Kelly Breemen

Publicaties

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

14-12-2018

Protecting traditional cultural expressions – copyright tensions and human rights opportunities?

Breemen, J.

Chapter in: Critical Indigenous Rights Studies, G. Corradi, K. de Feyter, E. Desmet, K. Vanhees (eds.), Routlegde, 2018.

The protection of traditional cultural expressions (TCEs) is not a straightforward issue. At first sight, characteristics of TCEs and their protection suggest similarity to copyright works. However, TCE protection should not be viewed as simply an (isolated) intellectual property issue. Rather, the protection of TCEs is part of a broader (political) context and struggle for rights. The chapter focuses on showing the complexity of the interrelation between copyright and indigenous peoples’ rights. It argues that a cultural and indigenous rights perspective could help address tensions deriving from differing worldviews, the application of dominant, existing legal frameworks and diverging understandings of protecting creativity and works of culture.

28-09-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-09-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-06-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

08-09-2017

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

08-09-2017

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-03-2017

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-12-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-09-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-06-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

31-03-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

08-12-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

18-09-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

25-06-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2015

Annotatie bij Hof van Justitie EU 3 september 2014 (Deckmyn / Vandersteen)

Breemen, J.

Grote Kamer. Auteursrecht. Uitleg parodie-exceptie. Vrijheid van meningsuiting. Politieke spotprent. Richtlijn 2001/29/EG art. 2, 3, 5 lid 3 (k). EVRM art. 10 lid 1 en 2.

10-12-2014

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

09-12-2014

Mass-digitization and the 'dream' of universal access

Breemen, J.

Panel report of session Mass-digitization and the 'dream' of universal access at the Information Influx Conference.

02-12-2014

Youtube onder de loep: Is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

Breemen, J.

Breemen, V.

Het boek is voor € 22,50 te verkrijgen bij uitgeverij deLex.
In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime geanalyseerd en toegepast op de rollen en functies van het platform YouTube.

24-09-2013

Digitalisering van audiovisueel erfgoed: Naar een wettelijke publieke taak

Breemen, J.

Breemen, V.

Hugenholtz, P.

Onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, december 2012.

Deze studie onderzoekt wat de publieke taak van de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid inhoudt, c.q. zou moeten inhouden. In het eerste deel staan de ontstaansgeschiedenis van het instituut en de ontwikkeling van de taken centraal. Dit deel beschrijft de totstandkomingsgeschiedenis van één nationaal audiovisueel instituut (1.1) en de kernrollen en dagelijkse activiteiten van Beeld en Geluid (1.2). Zoals zal blijken, kan de taakstelling van Beeld en Geluid worden omschreven als meerledig: zowel bedrijfsarchief als cultuurhistorisch archief met een educatieve taak. Vervolgens wordt de digitale praktijk van het instituut nader bekeken (1.3). In het tweede deel van het onderzoek worden de (juridische) status en taakstelling van twee buitenlandse publieke audiovisuele archieven - in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - geanalyseerd. Op basis van het voorgaande wordt in het derde deel van het onderzoek geconcludeerd dat Beeld en Geluid de facto een publieke taak vervult en worden de contouren van een wettelijke taak geschetst.

23-05-2013

Online uitlenen van e-books door bibliotheken: Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, J.

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

SEO-rapport, 2012-83, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek / IViR 2012, 80 p.
ISBN: 9789067339995.

Het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken is in een groeiend aantal landen een realiteit. Dit rapport inventariseert deze praktijk en analyseert de juridische mogelijkheden voor en economische gevolgen van e-lending. In het economische deel van deze verkenning wordt onderzocht in welke mate het aanbod van de bibliotheek zal gaan concurreren met verhuur en verkoop van e-books door commerciële partijen. Wanneer het aanbod van de bibliotheek aantrekkelijk genoeg wordt vormgegeven, leidt e-lending tot omzetderving bij commerciële partijen. De aantrekkelijkheid van het aanbod hangt onder meer af van de prijs, beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het digitale boek. E-lending door openbare bibliotheken kan daarnaast positieve effecten op de inkomsten voor marktpartijen hebben. Via de propositie van de bibliotheek kunnen nieuwe groepen consumenten worden bereikt en kunnen lezers interesse ontwikkelen voor de aanschaf van e-books. Meer empirisch onderzoek is nodig om de omvang van deze effecten te bepalen. Het juridische deel van deze verkenning concludeert dat het bestaande Europese kader van richtlijnen op het terrein van het auteursrecht geen ruimte laat voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke uitzondering op het auteursrecht teneinde e-lending door openbare bibliotheken – al dan niet tegen vergoeding – toe te staan.

28-02-2013

Flexible Copyright: The Law and Economics of Introducing and Open Norm in the Netherlands

Akker, I.

Breemen, J.

Guibault, L.

Poort, J.

van der Noll, R.

van Gompel, S.

Weda, J.

Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SEO-rapport nr. 2012-60, augustus 2012.
Zie ook aanbiedingsbrief Tweede Kamer.

This study analyses the law and economics of introducing flexibility in the system of exceptions and limitations in Dutch copyright law. Flexibility would exist in an open norm, on the basis of which the courts can decide whether certain uses of copyrighted material are permissible or not, instead of explicitly defining this in the law. The report assesses problem areas where the lack of flexibility creates legal disputes and potential barriers to innovation and production. The core of the study concerns the analysis of the economic rationale and effects of introducing flexibility in the Dutch legal order in the form of an open norm.

01-11-2012

On the Regulator's Plate: Exposure Diversity in a Changing Media Environment

Breemen, J.

Breemen, V.

Helberger, N.

In December 2010 a roundtable expert workshop was held at the Institute for Information Law under the title "Media Diversity from the User Perspective". The goal of the workshop was to develop a user-centric understanding of media diversity, and to reflect upon the adequate regulatory responses. It brought together selected experts from different disciplines (law, communications, social sciences, philosophy) who all share an interest in the audience perspective on diversity, and whose research has approached the subject from different angles. This article attempts to summarize some of the main arguments that were made during the discussions, the different views that were expressed by the experts, and the questions for which the experts felt that additional research was needed.

06-03-2012

Meer Publicaties