Projects

Activities

Nirmala Sitompoel

Publications

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt

Dommering, E.

Sitompoel, N.

van Eijk, N.

Onlangs is het rapport ‘Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt’  verschenen, een studie naar de verschillende aspecten van algemeen en sectorspecifiek mededingingstoezicht (en regulering) in de telecom-sector. Een aantal van de betrokkenen bij het rapport vat hier de belangrijkste onderdelen samen en gaat tevens in op het recente concept-kabinetsstandpunt over de toekomstige inrichting van het telecommunicatietoezicht in Nederland.

15-06-2001

More Publications