Projects

Activities

Gijs van Til

Publications

Zelfregulering door online platforms: een waar wondermiddel tegen online desinformatie?

Til, G. van

In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 heeft de Europese Commissie haar inspanningen in de bestrijding van online desinformatie opgevoerd. Veel hoop is daarbij gevestigd op een initiatief van zelfregulering door online platforms en de advertentie-industrie in de vorm van een Code of Practice. In dit artikel wordt de rol die de Europese Commissie momenteel voor zichzelf weggelegd ziet voor zelfregulering kritisch beschouwd en wordt aansluiting gezocht bij een pleidooi voor een meer gezamenlijke aanpak van het probleem van online desinformatie.

29-03-2019

The Netherlands in 'Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU'

Til, G. van

Systems for automated decision-making or decision support (ADM) are on the rise in EU countries: Profiling job applicants based on their personal emails in Finland, allocating treatment for patients in the public health system in Italy, sorting the unemployed in Poland, automatically identifying children vulnerable to neglect in Denmark, detecting welfare fraud in the Netherlands, credit scoring systems in many EU countries – the range of applications has broadened to almost all aspects of daily life. This begs a lot of questions: Do we need new laws? Do we need new oversight institutions? Who do we fund to develop answers to the challenges ahead? Where should we invest? How do we enable citizens – patients, employees, consumers – to deal with this? For the report “Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU”, our experts have looked at the situation at the EU level but also in 12 Member States: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands Poland, Slovenia, Spain, Sweden and the UK. We assessed not only the political discussions and initiatives in these countries but also present a section “ADM in Action” for all states, listing examples of automated decision-making already in use. This is the first time a comprehensive study has been done on the state of automated decision-making in Europe.

11-02-2019

Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing

Hugenholtz, P.

Lindhout, P.

Poort, J.

Til, G. van

Study requested by the CULT Committee, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 629.186, European Parliament - January 2019

This report studies the role of territoriality in film financing, the legal and market challenges territoriality faces as a key model for film financing and the consequences if EU policies were to reduce or mitigate the scope of territorial exclusivity in the audiovisual sector. It provides information on Member States’ and EU models of film financing, explores the challenges film financing faces from digital developments and evolving consumer behaviour and analyses possible alternatives to traditional methods of financing and policies to support this.

17-01-2019

Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek

Til, G. van

De recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over de vraag of een hyperlink kwalificeert als mededeling aan het publiek, heeft al een hoop stof doen opwaaien. De gevolgen die deze uitspraken zouden kunnen hebben voor zoekmachines zijn tot op heden echter onderbelicht gebleven. Deze bijdrage bevat een analyse van de juridische positie van zoekmachines in het licht van de recente jurisprudentie.

19-06-2018

More Publications