Projects

Activities

Michiel Oosterveld

Publications

Van 'public watchdog' naar 'public watchblog' : het EHRM en journalistieke weblogs

Oosterveld, M.

Oostveen, M.

De samenleving heeft een 'public watchdog' nodig om machthebbers rekenschap te laten afleggen aan het publiek. Het EHRM heeft deze rol met de nodige waarborgen omkleed door privileges te erkennen voor journalisten van traditionele media. In de huidige informatiesamenleving wordt deze waakhondfunctie echter ook door bloggers vervuld, terwijl het vooralsnog onduidelijk is of zij eenzelfde bescherming genieten. Deze bijdrage geeft daarom een overzicht van de journalistieke privileges en een schets van het huidige digitale-mediatijdperk, om te bepalen in hoeverre het EHRM bescherming biedt aan public watchblogs.

11-07-2013

More Publications