Projects

Activities

Alexander Tsoutsanis

Publications

De 'protective letter' niet langer 'protected': Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten

Tsoutsanis, A.

Dit artikel gaat over goede procesorde, intellectuele eigendom en de verstrekking van zogenaamde 'grijsmakingsbrieven'. In veel landen kunnen beweerdelijke inbreukmakers die vermoeden dat ze getroffen gaan worden door een beslag of verbod pro-actief een grijsmakingsbrief indienen om de gestelde inbreuk te weerleggen. Dit artikel legt het juridisch systeem in Nederland uit in vergelijking met Duitsland en betoogt dat rechthebbenden recht hebben op afschrift van een dergelijke grijsmakingsbrief. Dit artikel was gepubliceerd in een gespecialiseerd vakblad in Nederland op het gebied van intellectuel eigendomsrecht, volgend op een succesvol openbaarmakingsverzoek van de auteur in een octrooigeschil in Nederland. Het is ook relevant voor andere IE-procedures op het gebied van bijv. merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht en internetrecht.

09-06-2017

Concise European Trade Mark and Design Law

Tsoutsanis, A.

Commentary on key provisions of trade mark law and design law in: Concise European Trade Mark and Design Law, Ch. Gielen & V. von Bomhard, eds., Kluwer, 2017, p. 113-140, 156-157, 557-564, 570-574, 582-583, 629-634, 652-658, 789-793, 798-800.

18-04-2017

Oppositieprocedures in merkenzaken

Tsoutsanis, A.

In: Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, Ch. Gielen & D.J.G. Visser, eds., Kluwer, 5th edition, 2016, p. 316-326.

18-04-2017

Back to Black: justice.cn

Tsoutsanis, A.

Editorial.

This short - peer reviewed - article touches on innovation in China in the field of smart phones, recent legislative reform in China for fostering intellectual property and combating counterfeit and trade mark grabbing. It also touches on human rights in China, the different approach in which the West advances its economic v human rights agenda and the selective way Silicon Valley industry participates in grass roots debate on civil liberties. The article also touches on the 'right to seek counsel' as one of the fundamental rights, which many arrested lawyers in China were deprived of during the July 2015 arrests.

15-10-2015

Ontwikkeling innovatierecht blijft achter bij ambities

Tsoutsanis, A.

21 juni 2014.

Artikel in het 'FD' over de huidige staat van 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er veel aandacht is voor 'innovatie', is er onvoldoende aandacht voor de juridische aspecten om die innovatie te reguleren, stimuleren en beschermen. Het artikel betoogt dat 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht achterlopen en beter moeten doen. Het artikel noemt drie uitdagingen waarvoor 'innovatierecht' en intellectuele eigendomsrecht zich vandaag gesteld zien: 1. Een gebrek aan onderzoeksubsidies voor juridisch onderzoek naar het reguleren van innovatie. 2. Rechtsonzekerheid voor gebruikers en industrie, zoals in het veld van auteursrecht t.a.v. het blokkeren van websites en in het octrooirecht inzake Aanvullende Beschermingscertificaten (ABC's). 3. Te weinig aandacht voor de juridische aspecten inzake innovatie in het hoger onderwijs.

18-07-2014

Finding Vredo: The Dutch Supreme Court Decision on Escitalopram

Tsoutsanis, A.

Also published in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014-8, p. 644-649.

This article is about the pharma patent litigation sparked by Lundbeck's blockbuster drug for 'escitalopram', a drug used for treating depression and generalized anxiety disorder. The key theme is about whether patents can also protect novel substances that can be fully envisaged but cannot yet be made. The decision of the Supreme Court is compared with earlier decisions in Germany and the United Kingdom. The author criticizes the lack of explanation provided by the Supreme Court.

18-07-2014

Jurist zelden betrokken

Tsoutsanis, A.

17 juni 2014.

Ingezonden brief in NRC over het gebrek aan zichtbaarheid van de rechtswetenschappen in het debat over de hervorming van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

18-07-2014

Why copyright and linking can tango

Tsoutsanis, A.

This article discusses the legal status of links, in connection with the pending cases before the Court of Justice of the European Union in Svensson, C More and BestWater. Hyperlinks, deep links, framed links and embedded links are discussed. It focuses on the Opinion of the European Copyright Society on the Svensson case. The ALAI Opinion is also briefly discussed. This article proposes nine angles as part of the multi-factor test to determine whether linking is actionable under European copyright law. The author concludes that properly balancing those nine factors can ensure that copyright and linking can tango, in step with existing policy goals and case-law, allowing linking in some situations, while requiring separate authorization in others. This article was also presented at the 22nd Fordham IP Conference in New York on 25 April 2014.

06-05-2014

Trade mark applications in bad faith: righting wrong in Denmark and why the Benelux is next

Tsoutsanis, A.

Ook verschenen in Berichten Industriële Eigendom, 2013, p. 254-260.

28-03-2014

Merkenopposities in de Benelux

Tsoutsanis, A.

In dit deel uit de bekende Tekst & Commentaar serie gaat de auteur in detail in op de merkenoppositie in de Benelux. Hoe instellen, waar indienen en op welke juridische basis, zijn bijvoorbeeld een aantal vragen die in dit deel aan de orde komen. Het commentaar volgt de wettelijke structuur van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Naast de Benelux oppositie vergelijkt de auteur ook andere deelterreinen: nietigheidsprocedure bij de overheidsrechter op (dezelfde) relatieve gronden, opposities tegen Internationale Merkaanvragen en de OHIM oppositie procedure.

09-01-2014

Privacy and Piracy in Cyberspace: Justice for All

Tsoutsanis, A.

This article is about how privacy and piracy lock horns in everyday practice. It outlines three challenges right holders and ISPs face every day, when piracy tries to hide behind privacy: uncertainty, costs and delay.
Apart from only balancing the right of privacy against the right of (intellectual) property, the author also introduces a third element: the right to effective remedy.
The article concludes that the challenge is not in the ‘if’ but in the ‘when’ and ‘how’ ISPs can be obliged to disclose personal data. This requires new research, with a more practice-oriented approach, focusing on two elements: (1) a robust uniform decision making model, allowing for a ‘fair balance between all fundamental rights’, of all stake holders involved, (‘when’); (2) such model needs to benefit from (cost-)effective procedures, to the benefit of all (‘how’).
The article also discusses recent developments in the field of IP enforcement, including the decisions from the European Court of Justice in Promusicae, LSG and Bonnier Audio.

09-01-2014

Vaagheid Endstra-tapes is irrelevant

Tsoutsanis, A.

10 augustus 2013

Commentaar op de Endstra-tapes zaak over de vraag of op de 'achterbankgesprekken' auteursrecht rust. De auteur meent van wel en bekritiseert de uitspraak van het Hof Den Haag van 16 juli 2013 (Endstra vs. Nieuw Amsterdam).

13-08-2013

Comparison of Patent Claim Construction between Netherlands and Germany on Basis of AGA v. Occlutech

Tsoutsanis, A.

This article provides a brief overview on how the Dutch and German courts interpret the claims of a patent. It briefly compares each national approach on the basis of the recent AGA v Occlutech litigation in both countries. The dispute between AGA and Occlutech involved socalled ‘‘occluders’’, a collapsible medical device for closing defects in the septum wall of the heart through cardiac catheterisation. Items discussed are: claim construction and judicial balancing under the new "Protocol for the Interpretation of Art. 69 of the European Patent Convention", equivalence, pioneer inventions and file wrapper estoppel.

27-06-2013

Komt een vrouw bij de dokter, annotatie bij Hof Arnhem 18 september 2012 (A / B en Stichting Slachtoffers latrogene Nalatigheid)

Tsoutsanis, A.

Analyse van belangenafweging voor toekenning ordemaatregelen in kort geding, hier bestaand uit (o.a.) een verzoek om een ex-patient een domeinnaamregistratieverbod op te leggen voor het verbieden van enige domeinnamen die de naam van de arts mede bevaten. Het verzoek wordt toegewezen op grond van onrechtmatige daad. Redengevend daarbij is met name dat die domeinnamen vooral gebruikt zouden worden om de reputatie van de arts aan te tasten. Het beroep op vrijheid van meningsuiting van de ex-patient wordt dus afgewezen. De noot gaat ook in op andere toepasselijke juridische gronden zoals misbruik van bevoegdheid (ar. 3:13 BW) en de bescherming van persoonsnamen (art. 1:8 BW).

27-06-2013

Octrooien, tussen letter en geest, annotatie bij Hoge Raad 25 mei 2012 (AGA / Occlutech)

Tsoutsanis, A.

Extensive case-comment on the most important ruling in patent law in The Netherlands in the last five years. It addresses the ruling of the Dutch Supreme Court 25 May 2012 AGA v Occlutech. The paper contains a historical, transnational and comparative approach, tracing back the origins of some of the recent controversy on claim construction in the Netherlands, while also reflecting on recent literature and case-law in Germany and the United Kingdom. The author contrasts and compares the Dutch approach on claim construction with the new developments of the Revised Protocol of art. 69 of the European Patent Convention (EPC). The paper sets out and summarizes the Dutch standard for claim construction, touching on important elements in legal practice such as the impact of (a) the two-part form of a claim, (b) the file wrapper and patent prosecution history, (c) equivalence and (d) whether the degree of inventive step or innovative character of the patent, warrants a bigger scope of protection. It also compares the outcome of the decisions on the same patent between the same parties in Germany and the United Kingdom AGA and Occlutech. The paper concludes with looking back on the achievements of the EPC, while also looking forward to the new legislative developments surrounding the Unitary Patent and the Agreement for a Unified Patent Court.

15-03-2013

More Publications