Projects

Activities

Gijs van Til

Publications

Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing

Hugenholtz, P.

Lindhout, P.

Poort, J.

Til, G. van

Study requested by the CULT Committee, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 629.186, European Parliament - January 2019

This report studies the role of territoriality in film financing, the legal and market challenges territoriality faces as a key model for film financing and the consequences if EU policies were to reduce or mitigate the scope of territorial exclusivity in the audiovisual sector. It provides information on Member States’ and EU models of film financing, explores the challenges film financing faces from digital developments and evolving consumer behaviour and analyses possible alternatives to traditional methods of financing and policies to support this.

17-01-2019

Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek

Til, G. van

De recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over de vraag of een hyperlink kwalificeert als mededeling aan het publiek, heeft al een hoop stof doen opwaaien. De gevolgen die deze uitspraken zouden kunnen hebben voor zoekmachines zijn tot op heden echter onderbelicht gebleven. Deze bijdrage bevat een analyse van de juridische positie van zoekmachines in het licht van de recente jurisprudentie.

19-06-2018

More Publications