Anja Dobbelsteen

Publicaties

2147 entries « 2 of 5 »
McGonagle, T.

Annotatie bij EHRM 22 november 2016 (Kaos GL / Turkije)

European Human Right Cases, (6), 2017.

Links | BibTeX

Quintais, J.

Copyright in the Age of Online Access: Alternative Compensation Systems in EU Law

Kluwer Law International, 2017, ISBN: 9789041186676.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

Reconstructing copyright: A welfare economic approach

26.05.2017, (Presentation at CREATe: Copyright & Innovation Network Launch, Digital Catapult, London, 26 May 2017.).

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen

AMI, (2), pp. 69-79, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg?

AMI, (2), pp. 80-86, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 16 november 2016 (Soulier & Doke / Frankrijk)

AMI, (2), pp. 87-93, 2017.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017 (Freedisclaimer)

AMI, (2), pp. 102-103, 2017.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Hof Amsterdam 22 november 2016 (Pearson / Bär c.s.)

AMI, (2), pp. 103-105, 2017.

Links | BibTeX

Schroff, S.

Making Broadcasts Accessible Online- A Study on the Copyright- Related Environment and Industry Practice

19.05.2017.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Gompel, S.

Collective management in the European Union

Collective Management of Copyright and Related Rights, 2015, Chapter 5, pp. 139-174, Wolters Kluwer, 3, 2017, ISBN: 9789041154415.

Links | BibTeX

McGonagle, T., Volgenant, O.

Persvrijheid is elders in de wereld al heel gauw voorbij

Villamedia, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

...rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen: Annotatie bij Hof Amsterdam 18 oktober 2016 (Ziggo / RODAP/LIRA)

AMI, (6), pp. 30-33, 2017.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Rb Den Haag 9 november 2016 (Vereniging GEU / Stichting Snappet)

AMI, (6), pp. 51-53, 2017.

Links | BibTeX

Poort, J., van Eijk, N.

Digital fixation: the law and economics of a fixed e-book price

International Journal of Cultural Policy, 23 (4), pp. 464-481, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

AMI, (6), pp. 16-23, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzr Rb Noord-Holland 30 november 2016 (D / De Vier Jaargetijden)

AMI, (6), pp. 53-56, 2017.

Links | BibTeX

van Daalen, O.

Over waterfilters en bioscoopschermen: het WIV-voorstel en Tele2/Watson

Mediaforum, (2), pp. 41, 2017, (Opinie).

Links | BibTeX

Breemen, V.

E-lending according to the ECJ: focus on functions and similar characteristics in VOB v Stichting Leenrecht

European Intellectual Property Review, 39 (4), pp. 249-253, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (142), pp. 8297-8298, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (141), pp. 8224-8225, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (140), pp. 8152-8153, 2017.

Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Concise European Trade Mark and Design Law

2nd, 2017, ISBN: 9789041156938, ( Commentary on key provisions of trade mark law and design law in: Concise European Trade Mark and Design Law, Ch. Gielen & V. von Bomhard, eds., Kluwer, 2017, p. 113-140, 156-157, 557-564, 570-574, 582-583, 629-634, 652-658, 789-793, 798-800.).

BibTeX

Tsoutsanis, A.

Oppositieprocedures in merkenzaken

2017, ISBN: 9789013135053, (In: Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, Ch. Gielen & D.J.G. Visser, eds., Kluwer, 5th edition, 2016, p. 316-326.).

BibTeX

Bertoni, A., Favale, M., Schroff, S.

The Impossible Quest – Problems with Diligent Search for Orphan Works

IIC, pp. 1-19, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T., Voorhoof, D.

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

European Audiovisual Observatory, 2017, ISBN: 9789287184351, (IRIS Themes, vol III, new, updated edition, December 2016).

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

Ceci n’est pas un Verheijen

IE-Forum, 16696 , 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

Ceci n'est pas un Verheijen

IE-Forum, 16696 , 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, V.

One copy one user: 'e-uitlenen' gaat de boeken in als 'uitlenen in juridische zin' (Annotatie bij HvJ EU 10 november 2016 (VOB/Stichting Leenrecht))

Mediaforum, 2017 (2), pp. 70-72, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Schroff, S., Street, J.

The politics of the Digital Single Market: culture vs. competition vs. copyright

Information, Communication & Society, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Heijer, M. den, Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

4e dr., Ars Aequi Libri, 2017, ISBN: 9789069168838.

Abstract | BibTeX

Poort, J.

A welfare economic analysis of online platforms and intermediaries in copyright law

23.03.2017, (Presentation at Conference Online Platforms and Intermediaries in Copyright Law, München, 23 March 2017.).

Links | BibTeX

van Gompel, S.

De waarde van het nieuws

15.03.2017, (Presentatie op het IE Symposium in Zeist op 15 maart 2017).

Links | BibTeX

Helberger, N., Irion, K.

The Weeping Angels are back, and they attack our privacy via smart TVs

2017, (Blogpost at Internet Policy Review: Journal of internet regulation).

Links | BibTeX

van Daalen, O.

Annotatie bij Rb. Oost-Brabant 20 juli 2016 (Stichting Privacy Claim / Precent)

Mediaforum, 2016 (8), pp. 239-240, 2017.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)

Mediaforum, 2017 (1), pp. 2-12, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Den Haag 9 december 2016 (OM / Wilders)

Mediaforum, 2017 (1), pp. 34-36, 2017.

Links | BibTeX

Gervais, D.J.

(Re)structuring Copyright: A Comprehensive Path to International Copyright Reform

Edwards Elgar, 2017.

Links | BibTeX

Kulk, S., Zuiderveen Borgesius, F.

Privacy, Freedom of Expression, and the Right to Be Forgotten in Europe

forthcoming in J. Polonetsky, O. Tene, E. Selinger (ed.), Cambridge Handbook of Consumer Privacy, 2017, 2017, (Forthcoming in J. Polonetsky, O. Tene, E. Selinger (ed.), Cambridge Handbook of Consumer Privacy, Cambridge University Press 2017).

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 142 , pp. 8294-8297, 2017.

BibTeX

Caspers, M.

CULT's opinion on the TDM exception

2017.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Smet, S.

Notice-and-fair-balance: how to reach a compromise between fundamental rights in European intermediary liability

Journal of Media Law, 8 (2), pp. 266-301, 2017, ISBN: 1757-7632.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Individual submission: Review of the [Irish] Defamation Act 2009 - Public consultation 2016

2017, (Public consultation organised by the Irish Government, Department of Justice and Equality, 17 January 2017, 11 pp. ).

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Het 'right to be forgotten' en bijzondere persoonsgegevens

Computerrecht, (4), pp. 220-225, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Hviid, M., Schroff, S., Street, J.

Regulating Collective Management by Competition: an Incomplete Answer to the Licensing Problem

JIPITEC, 7 (3), pp. 256- 270, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 november 2016 (Magyar Helsinki Bizottság)

European Human Right Cases, (2), 2017.

Links | BibTeX

Ramalho, A.

Beyond the Cover Story - An Enquiry into the EU Competence to Introduce a Right for Publishers

IIC (International Review of Intellectual Property and Competition Law), 2017 , pp. 71-91, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Second opinion 'advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep'

2017, (Opinie van 28 november 2016 bij advies 'Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep' van prof. dr. W. Voermans. Het advies is gebaseerd op een toezegging van de Staatssecretaris van OCW aan de Eerste Kamer (Handelingen 2015-2016, nr. 21, p. 1-17 en Kamerstukken I, 2015/16, 34264, O, p. 6.). Zie ook: Kamerstukken I, 2016/17, 34264, X.).

Links | BibTeX

Kerste, M., Poort, J., Rougoor, W., Weda, J., Witteman, J.

Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017

SEO Economisch Onderzoek / IViR (2016-94), 2017, ISBN: 978-90-6733-844-8.

Abstract | Links | BibTeX

Beer, K.E.A. de, Fahy, R.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland)

European Human Right Cases, (1), 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law

Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), (4), pp. 716-723, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

D'Acunto, L., Helberger, N., Karppinen, K.

Exposure diversity as a design principle for recommender systems

Information, Communication and Society, 2018 (2), 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

A publisher's intellectual property right: Implications for freedom of expression, authors and open content policies

2017, (Study conducted on commission from OpenForum Europe, January 2017).

Links | BibTeX

Caspers, M.

FutureTDM's policy recommendations are here!

FutureTDM blog, 2017.

Links | BibTeX

Laing, D., Schroff, S., Street, J.

Regulating for Creativity and Cultural Diversity: the Case of Collective Management Organisations and the Music Industry

International Journal of Cultural Policy, pp. 1-16, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016 (Trebs / Food & Fun c.a.)

AMI, 2017 (1), pp. 59-60, 2017.

Links | BibTeX

Poort, J., van Eechoud, M.

Bom onder het internet - Naschrift

2017, (NJBlog, 6 december 2016.).

Links | BibTeX

Helberger, N., Irion, K.

Smart TV and the online media sector: User privacy in view of changing market realities

Telecommunications Policy, 41 (3), pp. 170-184, 2017, (See also: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596116302865).

Abstract | Links | BibTeX

Bosch, B.F.E., van Eijk, N.

Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

Privacy & Informatie, (6), pp. 238-246, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. Noord-Holland 31 augustus 2016 (Klous + Brandjes / Bot Bouw)

AMI, (5), pp. 145-147, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Hof Den Haag 19 juli 2016 (Your Hosting / Bavaria)

AMI, (5), pp. 140-143, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

De privékopie in internationaal perspectief

AMI, (5), pp. 121-125, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Kerste, M., Poort, J., Weda, J.

Notitie Herwaardering kavel A2

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Bijdrage tijdens de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

16.12.2016, (15 december 2016).

Links | BibTeX

Irion, K., Oostveen, M.

The Golden Age of Personal Data: How to Regulate an Enabling Fundamental Right?

Personal Data in Competition, Consumer Protection and IP Law - Towards a Holistic Approach? , Amsterdam Law School Research Paper No. 2016-68 Springer, 2016.

Abstract | BibTeX

van Eijk, N.

Open brief aan Tweede Kamer: Onvoldoende waarborgen in nieuwe nationale veiligheidswet

2016.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 13 oktober 2015

Nederlandse Jurisprudentie, (48), pp. p. 6223, 2016, (nr. 469).

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, V.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2016 (SIA AKKA/LAA / Letland)

European Human Rights Cases, (12), 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

A right to read for machines? Part I: The introduction

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Quintais, J.

Alternative compensation models for large-scale non-commercial online use of works

Remuneration for the use of works : exclusivity vs. other approaches, ALAI DE GRUYTER, Berlin, 2016, ISBN: 978-3-11-047819-8, ( Paper presented at ALAI International Congress - 50 Years of the German Copyright Act: Remuneration for the Use of Works - Exclusivity vs. Other Approaches, Bonn, June 18-20, 2015. Published in: Remuneration for the Use of Works - Exclusivity vs. Other Approaches, Edited by S. von Lewinski, Silke, De Gruyter (December 2016) ).

Abstract | Links | BibTeX

Schulz, W., van Hoboken, J.

Human rights and encryption

2016, ISBN: 9789231001857.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 141 , pp. 8222-8224, 2016, ISSN: 2212-5205-3.

BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland)

Nederlandse Jurisprudentie, (47), pp. 6102-6108, 2016, (nr. 457).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 8 april 2014 (Digital Rights Ireland) en Hof van Justitie van de Europese Unie 6 oktober 2015 (Schrems)

Nederlandse Jurisprudentie, (45/46), pp. 5935-5938, 2016, (nr. 446 en 447).

Links | BibTeX

Poort, J.

Borderline exploitation of copyrighted works

25.11.2016, (Presentation at Unfair competition workshop, Helsinki, 25 November 2016.).

Links | BibTeX

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

Geheime surveillance en opsporing: Richtsnoeren voor de inrichting van wetgeving

Instituut voor Informatierecht 2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Velze, S.C. van

Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright law can do without a 'new public'

IIC (International Review of Intellectual Property and Competition Law), 47 (7), pp. 797-816, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

European Intermediary Liability in Copyright: A Tort-Based Analysis

Kluwer Law International, 2016, ISBN: 9789041168351.

Links | BibTeX

McGonagle, T., van Eijk, N.

Introduction and Conclusions

2016, ISBN: 9789287183392, (In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119. ).

Links | BibTeX

Caspers, M.

Some observations of the French TDM exception

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Rieke, A., Robinson, D., van Hoboken, J., Yu, H.

Data Brokers in an Open Society

2016.

Links | BibTeX

Breemen, V.

Digital libraries, digital law? A tale of copyright challenges and chances

Collier, M (Ed.): What do we lose when we lose a library?, pp. 179-187, University Library, KU Leuven, Leuven, 2016, ISBN: ISBN 978 94 6165 199 0.

Abstract | Links | BibTeX

Bostyn, S.

Final report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering

2016, (European Commission, Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW).).

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J., van Eechoud, M.

Hof van Justitie legt bom onder het internet

2016, ( NJB Blog, 25 oktober 2016.).

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 12 november 2015 (HP Belgium / Reprobel)

Nederlandse Jurisprudentie, (39), pp. 4962-4964, 2016.

Links | BibTeX

Irion, K.

Trade and privacy: Complicated bed fellows? How to achieve data protection-proof free trade agreements

2016, (Speaking notes for a panel debate hosted by MEP Viviane Reding at the European Parliament on 12 October 2016.).

Links | BibTeX

Guibault, L., Salamanca, O.

Remuneration of authors of books and scientific journals, translators, journalists and visual artists for the use of their works

2016, ISBN: 9789279541292, (Final report. A study prepared for the European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology).

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 3 september 2014 (Deckmyn / Vandersteen c.s.)

Nederlandse Jurisprudentie, (37), pp. 4661-4667, 2016, (nr. 351.).

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Freedom of expression and defamation: A study of the case law of the European Court of Human Rights

Council of Europe, 2016, ISBN: 9789287182500.

Abstract | Links | BibTeX

Bodó, B., Eskens, S., Helberger, N., Möller, J., Trilling, D., Vreese, C.H. de, Zuiderveen Borgesius, F.

Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie?

Computerrecht, 2016 (5), pp. 255-262, 2016.

Links | BibTeX

Guibault, L., van Eechoud, M.

International copyright reform in support of open legal information (working paper draft, Sep. 2016)

2016, (Paper for Open Data Research Symposium Madrid 2016 ).

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., Irion, K., Möller, J., Trilling, D., Vreese, C.H. de

Shrinking core? Exploring the differential agenda setting power of traditional and personalized news

info, 18 (6), pp. 26-41, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Oostveen, M.

Identifiability and the applicability of data protection to big data

International Data Privacy Law, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

The Commission's proposed TDM exception: Who's to benefit?

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Facebook is a new breed of editor: a social editor

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

10 Standards for Oversight and Transparency of National Intelligence Services

Journal of National Security Law & Policy, 8 (3), pp. 553-594, 2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Something Completely Different: Europe's Sui Generis Database Right

Chapter 9, pp. 205-222, 2016, (In: The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property, S. Frankel and D. Gervais (eds.), Information Law Series, Vol. 37, Kluwer Law International 2016.).

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

The Commission’s proposed TDM exception: Who’s to benefit?

2016, visited: 15.09.2016, (Post on Kluwer Copyright Blog).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie 6 oktober 2016 (Schrems / Data Protection Commissioner)

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (4), pp. 189-199, 2016.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 21 oktober 2014 (Vural / Turkije)

Nederlandse Jurisprudentie, (36), pp. 4465-4471, 2016, (nr. 336).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 1 december 2015 (Cengiz e.a. / Turkije)

Nederlandse Jurisprudentie, (36), pp. 4471-4478, 2016, (nr. 337).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Het verschil van mening, geschiedenis van een verkeerd begrepen idee

Uitgeverij Prometheus, 2016, ISBN: 9789035142619.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 22 april 2013 (zaak Animal Defenders International / Verenigd Koninkrijk)

Nederlandse Jurisprudentie, (34/35), pp. 4301-4303, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 140 , pp. 8150-8152, 2016, ISSN: 2212-5205-3.

BibTeX

A Few Legal and Economic Questions

pp. p. 104-110, 2016, (In: I have a friend who knows someone who bought a video once, On collecting video art, L. Bombelli & C. Ciuti (eds.), Milano: Mousse Publishing 2016.).

Links | BibTeX

Leerssen, P., Maalderink, R., McGonagle, T.

Compilation of selected best practices for the implementation of Recommendation CM/Rec(2016)4 & Proposals for further follow-up activities

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

Auteursrechtdebat: De ontvlochten uitgeverij

2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Flexible Copyright. Can EU Author's Right Accommodate Fair Use?

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Concise European Copyright Law (second edition)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Benabou, V., Bently, L., Dinwoodie, G., Dusollier, S., Derclaye E., Geiger, C., Griffiths, J., Hugenholtz, P., Kretschmer, M., Metzger, A., Peukert, A., Ricolfi, M., Rognstad, O., Vivant, M., Xalabarder, R.

Answer to the EC Consultation on the 'panorama exception'

2016.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie bij EHRM 2 februari 2016 (MTE en Index.hu / Hongarije)

European Human Rights Cases, (7), 2016.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 18 maart 2016 (Vincent Mentzel / InBev)

AMI, (3), pp. 72-73., 2016.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 16 maart 2016 (Bavaria / Your Hosting)

2016.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 21 april 2016 (Austro Mechana / Amazon Sàrl e.a.)

2016.

Links | BibTeX

CJEU:

European Intellectual Property Review, (7), pp. 458-461., 2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Making the Digital Single Market Work for Copyright. Extending the Satellite & Cable Directive to content services on line

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Making the Digital Single Market Work for Copyright. Extending the Satellite & Cable Directive to content services on line

2016, ISBN: 9788854894419, (In: The Digital Single Market Copyright: Internet and Copyright Law in the European Perspective, Conference proceedings, Milan 4-5 November 2015, M. Franzosi, O. Pollicino & G. Campus (ed.).).

Abstract | Links | BibTeX

Bartl, M., Irion, K., Yakovleva, S.

Trade and privacy: complicated bedfellows? How to achieve data protection-proof free trade agreements

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Editorial

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Is Tax Data Sensitive Data? Case note GSB v. Switzerland, ECHR 22 December 2015

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij EHRM 19 januari 2016 (Kalda / Estland)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

The Practical and Theoretical Problems with 'Balancing': Delfi, Coty and the Redundancy of the Human Rights Framework

Maastricht Journal of European and Comparative Law, (3), pp. 439-459., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de publieke omroep

Mediaforum, (4), pp. 110-115., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M., Guibault, L.

Baseline report of policies and barriers of TDM in Europe

2016.

Links | BibTeX

Eskens, S.

Annotatie bij EHRM 4 december 2015 (Roman Zakharov/Rusland)

Computerrecht, 2016 (3), pp. 178-189, 2016.

Links | BibTeX

Eskens, S.

Netherlands: New Notification Obligations and Fines under the Dutch Data Protection Act

European Data Protection Law Review, 2 (2), pp. 224-226, 2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Securing Private Communications: Protecting Private Communications Security in EU Law - Fundamental Rights, Functional Value Chains and Market Incentives

2016.

Links | BibTeX

Irion, K.

Survey and data gathering to support the Impact Assessment of a possible new legislative proposal concerning Directive 2010/13/EU (AVMSD) and in particular the provisions on media freedom, public interest and access for disabled people

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Irion, K., Yakovleva, S.

The Best of Both Worlds? Free Trade in Services and EU Law on Privacy and Data Protection

European Data Protection Law Review, (2), pp. 191-208., 2016, ( Prepublication version of the article. ).

Abstract | Links | BibTeX

Kannekens, E., van Eijk, N.

Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving

Mediaforum, (4), pp. 102-109., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Privacy van consumenten

2016.

Links | BibTeX

Poort, J.

International Survey on Private Copying WIPO – Thuiskopie

23.06.2016.

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

Deliverable on Regulations and Policies on FutureTDM

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Chefsache: Bestuurders aansprakelijk na ernstige cyberaanval

2016.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Brody, A., Hins, A., Hugenholtz, P., Margoni, T., McGonagle, T., van Daalen, O., van Hoboken, J.

Study of fundamental rights limitations for online enforcement through self-regulation

2016, (Study supported by the Open Society Foundations, 96 pp. ).

Links | BibTeX

Benabou, V., Bently, L., Dinwoodie, G., Dusollier, S., Derclaye E., Geiger, C., Griffiths, J., Hugenholtz, P., Kretschmer, M., Metzger, A., Peukert, A., Ricolfi, M., Rognstad, O., Vivant, M., Xalabarder, R.

Answer to the EC Consultation on the role of publishers in the copyright value chain

2016.

Links | BibTeX

van Daalen, O.

Het Schrems/Facebook-arrest en de gevolgen voor internationale doorgifte

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (3), pp. 75-80., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

Ars Aequi, (juni), pp. 436-439., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (138), pp. 8013-8014., 2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (139), pp. 8077-8078., 2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

'Rechtspraak moet wennen aan nieuwe techniek'

De Ingenieur, (juni), pp. 28-30., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Access to Personal Data and the Right to Good Governance during Asylum Procedures after the CJEU's YS. and M. and S. judgment (C-141/12 and C-372/12)

European Journal of Migration and Law, (2-3), pp. 259-272., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Inzage in de minuten van de asielprocedure: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens? HvJEU, Y.S. en M. en S. tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 en C-373/12)

Asiel en Migrantenrecht, (7), 2016.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Informed Consent. We Can Do Better to Defend Privacy

IEEE Security & Privacy, (2), pp. 103-107., 2016, ( Informed consent as a means to protect privacy is flawed, especially when considering the privacy problems of behavioral targeting. Policymakers should pay more attention to a combined approach that both protects and empowers individuals. ).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Big data is de hype voorbij: Nieuwe regelgeving leidt tot realistischer beeld

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

A few legal and economic questions

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 9 maart 2016 (strafzaak verbod op groepsbelediging)

2016.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Mensen aanwijzen maar niet bij naam noemen: behavioural targeting, persoonsgegevens en de nieuwe Privacyverordening

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (2), pp. 54-66., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

NJB, (22), pp. 1528-1533., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 139 , pp. 8075-8077, 2016, ISSN: 2212-5205-3.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Op zoek naar de risicoburger

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Ondeugdelijke bronnen en aansprakelijkheid

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S., Kool, L., Timmer, J., Van Est, R.

Beyond control: Exploratory study on the discourse in Silicon Valley about consumer privacy in the Internet of Things

Rathenau Instituut 2016.

Links | BibTeX

Helberger, N., Trilling, D.

Facebook is a news editor: the real issues to be concerned about

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

Nieuw toezicht: Stortvloed aan data schreeuwt om ingrijpen

2016.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Doemdenken? Annotatie bij Rb. Amsterdam 21 maart 2016 (Van Huut / CRI Residence Amstelveen)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. Rotterdam 23 december 2015 (X / Interlynx)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De ontsporing van het begrip databank. Enige bedenkingen bij HvJEU Freistaat Beieren / Verlag Esterbauer

AMI, (2), pp. 25-30., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 7 maart 2014 (Staat der Nederlanden / NORMA e.a.), Hof van Justitie van de EU 10 april 2014 (ACI Adam e.a. / Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding), Hof van Justitie van de EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi / Nokia Danmark)

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Introduction of Special Issue: Privacy, ethics and information technology

Ethics and Information Technology Journal, (1), pp. 1-7., 2016, ( Also guest editor of this special issue of <em>Ethics and Information Technology Journal.</em> ).

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Editorial

European Data Protection Law Review, (1), pp. 1-10., 2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Machtsstrijd over persoonsgegevens: De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

Ars Aequi, (april), pp. 248-252., 2016, ( Opinie. ).

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij EHRM 22 december 2015 (G.S.B. / Zwitersland)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Brakel, R. van, Broeders, D., Schrijvers, E., van der Sloot, B.

Big Data in een vrije en veilige samenleving

2016, ( WRR-rapport, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.<br /> ISBN: 9789462983571. ).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 11 maart 2014 (Jelsevar e.a./ Slovenië)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Nieuw toezicht op inlichtingendiensten gebrekkig

2016.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Persvrijheidsmonitor 2015

Villamedia, (mei), pp. 24-27., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

The Individual in the Big Data Era: Moving towards an Agent-Based Privacy Paradigm

2016, ( In: <em>Exploring the boundaries of Big Data</em>, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 177-203. ).

Links | BibTeX

Broeders, D., Schrijvers, E., van der Sloot, B.

Introduction: Exploring the Boundaries of Big Data

2016, ( In:<em> Exploring the boundaries of Big Data</em>, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 11-23. ).

Links | BibTeX

Broeders, D., Schrijvers, E., van der Sloot, B.

Exploring the boundaries of Big Data

2016, ( Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, 286 pp.<br /> ISBN: 9789462983588. ).

Links | BibTeX

Schendel, S. van, van der Sloot, B.

International and comparative legal study on Big Data

2016, ISBN: 9789490186296, (WRR-rapport, working paper 20.).

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

Why a Copyright Exception Should Go Beyond TDM

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Privacy en veiligheid in Europa

2016.

Links | BibTeX

Caspers, M.

Neighbouring Rights, Publishers, and a TDM Exception

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Say Nay to the Neighbouring Right!

Kluwer Copyright Blog 2016, (Kluwer Copyright Blog, 14 April 2016).

Links | BibTeX

Irion, K.

The Reform of the e-Privacy Directive: How to get it right?

08.04.2016, ( Presentation delivered at the public conference organized by the Greens/EFA, 6 April 2016, European Parliament, Brussels. ).

Links | BibTeX

Bodó, B., Helberger, N., Möller, J., Trilling, D., Vreese, C.H. de, Zuiderveen Borgesius, F.

Should we worry about filter bubbles?

Internet Policy Review, 5 (1), 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Kunst en belediging: sleutelroman en karikatuur

Mediaforum, (1), pp. 2-11., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Profiling and targeting in the Internet of Things - A new challenge for consumer protection

2016, ( In: <em>Digital Revolution: Challenges for Contract Law in Practice</em>, R. Schulze & D. Staudenmayer (eds.), Baden Baden: Nomos, p. 135-161. ).

Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (138), pp. 8012-8013., 2016.

Links | BibTeX

Eskens, S.

Profiling the European Citizen in the Internet of Things: How Will the General Data Protection Regulation Apply to this Form of Personal Data Processing, and How Should It?

University of Amsterdam, 2016.

Links | BibTeX

Sax, M.

Big data: Finders keepers, losers weepers?

Ethics and Information Technology, 18 (1), pp. 25-31, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Velze, S.C. van

Communication to a New Public? A Critical Analysis of the CJEU's 'New Public' Criterion in European Copyright Law

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Katalysator die privacy volwassen maakt

2016.

Links | BibTeX

Irion, K., McGonagle, T., van Eijk, N.

Smart TV and data protection - Introduction

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Kerste, M., Poort, J., Witteman, J.

Quick Scan Reserveprijs DVB-T

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

Zwarte markt: Speltheorie in plaats van recht en ethiek

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Blockchain: Recht en cultuur bepalen succes fintech

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Datamining: Tussen technologie en democratie bij verkiezingen

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

FBI vs Apple: Gevecht om de macht woedt in digitale wereld

2016.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Het meningloze tijdperk

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hviid, M., Schroff, S., Street, J.

Regulating CMOs by competition: an incomplete answer to the licensing problem?

CREATe Working Paper Series, 2016/03 , pp. 1- 31, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Poolse toestanden bij de publieke omroep?

2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Towards Author's Paradise: The new Dutch Act on Authors' Contracts

2016.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie bij EHRM 20 oktober 2015 (Pentikäinen / Finland)

2016.

Links | BibTeX

Hins, A.

EHRM geeft voorrang aan bescherming van persoonsgegevens

2016.

Links | BibTeX

Hins, A.

Zo'n huisbezoek is niet zo onschuldig als het lijkt

2016.

Links | BibTeX

Irion, K.

A special regard: The Court of Justice and the fundamental rights to privacy and data protection

Faber, (Ed.): Nomos, 2016, ( In: Festschrift für Wolfhard Kohte, Faber et al (eds.), Baden-Baden: Nomos, forthcoming 2016. ).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie 22 januari 2015 (Allposters / Pictoright)

AMI, (6), pp. 169-173., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

Billijke vergoeding in recht en economie

AMI, (6), pp. 157-161., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Singling out people without knowing their names - Behavioural targeting, pseudonymous data, and the new data protection regulation

Computer Law &amp; Security Review, (2), pp. 256-271., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Caspers, M.

FutureTDM is Mapping the Legal Barriers to TDM in Europe

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Bijdrage Rondetafelgesprek 11 februari 2016: Computercriminaliteit III

18.02.2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

"Onafhankelijkheid publieke omroep moet beter worden geborgd"

2016.

Links | BibTeX

Kabel, J.

IE vincit omnia? Opsporing in de particuliere sector.

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Het prinsesje onder de grondrechten

2016.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Individual Licensing Models and Consumer Protection

2016, ( In: <em>Exploring Sensible Ways for Paying Copyright Owners?</em>, R.M. Hilty & K.-C. Liu (eds.), Berlin/Heidelberg: Springer 2016, forthcoming. ).

Abstract | Links | BibTeX

Bertoni, A., Favale, M., Schroff, S.

Requirements for Diligent Search in the United Kingdom, the Netherlands, and Italy

EnDOW (1-48), 2016.

Links | BibTeX

Caspers, M.

The Role of Anne Frank's Diary and Academic Freedom for Text and Data Mining

FutureTDM blog, 2016.

Links | BibTeX

Caspers, M.

The role of Anne Frank’s diary and academic freedom for text & data mining

2016, visited: 20.01.2016, (Post on Kluwer Copyright Blog).

Links | BibTeX

Hijmans, H., Kranenborg, H.

Data protection anno 2014: How to restore trust? An introduction

2016.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

Right to have links removed: Evidence of effective data protection

Maastricht Journal of European and Comparative Law, (3), pp. 555-563., 2016.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

On private persons monitoring the public space

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Welcome to the Jungle: the Liability of Internet Intermediaries for Privacy Violations in Europe

JIPITEC, (3), pp. 211-228., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J., Zuiderveen Borgesius, F.

Scoping Electronic Communication Privacy Rules: Data, Services and Values

JIPITEC, (3), pp. 198-210., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Cultural Heritage Online? Settle it in the Country of Origin of the Work

JIPITEC, (3), pp. 173-191., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Forfatterskap i TV-drama: Showrunnermodellen, one vision - og Kampen for tilværelsen (Authorship in TV Drama: The Showrunner Model, One Vision - and the Struggle for Survival)

2016.

Links | BibTeX

L. Biron, E. Cooper

Authorship, Aesthetics and the Artworld: Reforming Copyright's Joint Authorship Doctrine

Law and Philosophy, (1), pp. 55-85., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De geschonden majesteit

Ars Aequi, (1), pp. 21-24., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 13 oktober 2015 (Bremner / Turkije)

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Journalistieke bronbescherming blijft een aandachtspunt

Villamedia, pp. 52-56., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Freedom of expression: still a precondition for democracy?

2016.

Links | BibTeX

Fahy, R., Gelevert, H., Nooren, P., Stokking, H., Til, H. van, van Eijk, N.

Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policy options

2016, ( TNO-rapport 2015, R11271. Bijlage bij Kamerbrief over toekomstbestendige wetgeving. ).

Abstract | Links | BibTeX

Fahy, R., Gelevert, H., Nooren, P., Stokking, H., Til, H. van, van Eijk, N.

Digitale Platforms: een analytisch kader voor het identificeren en evalueren van beleidsopties

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Enkele reflecties op de Europese platform consultatie

2016.

Links | BibTeX

Bastian, M., Medeiros, D., Trilling, D.

Talking with and about politicians on Twitter. An analysis of tweets containing @-mentions of candidates in the Brazilian presidential elections

Revista Latinoamericana de Opinión Pública, (6), pp. 89-115, 2016.

BibTeX

Bastian, M., Fengler, S.

Transparenz und Medien: Perspektiven der Kommunikationswissenschaft – Schnittstellen für die Politologie

Zeitschrift für Politikwissenschaft, 26 (2), pp. 211-220, 2016.

BibTeX

Bastian, M.

Einstellungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Journalistenberuf

Pöttker, H; Kiesewetter, C; Lofink, J (Ed.): Migranten als Journalisten? Eine Studie zu Berufsperspektiven in der Einwanderungsgesellschaft, pp. 128-137, Pöttker, H. and Kiesewetter, C. and Lofink, J. (eds): Migranten als Journalisten? Eine Studie zu Berufsperspektiven in der Einwanderungsgesellschaft. Springer VS, Wiesbaden, 2016.

BibTeX

Bastian, M.

Journalistische Schreibwerkstatt für Schüler mit Migrationshintergrund

Pöttker, H; Kiesewetter, C; Lofink, J (Ed.): Migranten als Journalisten? Eine Studie zu Berufsperspektiven in der Einwanderungsgesellschaft, pp. 128-137, Pöttker, H. and Kiesewetter, C. and Lofink, J. (eds): Migranten als Journalisten? Eine Studie zu Berufsperspektiven in der Einwanderungsgesellschaft. Springer VS, Wiesbaden, 2016.

BibTeX

Dragstra, L., Efthymiou, N., Hins, A., Lange, R. de

Bewerking 18e druk van Belinfante's 'Beginselen van het Nederlandse staatsrecht'

2015, ( Deventer, Wolters Kluwer 2015.<br /> <br /> Leerboek voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid. ).

Links | BibTeX

Hins, A., Kroes, Q.

Mediawet 2008

2015.

Links | BibTeX

Schroff, S.

Europeana Sounds and Copyrights: The Need for and Challenges in Licensing Archival Material

Europeana Sounds 2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Editorial

2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Editorial

2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Book Review: Smart Technologies and the End(s) of Law

2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2015 (Coty / Stadtsparkasse)

2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract

NJB, (36), pp. 2537-2543., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Keller, L. van, van der Sloot, B.

Legal regulation of media agencies in the Netherlands

2015, ( In: J.G. Gaedertz, M. Martinek & S. Ory (eds.), <em><a href="http://www.amazon.de/Handbuch-Mediaagenturen-Aufgabenfelder-Gesch%C3%A4ftsmodelle-Wettbewerbsrecht/dp/340664466X" target="_blank">Handbuch Mediaagenturen - Aufgabenfelder, Geschäftsmodelle, Vertrags- und Wettbewerbsrecht / Handbook Media Agencies - Activities, Business Models, Contract Law and Competition Law</a>, </em>C.H. Beck<em> </em>2015 ).

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Is the Human Rights Framework Still Fit for the Big Data Era? A Discussion of the ECtHR's Case Law on Privacy Violations Arising from Surveillance Activities

2015, ( In: S. Gutwirth et al. (eds.), <a href="http://www.springer.com/us/book/9789401773751#aboutBook" target="_blank"><em>Data Protection on the Move</em></a>, Law, Governance and Technology Series 24, 2016. ).

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Les aléas du livre numérique aux Pays-Bas

Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, (3), pp. 1199-1205., 2015.

Links | BibTeX

Dommering, E., van Eijk, N.

Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (137), pp. 7947-7949., 2015.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (137), pp. 7949-7950., 2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M., Zuiderveen Borgesius, F.

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A., Vries, C. de

De toenemende invloed van het Handvest op het recht van intellectuele eigendom

Berichten Industriële Eigendom, (68), pp. 174-183., 2015.

Links | BibTeX

Yakovleva, S.

European Commission's progress reports on digitisation of the European cultural (and film) heritage

Cahiers de la documentation - Bladen voor documentatie, (3), pp. 74-77., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Yakovleva, S.

Russia's new anti-piracy law: A critical analysis

European Intellectual Property Review, (9), pp. 608-613., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Benabou, V., Bently, L., Dinwoodie, G., Dusollier, S., Derclaye E., Geiger, C., Griffiths, J., Hugenholtz, P., Kretschmer, M., Metzger, A., Peukert, A., Ricolfi, M., Rognstad, O., Vivant, M., Xalabarder, R.

Response to the European Commission’s Public Consultation on the Review of the EU Satellite and Cable Directive

2015.

Links | BibTeX

Cavaliere, P., Irion, K., Pavli, D.

Comparative study of best European practices of online content regulation: Law and policy of online content regulation, in particular defamation online, in the light of Albanian legislative proposals

2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Safe Harbor 2.0 gedoemd te mislukken

2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 10 juni 2015 (Pictoright / Stadsarchief Rotterdam)

2015.

Links | BibTeX

Irion, K.

Cloud services made in Europe after Snowden and Schrems

2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A., Zuiderveen Borgesius, F.

New Data Security Requirements and the Proceduralization of Mass Surveillance Law after the European Data Retention Case

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Extending the SatCab Model to the Internet

2015.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Positive obligations concerning freedom of expression: mere potential or real power?

pp. 9-35., 2015, (Chapter in: Journalism at risk: Threats, challenges and perspectives, O. Andreotti (ed.), Strasbourg: Council of Europe Publishing 2015, p. 9-35.).

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Study on the Future of European Audiovisual Regulation

2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N., Weitzner, D.J.

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts In Search of Transatlantic Privacy Solutions

2015, (Amsterdam/Cambridge, 2015. The EU-US Privacy Bridges project is co-chaired by Nico van Eijk and Daniel J. Weitzner. See report for full list of project participants and see EU-US Privacy Bridges project page for more information about the project: https://privacybridges.mit.edu/ ).

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Making Access to Government Data Work

Masaryk University Journal of Law and Technology, (2), 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 28 maart 2014 (Norma / NLKabel)

2015.

Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Back to Black: justice.cn

Journal of Intellectual Property Law &amp; Practice, (10), pp. 725., 2015, ( Editorial. ).

Abstract | Links | BibTeX

Leerssen, P.

Cut Out By The Middle Man: The Free Speech Implications Of Social Network Blocking and Banning In The EU

JIPITEC, 6 (2), 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

Datatransport - Hof EU nog steeds niet volwassen

2015.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Freedom of expression: new opportunities and challenges

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Het enige Nederlandstalige handboek over mediarecht

2015.

Links | BibTeX

Poort, J.

Veranderingen in de telecommarkt: consolidatie en differentiatie

Mediaforum, (6), pp. 205-209., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Irion, K.

Your Digital Home is No Longer Your Castle: How Cloud Computing Transforms the (Legal) Relationship between Individuals and Their Personal Records

International Journal of Law and Information Technology, 23 (4), pp. 348-371., 2015, ((2015) International Journal of Law and Information Technology 23(4): 348-371, DOI: 10.1093/ijlit/eav015, available at http://ijlit.oxfordjournals.org/content/23/4/348.abstract).

Abstract | Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Clinical Legal Education: A Review of the Literature

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing Links to Learning

2015.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Students going cross-border for start-ups

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing a Start-up Law Clinic in a Law School - 10 Practical Tips

2015.

Links | BibTeX

How to Start-Up A Legal Clinic: Key Considerations

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing a Start-up Law Clinic in Law School: A Practical Guide

2015.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen de Publieke Omroep

2015.

Links | BibTeX

Quintais, J., Velze, S.C. van, Yakovleva, S.

Symposium on Alternative Compensation Systems for Digital Copyright

2015, ( Summary Report of <a href="http://www.ivir.nl/onderzoek/acs">ACS Symposium</a> on Saturday 11 July 2015. ).

Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (136), pp. 7879-7882., 2015.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (136), pp. 7882-7883., 2015.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Freedom of Expression and 'Right to Be Forgotten' Cases in the Netherlands after Google Spain

European Data Protection Law Review, (2), pp. 113-125., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Margoni, T.

Legal aspects of open access to publicly funded research

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Gompel, S.

Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?

AMI, (4), pp. 93-102., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland)

2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Afluisterwet is juridische gatenkaas

2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Big data bieden geen keus

2015, ( Interview in <em>Rechtspraak, </em>Magazine van de Raad voor de Rechtspraak. ).

Links | BibTeX

Your Digital Home Is No Longer Your Castle: How cloud computing transforms the (legal) relationship between individuals and their personal records

01.09.2015.

Links | BibTeX

Margoni, T., van Rompuy, B.

UK Horserace Betting Right: at odds with EU law?

2015, ( Opinion. ).

Abstract | Links | BibTeX

Irion, K., Morganti, L., Renda, A.

Guest editorial: New intermediaries in the hyperconnected society

Info, (6), pp. 3-7., 2015, ( DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1108/info-07-2015-0038">http://dx.doi.org/10.1108/info-07-2015-0038</a> ).

Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Sketching the outline of a ghost: the fair balance between copyright and fundamental rights in intermediary third party liability

Info, (6), pp. 72-96., 2015.

Links | BibTeX

Helberger, N., Kleinen-von Königslöw, K., van der Noll, R.

Regulating the new information intermediaries as gatekeepers of information diversity

Info, (6), pp. 50-71., 2015.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Online Price Discrimination and Data Protection Law

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 15 januari 2015 (Ryanair / PR Aviation) en Hoge Raad 17 januari 2014 (Ryanair / PR Aviation)

2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Maak de makers van software aansprakelijk

2015.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De zaak Kreuk versus Danh Vo

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Onno Hoes vs. PowNed: ook een burgemeester heeft recht op privacy

2015.

Links | BibTeX

Guibault, L., Salamanca, O., van Gompel, S.

Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Bodó, B., Handke, C.W., Quintais, J., Vallbé, J.

Knocking on Heaven's Door - User Preferences on Digital Cultural Distribution

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

Ten standards for oversight and transparency of national intelligence services

Instituut voor Informatierecht 2015.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Privacy van consumenten

2015.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Telecommunicatierecht

2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Europa gaat te traag met beleid voor versleuteling

2015.

Links | BibTeX

Kerste, M., Poort, J., Rougoor, W.

Waarde verlenging 2100 MH-z vergunningen

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Cooper, E.

Joint authorship and copyright in comparative perspective: the emergence of divergence in the UK and USA

Journal of the Copyright Society of the USA, 62 (2), pp. 245-276, 2015.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Access to Personal Data and the Right to Good Governance during Asylum Procedures after the CJEU's YS and M. and S. judgment (C-141/12 and C-372/12)

European Journal of Migration and Law, pp. 259-272., 2015, ( Case report. ).

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Themanummer: openbaarheid van publiek bekostigde informatie en het auteursrecht

AMI, (3), pp. 65-67., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Handke, C.W., Vallbé, J.

Is Europe Falling Behind in Data Mining? Copyright's Impact on Data Mining in Academic Research

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Study on Copyright Limitations and Exceptions for Museums

2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (135), pp. 7808-7809., 2015.

Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V.

Kroniek Mediarecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (135), pp. 7805-7808, 2015.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Personal data processing for behavioural targeting: which legal basis?

International Data Privacy Law, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid

AMI, (3), pp. 75-83., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Kannekens, E., Salamanca, O., van Eechoud, M.

ALAI 2015 Conference 'Renumeration for the Use of Works. Exclusivity vs. Other Approaches, National Report The Netherlands

2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Lobby in Europa zorgt voor absurd internetbeleid

2015.

Links | BibTeX

Handke, C.W.

Joint Copyrights Management by Collecting Societies and Online Platforms: An Economic Analysis

2015, ( June 9, 2015, 33 pp. ).

Abstract | Links | BibTeX

Bodó, B., Handke, C.W., Vallbé, J.

Going means trouble and staying makes it double: the value of licensing recorded music online

Journal of Cultural Economics, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Gervais, D.J.

Collective Management of Copyright and Related Rights, 3rd ed.

Kluwer Law International, 2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Software is ook bij bitcoin altijd politiek

2015.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

The development of freedom of expression and information within the UN: leaps and bounds or fits and starts?

2015, ( In: <a href="http://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/law/un-and-international-organisations/united-nations-and-freedom-expression-and-information-critical-perspectives?format=HB" target="_blank">The United Nations and Freedom of Expression and Information: Critical Perspectives</a>, T. McGonagle & Y. Donders (ed.), Cambridge: Cambridge University Press 2015, pp. 1-51. ).

Abstract | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Improving privacy protection in the area of behavioural targeting

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Donders, Y., McGonagle, T.

The United Nations and Freedom of Expression and Information: Critical Perspectives

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Kulk, S., Zuiderveen Borgesius, F.

De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting

NJCM-Bulletin, (1), pp. 3-19., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacy as Personality Right: Why the ECtHR's Focus on Ulterior Interests Might Prove Indispensable in the Age of

Utrecht Journal of International and European Law, (80), pp. 25-50., 2015, ( DOI: <a href="http://doi.org/10.5334/ujiel.cp">http://doi.org/10.5334/ujiel.cp</a> ).

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S.

Ongerichte interceptie, of het verwerven van bulk-communicatie, en waarom de Grondwet en het EVRM onvoldoende tegenwicht bieden

Computerrecht, 2015 (3), pp. 125-131, 2015.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Book review: 'Reforming European Data Protection Law'

2015, ( Boekbespreking van <em>Reforming European Data Protection Law</em>, S. Gutwirth, R. Leenes en P. de Hert (eds.), Springer 2015. ).

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 januari 2015 (Paradiso & Campanelli / Italië)

2015.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Het mijnenveld van het informatierecht

Mr., (5), pp. 62-67, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Merely Facilitating or Actively Stimulating Diverse Media Choices? Public Service Media at the Crossroad

International Journal of Communication, pp. 1324-1340, 2015.