Hielke Hijmans

Publications

Hijmans, H., Kranenborg, H.

Data protection anno 2014: How to restore trust? An introduction

2016.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

Right to have links removed: Evidence of effective data protection

Maastricht Journal of European and Comparative Law, (3), pp. 555-563., 2016.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

On private persons monitoring the public space

2016.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

De ongeldigverklaring van de Dataretentierichtlijn: een nieuwe stap in de bescherming van de grondrechten door het Hof van Justitie

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (7), pp. 245-252, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H.

De nieuwe Europese privacywetgeving: stand van zaken bijna twee jaar na Commissievoorstel

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (10), pp. 346-351., 2013.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

Nieuwe Europese regels voor privacy: commissie stelt pakket voor om gegevens ook in het informatietijdperk te beschermen

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (4), pp. 132-139., 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H., Scirocco, A.

Shortcomings in EU data protection in the third and the second pillars. Can the Lisbon Treaty be expected to help?

Common Market Law Review, (5), pp. 1485-1525., 2009.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

The third pillar in practice: coping with inadequacies. Information sharing between Member States

2006.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

De derde pijler in de praktijk: leven met gebreken. Over de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten

SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht, (10), pp. 375-391, 2006.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

The European data protection supervisor: The institutions of the EC controlled by an independent authority

Common Market Law Review, (5), pp. 1313-1342., 2006.

Links | BibTeX