tool to enforce access to DRM...and failing

INDICARE Monitor, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Meer onderzoek naar Misleiding & Verwarring? Consequenties van de OHP Richtlijn (IER)

02.11.2005.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Not so silly after all - new hope for private copying

INDICARE Monitor, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Strafbare verherlijking

NJB, (32), pp. 1693-1696, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM (Grand Chamber) 17 december 2004 (Pedersen en Baadsgaard / Denemarken)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM (Grand Chamber) 17 december 2004 (Cumpana en Mazare / Roemenië)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 16 november 2004 (Moreno Gomez / Spanje)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

Mediaforum, (9), pp. 291, 2005.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Council of Europe approaches and legal developments under the European Convention on Human Rights

20.07.2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzngr. Rb. 's-Gravenhage 12 november 2004 ((Pretium Telecom / Yiggers Nederland))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Commercialisering van overheidsinformatie door de overheid: rechtspraak en wetgeving in België en Nederland. De honden blaffen, maar de karavaan trekt voort

Computerrecht, (3), pp. 117-129., 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Controlling Access to Content: Regulating Conditional Access in Digital Broadcasting

Kluwer Law International, Den Haag, 2005, ISBN: 9041123458.

Abstract | Links | BibTeX

Dufft, N., Groenenboom, M., Helberger, N., Kerényi, K., Orwat, C., Riehm, U.

Digital Rights Management and Consumer Acceptability: A Multi-Disciplinary Discussion of Consumer Concerns and Expectations

2005.

Links | BibTeX

Kabel, J.

'Rechter en publieksopvattingen: Feit, fictie of ervaring? Over de beoordeling door de rechter van commerciële communicatie’

Amsterdam, 20.06.2005.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzngr. Rb. Amsterdam 13 januari 2005 ((McDonald's / Burger King))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Kroniek Reclamerecht en Oneerlijke Mededinging 2004’

IER, (2), pp. 85-90, 2005.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof van Justitie EG 7 januari 2004 ((Gerolsteiner Brunnen / Putsch))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Van een auteursrechtelijk naar een privaatrechtelijk droit au respect bij vernietiging van werk

2005.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 15 september 2004 ((Caris / EON))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Arr. Rb. Amsterdam 20 oktober 2004 ((Tuijnman / Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Hilversum volstaat niet meer

2005.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 18 mei 2004 (Plon / Frankrijk)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N.

Copyright Law and Consumer Protection

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Het portret van Mohammed B

NJB, (18), pp. 938-943., 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Bostyn, S.

DNA patents in Europe: Controversy remains

10.05.2005.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De Apologie van het terrorisme

Netkwesties, (126), 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 10 juli 2003 (Murphy)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 4 december 2003 (Gündüz)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Drexl, J., Kur, A., van Eechoud, M.

Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright

2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (2), pp. 41-45, 2005.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Zoekmachines: Zoekt en gij zult vinden? Over de plaats van zoekmachines in het recht

Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2005, ISBN: 9056294067.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Gebruik Koran niet in emancipatiestrijd

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof Amsterdam 30 september 2004 ((T-Mobile / ID&T Mobile))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening

AMI, (2), pp. 45-56, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

‘Football fixtures, horseraces and spinoffs: the ECJ domesticates the database right’

EIPR, (3), pp. 113-118, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Thou shalt not mislead thy customer! The pitfalls of labelling and transparency

INDICARE Monitor, 1 (9), 2005.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De toekomst van de publieke omroep

Mediaforum, (2), pp. 44-52, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 24 juni 2004 (Caroline von Hannover / Duitsland)

2005.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De gevolgen voor het omroepbladenmonopolie, annotatie bij Europese Hof van Justitie 9 november 2004 (British Horseracing/William Hill)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De toekomst van het auteursrecht: DRM met een vriendelijk gezicht?

Amsterdam, 18.02.2005.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Abuse of Database Right. Sole-source information banks under the EU Database Directive.

2005.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Het Europese Databankenrecht. Acht jaar later - en nu?

(5/6), pp. 439-443, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Rb. Haarlem 3 december 2003 (FC Knudde)

2005.

Links | BibTeX

Helberger, N., Kabel, J., van Eijk, N.

De regulering van media in internationaal perspectief

Amsterdam, 2005, ISBN: 9085550319.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 16 september 2004 (Raedecker / NCC)

2005.

Links | BibTeX

Bostyn, S.

Patenting DNA sequences (polynucletides) and scope of protection in the European Union: an evaluation

2005.

Links | BibTeX

Bostyn, S.

Enabling biotechnological inventions in Europe and the United States: a study of the patentability of proteins and DNA sequences with special emphasis on the disclosure requirement

2005.

Links | BibTeX

Konert, M.J., Ottow, A.T., Schueler, B.J., van Eijk, N.

De Telecommunicatiewet en handhaving

Amsterdam, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dufft, N., Helberger, N., Kerényi, K., Krings, B., Lambers, R., Orwat, C., Riehm, U., van Gompel, S.

Digital Rights Management and Consumer Acceptability: A Multi-Disciplinary Discussion of Consumer Concerns and Expectations

2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Publieke omroep tussen overheid en markt

2004.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

‘Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech'

Dublin University Law Journal, 23 (21), pp. 21-54, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

The Legal Protection of Broadcast Signals'

IRIS Plus, (10), 2004.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Godsdienstvrijheid en bijdragen aan het maatschappelijk debat'

NJCM-Bulletin, (2), pp. 154-166, 2004.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzngr. Rb. 's-Gravenhage 21 juli 2004 ((Nationalevacaturebank.nl / CVBank))

2004.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 7 juli 2004 ((Leaseverlies / Dexia))

2004.

Links | BibTeX

Guibault, L.

A quand l'octroi de licences transfrontières pour l'utilisation de droits d'auteur et de droits voisins en Europe?’

Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, 16 , pp. 189-208, 2004.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Vous qui téléchargez des oeuvres de l'Internet, pourrait-on savoir qui vous êtes?

Revue du Droit des Technologies de l'Information, (18), pp. 9-31, 2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 28 oktober 2003 (Steur / Nederland) en EHRM 21 maart 2002 (Nikula / FInland)

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

It's not a right, silly! The private copying exception in practice’,

INDICARE Monitor, 2004.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Commentary: Access of persons belonging to national minorities to the media

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Dragstra, L., Hins, A., Konert, M.J., van Eijk, N.

Publieke Omroep in de Regio: Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering

Amsterdam, 2004, ( Zie ook het <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_3f8580c934f45e8cb5a1822286ae4ab6"><span style="color:#b22222;">voorwerk</span></a> en de <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_68593b32ca32545a3e5c34963b6d5eb8"><span style="color:#b22222;">bijlagen</span></a> van deze studie. ).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Lessen uit de geschiedenis van het Auteursrecht

AMI, (5), pp. 157-167, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Verslag van een bijeenkomst georganiseerd dor het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) over het fotograferen van de Erasmusbrug

2004.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Universal service, a new look at an old concept: broadband access as a universal service

14.09.2004.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Annotatie bij Caroline von Hannover vs. Duitsland

2004.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Regulating old values in the Digital Age

Amsterdam, 31.08.2004.

Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P.

Copyright contract law: towards a statutory regulation?

2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De grenzen van de vrijheid van meningsuiting

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P.

Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 7 mei 2002 (McVicar / Verenigd Koninkrijk) en EHRM 13 november 2003 (Scharsach / Oostenrijk)

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Inzoomen op De Eikenhorst: Over maken en openbaar maken

2004.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Laat de klok maar luiden. En andere korte stukken over vrijheid van meningsuiting

2004.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Regulating minority-language use in broadcasting: international law and the Dutch national experience

Mediaforum, (5), pp. 155-160, 2004.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 11 september 2003 (Raedecker / NCC)

2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De Telecommunicatiemarkt na 2004: Een nieuw reguleringsconcept voor de mededinging

2004.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Regulation of Minority-Language Broadcasting

IRIS Plus, 2004 (2), 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij het Hof van Justitie EG, 6 november 2003 ((Piergiorgio Gambelli e.a/Italië))

2004.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij het Hof van Justitie EG 23 oktober 2003 ((Adidas-Salomon AG, voorheen Adidas AG, Adidas Benelux BV/Fitnessworld Trading Ltd))

2004.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Waarom wij (nog) niet mogen gokken op het internet

Nota Bene, (4), pp. 33-37, 2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 19 december 2003 (Buma / KaZaA)

2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Privacy en het openbaar debat na de Oudkerk-Van Royen affaire

Netkwesties, (80), 2004.

Links | BibTeX

Dommering, E., Nicol, A.

Report on the case of Rzeczpospolita, commissioned by the World Association of Newspapers (WAN)

2004.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Practical and Regulatory Issues Facing the Media Online

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., van Daalen, O., van Eijk, N.

Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt

2004.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Treoirlínte ar theangacha

Foinse, pp. 23, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Hoofdstuk over Ierland

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Bakels, R.B.

Van software to erger: op zoek naar de grenzen van het octrooirecht

IER, (4), pp. 213-221, 2004.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Vrijheid van nieuwsgaring en toegang tot informatie

2004.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Het Wassenaars fotografeerverbod. Annotatie bij Vzr. Rb. 's-Gravenhage 6 augustus 2003

2004.

Links | BibTeX

Hins, A., Kabel, J., Nieuwenhuis, A.

Vijfentwintig jaar uitingsvrijheid voor handelsreclame in de Rechtspraak

2004.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Auteursrecht contra informatievrijheid in Europa

2004.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

De universele dienst in het telecommunicatierecht

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij het Scientology-arrest

2003.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk?

AMI, (5), pp. 203-206, 2003.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Tolerantie, de vrijheid van meningsuiting en de Islam

2003.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 25 september 2001 (P.G. en J.H / Verenigd Koninkrijk)

2003.

Links | BibTeX

Guibault, L.

The nature and scope of limitations and exceptions to copyright and neighbouring rights with regard to general interest missions for the transmission of knowledge: prospects for their adaptation to the digital environment

Copyright Bulletin, 2003.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Telecommunicatie in de jaren negentig: Van de Big bang naar een geordend heelal of een nieuw zwart gat?

2003.

Links | BibTeX

Hins, A.

Uitzendrechten voor belangrijke evenementen en de EG-Televisierichtlijn

Mediaforum, (11/12), pp. 318-323, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij HR 26 februari 1999 (Antelecom en De Nederlandse Antillen / Els)

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 11 oktober 2001 (Casema / Love Radio)

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW)

2003.

Abstract | Links | BibTeX