Projects

Activities

Chris Wiersma

Publications

Persvrijheidsmonitor Nederland 2011

Groothuis, M.

Hins, A.

Wiersma, C.

Zie ook de presentatie van de Nederlandse Persvrijheidsmonitor en interviews met Wouter Hins, Marga Groothuis en Chris Wiersma: http://www.youtube.com/watch?v=IES_SIuXv8w&noredirect=1 http://www.ivir.nl/medewerkers/hins.html

Deze publicatie biedt een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2011, zoals deze blijken uit wetgeving, parlementaire stukken en jurisprudentie. In het eerste deel van het boek worden enkele opvallende rechtsontwikkelingen geanalyseerd en voorzien van commentaar. Het tweede deel biedt een kroniek van de vrijheid van nieuwsgaring en een kroniek van de uitingsvrijheid.

04-05-2012

Persvrijheidsmonitor Nederland 2010

Groothuis, M.

Hins, A.

Wiersma, C.

Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2010. Het eerste deel is van beschrijvende aard. Hierin wordt ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden enkele bijzondere thema's uitgelicht.

26-08-2011

Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

Abel, W.

Engers, T.M. van

Jasserand, C.A.

van Eijk, N.

Wiersma, C.

In opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is onderzoek verricht naar zorgplichten op het internet, meer in het bijzonder vanuit het perspectief van internetserviceproviders. De situatie in vier landen - Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk - is onderzocht. De (zelf)regulering met betrekking tot een vijftal thema's is in kaart gebracht (internetveiligheid, kinderporno, auteursrechten, identiteitsfraude en de handel in gestolen goederen via internetplatforms). Daarnaast is een groot aantal interviews gehouden met betrokken partijen.

09-11-2010

Moving Towards Balance: A study into duties of care on the Internet

Abel, W.

Engers, T.M. van

Jasserand, C.A.

van Eijk, N.

Wiersma, C.

Commissioned by the WODC (Research and Documentation Centre of the Ministry of Security and Justice), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. The situation in four countries - the Netherlands, the UK, Germany and France - was researched. The (self-)regulation with respect to five separate themes (Internet security and safety, child pornography, copyright, identity fraud and the trade in stolen goods through Internet platforms) was identified. In addition to this, a significant number of interviews with stakeholders were conducted.

09-11-2010

Persvrijheidsmonitor Nederland 2009

Hins, A.

Wiersma, C.

Zie ook de voordracht die Wouter Hins hield tijdens de presentatie van het rapport op 3 mei 2010: http://www.ivir.nl/publicaties/hins/presentatie_persvrijheidsmonitor.pdf

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2009. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Stichting Persvrijheidsfonds. Steun werd verleend door het Stimuleringsfond voor de pers en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het eerste deel, een kroniek, is van beschrijvende aard. Hierin wordt eerst ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en vervolgens op de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden drie thema's uitgelicht die kenmerkend waren voor het jaar 2009.

04-05-2010

Een nieuwe Auteurswet voor Suriname - Achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel

Batenburg, S.E.

Kabel, J.

Mom, G.J.H.M.

Schepers, K.

Wiersma, C.

Onder redactie van Prof. mr. J.J.C. Kabel en Mr. G.J.H.M. Mom. Rapport geschreven op verzoek van het Bureau Intellectuele Eigendom van de Republiek Suriname.

11-02-2009

More Publications