Reinier Bakels

Publicaties

Bakels, R.B.

Van software to erger: op zoek naar de grenzen van het octrooirecht

IER, (4), pp. 213-221, 2004.

Links | BibTeX

Bakels, R.B.

Software: werkwijze of voortbrengsel?

Bijblad bij de Industriële Eigendom, (10), pp. 428-434, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

Bakels, R.B.

Softwareoctrooien: een vanzelfsprekendheid of een gevaarlijke ontaarding?

Computerrecht, (6), pp. 347-352, 2002.

Links | BibTeX

Bakels, R.B., Hugenholtz, P.

The patentability of computer programs

2002, ( Studie in opdracht van het Europees Parlement (april 2002). ).

Abstract | Links | BibTeX

Bakels, R.B.

De vermogensrechtelijke status van de domeinnaam bestaat niet

NJB, (9), pp. 399-402, 2002.

Links | BibTeX