Anja Dobbelsteen

Publications

2057 entries « 3 of 5 »
Dommering, E.

Wilt u de totale informatie? Essay: PRISM en de informatieoorlog

De Groene Amsterdammer, (26), 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Behavioral Targeting: A European Legal Perspective

IEEE Security & Privacy, (1), pp. 82-85, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

PRISM: Obscured by Clouds or the Dark Side of the Moon?: How to Address Governmental Access to Cloud Data from Abroad

27.06.2013.

Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Comparison of Patent Claim Construction between Netherlands and Germany on Basis of AGA v. Occlutech

World Intellectual Property Report, (6), pp. 32-34, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Komt een vrouw bij de dokter, annotatie bij Hof Arnhem 18 september 2012 (A / B en Stichting Slachtoffers latrogene Nalatigheid)

Mediaforum, (5), pp. 136-139, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A., van Hoboken, J.

Gespreksnotitie RTG 'praktijken, gevolgen en wettelijke kaders inzake het aftappen van persoonsgegevens'

25.06.2013.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Filtering for Copyright Enforcement in Europa after the Sabam cases

13.06.2013.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Fair use in Europe

Communications of the ACM, (5), pp. 26-28, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Obscured by Clouds or How to Address Governmental Access to Cloud Data From Abroad

11.06.2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Maris, Wanftidè, tuftamara en Wilders: enige tegenwerpingen

2013.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Freedom of expression and the Dutch cookie-wall

04.06.2013.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Verkauft ist verkauft: wiederholen ist gestohlen. Reflecties op de UsedSoft-uitspraak van het Europese Hof (UsedSoft / Oracle)

2013.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

User-generated Content and Audiovisual News: The Ups and Downs of an Uncertain Relationship

IRIS Plus, 2013 (2), pp. 7-25., 2013, ( In: <em>Open Journalism</em>, S. Nikoltchev (ed.), Strasbourg: European Audiovisual Observatory. ).

Links | BibTeX

Margoni, T.

Open design? 3D printing and open license

2013.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Commentaren op het nieuws dat Equens pingegevens wil gaan verkopen

2013.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Copyright Reform for Growth and Jobs: Modernising the European Copyright Framework

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 7 februari 2012 (Von Hannover / Duitsland) en EHRM 7 februari 2012 (Springer / Duitsland)

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 22 november 2012 (Telegraaf Media Nederland Landelijke Media e.a. / Nederland)

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Het derde voorstel tot een 'technisch neutrale' wijziging van artikel 13 Gw

Ars Aequi, pp. 378-385, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De door het recht bestuurde wereld is altijd virtueel geweest: Daar heeft de computer niets aan veranderd

NJB, (19), pp. 1266-1272, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 2 mei 2012 (SAS Institute Inc. / World Programming Ltd)

2013.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Tussen beeld en werkelijkheid: het verschil tussen de traditionele kartografie en Google Street View

Geo-Info, (3), pp. 4-6, 2013.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De nieuwe consumentenrechten in de Algemene verordening gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit en profilering

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (6), pp. 250-259, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V., Hugenholtz, P.

Digitalisering van audiovisueel erfgoed: Naar een wettelijke publieke taak

2013.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot?

2013.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 9 februari 2012 (Martin Luksan / Petrus van der Let)

2013.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 15 maart 2012 (Società Consortile Fonografici / Marco del Corso en Phonographic Performance (Ireland) Limited / Ierland)

2013.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (1), pp. 7167-7169, 2013.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Ut ken net?

BTG Magazine, (1), pp. 31, 2013.

Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Critical views on the French approach to

Journal of Internet Law, (9), pp. 18-28, 2013.

Links | BibTeX

Margoni, T., Perry, M.

Deep Pockets, Packets, and Harbours: Never the Three Shall Meet

Ohio State Law Journal, (6), pp. 1196-1216., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Licensing Research Data under Open Access Conditions

2013.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Annotatie bij Hoge Raad 1 maart 2013 (Van Heest / De Limburger)

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden)

2013, ( <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114416"><span style="color:#b22222;">Uitspraak</span></a> ).

BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen

Mediaforum, (5), pp. 154-161., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights

Kunst und Recht, (3/4), pp. 110-116, 2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De kernrechtbenadering bij de grondrechten3

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (2), pp. 138-159, 2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privé leven: de jurisprudentie van het EHRM

Mediaforum, (1), pp. 2-13., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks

International Journal of Consitutional Law, (1), pp. 153-174, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Een onbestemde haat

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie

3e dr., Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2013, ISBN: 9789069167862.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Uitingsdelicten

3e dr., Deventer, Kluwer, 2013, ISBN: 9789013096682.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Mouvement Raëlien / Suisse)

2013.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

The Orphan Works Chimera and How to Defeat It: A View From Across the Atlantic

Berkeley Technology Law Journal, (3), pp. 1347-1378., 2013.

Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Hosting providers’ liability: Cour de Cassation puts an end to the notice and stay down rule

Journal of Intellectual Property Law & Practice, (3), pp. 192-193, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

The Roles of Material Transfer Agreements in Genetics Databases and Bio-Banks, in: Comparative Issues in the Governance of Research Biobanks

2013, ISBN: 9783642331152.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 3 juli 2012 (UsedSoft / Oracle International)

2013.

Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Octrooien, tussen letter en geest, annotatie bij Hoge Raad 25 mei 2012 (AGA / Occlutech)

2013.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The Wittem Group's European Copyright Code

2013.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 1 december 2011 (Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbhH e.a.)

2013.

Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V., Brom, M., Hugenholtz, P., Poort, J., van der Noll, R.

Online uitlenen van e-books door bibliotheken: Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

2013.

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, V.

Digitale bibliotheekactiviteiten bekeken door auteursrechtelijke bril

Informatie Professional, (12), pp. 34, 2013.

Links | BibTeX

Quintais, J.

Dr Strangelaw, or how Portugal learned to stop worrying and love P2P

Journal of Intellectual Property Law & Practice, (3), pp. 193-196, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Waarde verlenging mobiele vergunningen

Amsterdam, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary

Oxford University Press, 2013, ISBN: 9780199665082.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (125), pp. 7094-7095, 2013.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (123), pp. 6949-6950, 2013.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 22 november 2012 (De Telegraaf e.a. / Nederland)

2013.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (124), pp. 7026-7027, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Boekbespreking van J.H. Gerards, 'EVRM - Algemene beginselen',

2013.

Abstract | Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Een (verdere) civilisering van het strafproces

2013.

Links | BibTeX

Quintais, J.

Proposal for a Directive on collective rights management and (some) multi-territorial licensing

European Intellectual Property Review, (2), pp. 65-73, 2013, ( Article available on Westlaw. Preliminary version on Kluwer Copyright Blog: Part I and Part II. ).

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Loos, M.B.M., Mak, C., Pessers, L., van der Sloot, B.

Digital Consumers and the Law: Towards a Cohesive European Framework

Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, ISBN: 9789041140494.

Abstract | Links | BibTeX

Net Neutrality and Audiovisual Services?

2013, ISBN: 9780415683166, ( http://www.routledge.com/books/details/9780415683166/ ).

Links | BibTeX

Bassi, E., Dos Santos, C., Fernádez Salmerón, D., van der Sloot, B., Tepina, P., Terwagne, C. de

LAPSI Policy Recommendation n.4: Privacy and Persional Data Protection

2013, ( LAPSI Working Group ).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Toegang tot de kabel revisited: artikel 6.14a Media

Mediaforum, (9), pp. 269, 2013.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Ook na Murdochs misstappen geen persraad

2013.

Links | BibTeX

Bastian, M., Trilling, D.

An unfulfilled promise. Twitter and the dictatorial past in Brazil

Revista Brasileira de Políticas de Comunicação, 4 , pp. 51-68, 2013.

BibTeX

Esmeijer, J., Helberger, N., McGonagle, T., Mijs, C., Nieuwenhuis, O., van der Sloot, B., Versloot, C.

Making User Created News Work

2012, ( TNO-rapport, 2012 R11277. ).

Links | BibTeX

Beer, K.E.A. de, McGonagle, T.

A brave new media world revisited: Een nog kritischer blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

Mediaforum, (11-12), pp. 338-345, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Publicity Rights and Image

2012, ISBN: ISBN 9781849460545.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Boekbespreking van Publicity Rights and Image

2012.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Behavioral Targeting: Legal Developments in Europe and the Netherlands

06.12.2012.

Links | BibTeX

Poort, J.

File sharing 2@12: Downloading from illegal sources in the Netherlands

2012.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Mag je alles op internet beweren waar je zin in hebt?,

2012.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Search engine freedom: On the implications of the Right to Freedom of Expression for the Legal Governance of Web Search Engines

Kluwer Law International , Alphen aan den Rijn, 2012, ISBN: 9789041141286.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Walking a Thin Line: The Regulation of EPGs

Jipitec, (2), pp. 138-147, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Due Prominence in Electronic Programme Guides

IRIS Plus, (5), pp. 1-8, 2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B., Zuiderveen Borgesius, F.

Google's Dead End, or: on Street View and the Right to Data Protection: An analysis of Google Street View's compatibility with EU data protection law

Computer Law Review International, (4), pp. 103-109, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

From Data Minimization to Data Minimummization

2012, ISBN: 9783642304866.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

The troubled relationship between free speech and racist hate speech: the ambiguous roles of the media and internet

16.11.2012.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Minorities and Online "Hate Speech": A Parsing of Selected Complexities

European Yearbook of Minority Issues, 9 , pp. 419-440., 2012.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Minorities and the Media: Present, Probing, and Pressing Questions

European Yearbook of Minority Issues, 9 , pp. 369-376., 2012.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Special Focus: Minorities and the Media

European Yearbook of Minority Issues, 9 , pp. 367-440, 2012.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Mag EU-lidstaat in eigen land optreden tegen omroep die gevestigd is in andere EU-lidstaat, in functie van de beteugeling van aanzet tot haat?

2012.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Europe's approach shows faith in democratic procedures

2012.

Links | BibTeX

Leukfeldt, R., Stol, W., van Eijk, N.

Duties of Care on the Internet?

2012, ISBN: 9789490947750, ( http://www.elevenpub.com/criminology/catalogus/cyber-safety-an-introduction-1# ).

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij HR 28 oktober 2011 (Mag Instrument / Edco Eindhoven)

2012.

Links | BibTeX

Goldstein, P., Hugenholtz, P.

International Copyright. Principles, Law, and Practice

2012.

Links | BibTeX

Poort, J.

Unauthorised file sharing

2012, ISBN: 9789490947750.

Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Youtube guilty but not liable for late removal of infringing material

Journal of Intellectual Property Law and Practice,, (11), pp. 790-791, 2012, ( The pre-edited version is available on the <a href="http://kluwercopyrightblog.com/"><span style="color:#b22222;">Kluwer Copyright Blog</span></a> ).

Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Answer to the HADOPI's public consultation on

2012, ( 15 July 2012, published on Juriscom.net ).

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies

2012.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Speech at the European Parliament: Interparliamentary Committee meeting: The reform of the EU Data Protection framework - Building trust in a digital and global world

02.11.2012.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N.

Clash of cultures - integrating copyright and consumer law

Info, (6), pp. 23-33, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

De betekenis van het arrest Luksan / Van der Let voor het Nederlandse auteursrecht: Commentaar bij Hof van Justitie EU 9 februari 2012, C-277/10

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof Amsterdam 5 juli 2011 (Maas / Armada)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Flexibel auteursrecht

01.11.2012.

Links | BibTeX

Akker, I., Breemen, J., Guibault, L., Poort, J., van der Noll, R., van Gompel, S., Weda, J.

Flexible Copyright: The Law and Economics of Introducing and Open Norm in the Netherlands

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De cliënt is altijd in de minderheid

Amsterdam, 01.11.2012.

Links | BibTeX

Benedek, W., Liddicoat, J.

Comments relating to freedom of expression and freedom of association with regard to new generic top level domains

01.11.2012.

Links | BibTeX

Guibault, L.

The Press Exception in the Dutch Copyright Act

A Century of Dutch Copyright Law. Auteurswet 1912-2012, P.B. Huegnholtz, A.A. Quaedvlieg & D.J.G Vi, deLex 2012, Amsterdam, 2012, ISBN: 9789086920372, (Published in P.B. Hugenholtz, A. Quaedvlieg, D. Visser (eds.), A Century of Dutch Copyright Law, Amsterdam, deLex, 2012, pp. 443-475.).

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Quaedvlieg, A., van Eechoud, M., Visser, D.

Government Works

2012, ISBN: 9789086920372.

Links | BibTeX

Poort, J.

Filesharing 2@12: Downloaden in Nederland

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Quaedvlieg, A., Visser, D.

A century of Dutch copyright Law: auteurswet 1912-2012

2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B., van Eijk, N.

Must-carry Regulation: A Must or a Burden?

IRIS Plus, (5), pp. 7-23, 2012, (The first must-carry rules date back to 1990, the time when space on analogue broadcasting networks was limited and when supply grew quickly due to the introduction of private broadcasters. To ensure that channels of general interest would still be transmitted, countries introduced rules to regulate the scarcely available cable capacity. The major reason for introducing these must-carry rules was to guarantee access to public service broadcasting and ensure a diverse choice of programmes. The option in the European regulatory framework of reserving distribution capacity for selected channels, is characterised by its technology-neutral formulation. A distinctive feature of these European rules is that must-carry obligations can only be imposed if the respective networks are the principal means of receiving radio and television channels for a significant number of end-users of these networks. In a market where users increasingly opt for using one provider for all their communication services, the question is justified if - apart from technical restrictions - must-carry obligations should be linked to a quantitative criterion. In this article, insight is provided into the choices made by various European countries with respect to regulation must-carry obligations and how the general European framework is applicable to national regulations. A brief comparison is made with the situation in the United States, some conclusions are drawn and thoughts are provided on the future of must-carry obligations in Europe.).

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information

2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 12 september 2011 (Palomo Sanchez / Spanje)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 21 juli 2011 (Sigma radio television / Cyprus)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Spreek Facebook juridisch aan op rellen als in Haren

2012.

Links | BibTeX

Leurdijk, A., Nooren, P., van Eijk, N.

Net neutrality and the value chain for video

Info, (6), pp. 45-58, 2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 15 maart 2011 (Mondragon / Spanje)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Kerste, M., Poort, J., Rosenboom, N., Smits, T., van Eijk, N., Weda, J.

Waarde verlenging mobiele vergunningen. Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen

Amsterdam, 2012, ISBN: 9789067336864.

Abstract | Links | BibTeX

Bastian, M.

A minha fonte sou eu – Meine Quelle bin ich. Soziale Medien als Diskurserweiterung am Beispiel der Aufarbeitung der Militärdiktatur und der Diskussion über die Einrichtung einer Wahrheitskommission in brasilianischen Printmedien und auf Twitter

2012.

BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 24 november 2011 en Hof van Justitie EU 16 februari 2012 (Scarlet / SABAM en SABAM / Netlog)

2012.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Works of Literature, Science and Art

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Downloaden: Niet verbieden, maar legaliseren

Mr., (8/9), pp. 28, 2012.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

The Council of Europe's standards on access to the media for minorities: A tale of near misses and staggered successes

2012.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Loos, M.B.M., Mak, C., Pessers, L.

Digital content contracts for consumers

Journal of Consumer Policy, (1), pp. 37-57, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hargreaves, I., Hofheinz, P., Hugenholtz, P.

The Dutch case for flexibility

2012.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud diensten in hoger onderwijs en onderzoek en de USA Patriot Act

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Wie niet weg is, is gezien: Google Street View en privacybescherming

Informatie, (9), pp. 14-18, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N.

Certificate Authority Collapse: Regulating Systemic Vulnerabilities in the HTTPS Value Chain

07.09.2012.

Abstract | Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Ons wrakingssysteem moet overboord: Een voorstel voor verandering

2012.

Links | BibTeX

Poort, J., van Eijk, N.

Valuing commercial radio licences

European Journal of Law and Economics, pp. 1-23, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 1 maart 2012 (Football Dataco / Yahoo! UK)

2012.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

The Myth of European Term Harmonisation: 27 Public Domains for the 27 Member States

IIC, (5), pp. 567, 2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacy als empowerment: van pacificatiestrategie tot wapenwedloop

De Filosoof, (55), pp. 15-16, 2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Subjectieve verwijtbaarheid van internet intermediairs: enkele vragen

AMI, (3), pp. 92-95, 2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De Occupy-beweging en het recht om niets te zeggen, of over Bartleby the scriveneer

Informail, (1), pp. 10-11, 2012.

Links | BibTeX

Quintais, J.

On Peers and Copyright: Why the EU should consider collective management of P2P

Munich Intellectual Property Law Center, Nomos, 2012, ISBN: 978-3-8329-7638-5, ( ).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Morele kortsluiting

De Groene Amsterdammer, pp. 1-10, 2012.

Links | BibTeX

Akker, I., Leenheer, J., Poort, J., van der Noll, R., van Gompel, S., Weda, J.

Digitale drempels: Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Het recht op vergetelheid: een oud recht in een verkeerd jasje

Privacy & Informatie, (3), pp. 126-127, 2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken - de 'CLIP' Principles

NIPR, (2), pp. 252-264, 2012.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

The Right to be Forgotten and the Media Exception in the Proposed Data Protection Regulation

05.07.2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work

JIPITEC, (1), pp. 60-80, 2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De staat als autist

NJB, (24), pp. 1365-1366, 2012, ( Opinie ).

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 11 januari 2012 (Brein / Ziggo & XS4ALL)

2012.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Determining the Term of Protection for Films: When Does a Film Fall into the Public Domain in Europe?

IRIS Plus, (2), 2012.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Jasserand, C.A.

Using Copyright to Promote Access to Public Sector Information: A Comparative Survey,

2012, ( Part III of a study commissioned by WIPO on Using Copyright to Promote Access to Information and Creative Content.<br /> See also http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179 ).

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 21 juli 2011 (Heinisch / Duitsland)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

A survey and critical analysis of Council of Europe strategies for countering 'hate speech'

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Annotatie bij EHRM 7 februari 2012 (Axel Springer / Duitsland)

2012.

Links | BibTeX

Is heimelijk fotograferen van naakt ontucht of alleen privacyschending?

2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Langs lijnen van geleidelijkheid: een jurisprudentieanalyse van artikel 15 EVRM

NJCM-Bulletin, (2), pp. 208-229, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 21 december 2011 (PostNL & Cendris / Staat der Nederlanden)

2012.

Links | BibTeX

Janssen, E., Nieuwenhuis, A.

De verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie in het Wilders-proces: Een analyse van 'het proces van de eeuw',

NJCM-Bulletin, (2), pp. 177-207, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De regulering van Elektronische ProgrammaGidsen: kiezen tussen exclusieve, inclusieve en compenserende neutraliteit

Computerrecht, (2), pp. 109-119, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Persoonsgegevens als hedendaagse Kantharos

Mediaforum, (5), pp. 153, 2012, ( Opinie. ).

Links | BibTeX

Groothuis, M., Hins, A., Wiersma, C.

Persvrijheidsmonitor Nederland 2011

Uitgeverij AMB, Diemen, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 december 2011 (Painer / Standard Verlags)

2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De zaak Scarlet/Sabam: Naar een horizontale integratie van het auteursrecht

2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Naar een pathologie van privacyschendingen, of over het doel dat de middelen heiligt

Privacy & Informatie, (2), pp. 58-66, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 4 oktober 2011 (Football Association Premier League / QC Leisure)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Ramalho, A.

Is secrecy the new black in IP?

Journal of Intellectual Property Law & Practice, (5), pp. 316-317, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Ownership in Complex Authorship: A Comparative Study of Joint Works

(1), pp. 22-32., 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Scientific and Critical Editions of Public Domain Works: An Example of European Copyright Law (Dis)Harmonization

Canadian Intellectual Property Review, (1), pp. 157-170., 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet

Giurisprudenza Italiana, (8/9), pp. 1959 ev, 2012.

Links | BibTeX

Mag een krant een foto plaatsen van een verdachte die eerder voluit op tv was?

2012.

Links | BibTeX

Margoni, T.

Clarifying privacy in the Clouds

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Legal consequences of packet inspection

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

From music tracks to Google maps: Who owns computer-generated works?

Computer Law & Security Review, (6), pp. 621-629, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H.

Nieuwe Europese regels voor privacy: commissie stelt pakket voor om gegevens ook in het informatietijdperk te beschermen

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (4), pp. 132-139., 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Free-Libre Open Source Software as a Public Policy Choice

International Journal on Advances in Internet Technology, (4), pp. 212-222, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Interpreting 'Network Discrimination' in the CRTC and FCC

Digital Society, pp. 6, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Il Three-Step Test nel diritto d'autore: tra necessità di bilanciamento e mancanza di ragionevolezza

Diritto dell'informazione e dell'informatica, (1), pp. 14, 2012.

Links | BibTeX

Ciurcina, M., Margoni, T., Martin, J.C. de, Morando, F., Ricolfi, M.

Remunerating creativity, freeing knowledge: File sharing and extended collective licenses

30.03.2012, ( Position Paper Nexa Center for Internet and Society, 2009. ).

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (122), pp. 6873-6874, 2012.

Links | BibTeX

Margoni, T.

E-learning, corsi on-line e diritto d'autore

Diritto dell'Internet, (6), pp. 22, 2012.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 24 november 2011 (Scarlet Extended NV / Sabam)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dragstra, L., Efthymiou, N., Hins, A., Lange, R. de

Bewerking van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

17e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B., Zuiderveen Borgesius, F.

Google and Personal Data Protection

21.03.2012, (Working paper).

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., van Hoboken, J.

(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de Scarlet/Sabam-zaak

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (2), pp. 75-82, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Annotatie bij Hof van Justitie 24 november 2011 (Scarlet / Sabam)

2012.

Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books

Amsterdam, 2012, ( Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W) Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek. ).

Abstract | Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V., Helberger, N.

On the Regulator's Plate: Exposure Diversity in a Changing Media Environment

Journal of Information Policy, (1), pp. 370-377, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Baidoo, D., Guibault, L., Helberger, N., Kadouch, A., Loos, M.B.M., Mak, C., Pessers, L., van der Sloot, B.

Digital content services for consumers: Comparative analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content

2012, ( Report 1: Country reports, Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) & Institute for Information Law (IViR), 2012. ).

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Minority Rights, Freedom of Expression and of the Media: Dynamics and Dilemmas

Intersentia , Antwerpen, 2012, ( ).

Abstract | Links | BibTeX

Axhamn, J., Guibault, L.

Solving Europeana's mass-digitization issues through Extended Collective Licensing?

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, (6), pp. 509-516, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

Brussels Memorandum of Understanding inzake digitalisering en online beschikbaarstelling van out-of-commerce boeken en tijdschriften

AMI, (6), pp. 221-226, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.

The Netherlands: Darfurnica, Miffy and the right to parody!

Jipitec, (3), pp. 236-248, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 21 oktober 2010 & Hof van Justitie EU 16 juni 2011 (Padawan SL / SGAE & Stichting de Thuiskopie / Opus Supplies Deutschland GmbH e.a.)

2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Boekbesprek van Property Rights in Personal Data: A European Perspective, N. Purtova

2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

DigiNotar: Lessons to be learnt

Ars Aequi, (2), pp. 80-82, 2012.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Multiple defendants and territorial intellectual property rights: Painer revisits Roche through Freeport

2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 24 mei 2011 (Mikkelsen & Christensen / Denemarken)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij HR 29 november 2011

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Dink / Turkije)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

File Sharing and its Impact on Business Models in Music

2012.

Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Weda, J.

Makers over speerpunten. Opvattingen van makers en uitvoerend kunstenaars over de speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20

AMI, (5), pp. 164-170, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J., van Eijk, N.

Universal service and disabled people

Telecommunications Policy, (36), pp. 85-95, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Het bestuur als de tovenaarsleerling van ICT

NJB, (2), pp. 109-115, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 9 september 2011

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 5 oktober 2010 (zaak Köpke)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Maurice de Hond)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechter

Tijdschrift voor Internetrecht, (5), pp. 136-140, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Het richtlijnvoorstel verweesde werken: Een kritische beschouwing

AMI, (6), pp. 205-218, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Netneutraliteit & 'eyeballs'

2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kritische infrastructuur kritisch bekeken?

BTG Magazine, 2011 (76), pp. 20, 2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Netneutraliteit in Nederland

BTG Magazine, (75), pp. 18, 2012.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Ten geleide

2012.

Links | BibTeX

Accessing and Licensing Government Data under Open Access Conditons

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

On the fabrication of sausages, or of Open Government and Private Data

JeDEM, (2), pp. 1-16, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Diversity by Design

Journal of Information Policy, (1), pp. 441-469, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Caution! You are now exercising editorial control! Exploring initiatives to raise the quality of User Created News, and their legal side-effects

Journalistica, (1), pp. 65-92, 2012.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Standardizing consumer's expectations in digital content

Info, (13), pp. 69-79, 2012.

Links | BibTeX

Helberger, N.

The beginnings of audiovisual consumer law - conceptual growing pains when integrating the consumer of audiovisual services into media and consumer law

Swedish European Law Journal, (3), pp. 520-541, 2012.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Loos, M.B.M., Mak, C.

The Regulation of Digital Content Contracts in the Optional Instrument of Contract Law

European Review of Private Law, (6), pp. 729-758, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacy in het leven van ouderen

Geron, (4), pp. 53-55, 2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

ACM onafhankelijk?

Nederlands Juristenblad, (44/45), pp. 2252, 2012.

Links | BibTeX

Bodó, B., Lakatos, Z.

Theatrical distribution and P2P movie piracy: a survey of P2P networks in Hungary using transactional data

International Journal of Communication, 6 , pp. 413–445, 2012.

Links | BibTeX

Gervais, D.J.

The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 4th ed.

Sweet & Maxwell, 2012.

Links | BibTeX

Ramalho, A.

Análise Económica da Proteção das Medidas Tecnológicas no Direito de Autor: Uma Visão Portuguesa

Direito da Comunicação Social e Liberdade de Expressão, (3), pp. 107-133, 2011.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

BlackBerry blackout

Mediaforum, (11/12), pp. 321, 2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (121), pp. 6812-6813, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

Alles onder controle? Een kritische blik op de door de dataretentierichtlijn in het leven geroepen driehoeksverhouding tussen de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens, de strafvorderlijke toegangs

2011.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

What the European Commission owes 500 million Europeans

13.12.2011.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Schoenmaker, blijf bij je leest!

2011.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Amended Directive Extends the Term of Protection for Performers and Sound Recordings

GRUR International, (11), pp. 987-989, 2011.

Links | BibTeX

Bachet, T., Leurdijk, A., Nieuwenhuis, O., Nooren, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid: Agenderende studie naar potentiële bottlenecks voor distributie van televisie en audiovisuele content en beleidsopties

2011, ( TNO-rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2 december 2011. ).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Net Neutrality and Audiovisual Services

IRIS Plus, (5), pp. 7-19, 2011.

Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek

Amsterdam, 2011, ( Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek ).

Links | BibTeX

Hins, A., Schuijt, G.

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2006-2011

Auteurs & Media, (3), pp. 287-305, 2011.

Links | BibTeX

Cseres, K.J., Guibault, L., Helberger, N., Loos, M.B.M., Mak, C., Pessers, L., van der Sloot, B., Tigner, R.

Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts ( )

2011, ( Final report, comparative analysis, law & economics analysis, assessment and development of recommendations for possible future rules on digital content contracts. Zie voor meer informatie ook de<a href="http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/digital_conf_en.htm"><span style="color:#b22222;"> website</span></a> van de Europese Commissie. ).

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Fair use in Europe. In search of flexibilities

Amsterdam, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Ramalho, A.

Portugal – what will the future of private copying levies be?

GRUR International, (11), pp. 992, 2011.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Diversity label: exploring the potential and limits of a transparency approach to media diversity

Journal of Information Policy, (1), pp. 337-369, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 17 juni 2011

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 8 april 2011 (Pretium Telecom / Tros)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De koning is dood, lang leve Henk en Ingrid!

NJB, (35), pp. 2368-2369, 2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

Computercriminaliteit en historisch besef

Mediaforum, (10), pp. 309, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., Kool, L., Plas, A. van der, van der Sloot, B., van Eijk, N.

Online tracking: questioning the power of informed consen

Info, (5), pp. 57-73, 2011, ( The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European "cookie rules" in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies. The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries. ).

Links | BibTeX

van der Sloot, B., van Eijk, N.

How Television went digital in the Netherlands

Mapping Digital Media, pp. 1-20, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Public Sector Information & Data Protection: A plea for personal privacy settings for the re-use of PSI

Informatica e Diritto, (1-2), pp. 219-236, 2011.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Guibault, L., van Eechoud, M.

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information

2011.

Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Creative Commons licences and design: Are the two compatible?

Jipitec, (2), pp. 131-142, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 6 oktober 2009 (Kuliś and Różycki/Polen)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 5 juli 2011 ((Wizerkaniuk / Polen))

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (120), pp. 6748-6749, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie

Privacy & Informatie, (4), pp. 176-190, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Strafzaak De Hond)

2011.

Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Weda, J.

Kunstenaars wel blij maar niet geholpen met nieuwe auteurscontractenrecht

Me Judice, 4 , pp. 1, 2011.

Links | BibTeX

Axhamn, J., Guibault, L.

Cross-border extended collective licensing: a solution to online dissemination of Europe’s cultural heritage?

2011.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Report of the Netherlands

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 27 juli 2010 (Akzu / Turkije)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 3 februari 2009 (Women on Waves / Portugal)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (119), pp. 6687-6688, 2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

De WOB op de schop

Ars Aequi, (5), pp. 334-335, 2011.

Links | BibTeX

Groothuis, M., Hins, A., Wiersma, C.

Persvrijheidsmonitor Nederland 2010

Diemen, 2011, ISBN: 9789079700318.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 10 mei 2011 ((Mosley/Verenigd Koninkrijk))

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij ABRvS 19 januari 2011 ((Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W van Leiden))

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Openbaarheid van documenten als grondrecht

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (118), pp. 6620-6621, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Uitbreiding van de nationale grondrechtencanon? Over de opname van nieuwe grondrechten in de Grondwet,

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (3), pp. 254-264, 2011.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof

NJCM-Bulletin, (1), pp. 24-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Formalities in Copyright Law: An Analysis of Their History, Rationales and Possible Future

Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn , 2011, ISBN: 9789041134189.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 16 april 2009

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 9 april 2009

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

De meldplicht voor datalekken in de Telecommunicatiewet

Computerrecht, (4), pp. 209-218, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EG 16 juli 2009 & Hof van Justitie EU 22 december 2010 (C-5/08 (Infopaq) & C-393/09 (BSA))

2011.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Media Literacy: No Longer the Shrinking Violet of European Audiovisual Media Regulation?

IRIS Plus, 2011 (3), pp. 7-27., 2011, (In: Media Literacy, IRIS Plus 2011-3. ).

Abstract | Links | BibTeX

Antic, M., Kabel, J., Lagemaat, A., van der Sloot, B., Stekelenburg, M. van

To what extent should on-line intermediaries (such as ISPs and operators of online market places) be responsible for the control or prohibition of unfair competitive practices (in particular sales of

2011, ( In: <em>Dutch Report for the LIDC Congress in Oxford (22-24 September 2011), </em>41 p<em>.</em>   ).

Links | BibTeX

Poort, J.

Opta geeft KPN boete op innovatie

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Wantrouw minimumprijzen

2011.

Links | BibTeX

Marlet, G., Poort, J., Woerkens, C. van

De waarde van cultuur voor de stad

2011, ( Inleiding. ).

Links | BibTeX

Koopmans, C., Marlet, G., Poort, J., Woerkens, C. van

Kilometerprijs en arbeidsmarkt

Economisch Statistische Berichten, 95 (4591), pp. 502-504, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Van maatstaf naar maatwerk: een korte geschiedenis van economische regulering

Tijdschrift voor Toezicht, (4), pp. 27-44, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Prova d'Orchestra: een economische analyse van het voorontwerp auteurscontractenrecht

AMI, (5), pp. 137-145, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J., Rutten, P., van Eijk, N.

Legal, economic and cultural aspects of file sharing

Communications & Strategies, (77), pp. 35-54, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Hypotheek op corporatiebezit maakt rijksbegroting gezond

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

NVM misbruikt macht Funda

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Alleen papier is een probleem

2011.

Links | BibTeX

Marlet, G., Poort, J., Woerkens, C. van

Verzilver het stenen dividend

Economisch Statistische Berichten, 94 (4560), pp. 294-297., 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (2), pp. 50-58, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

De prijs van een taxirit

Tijdschrift Vervoerwetenschappen, (3), pp. 88-97, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Onaangename waarheden over breedband

Topics, (2), pp. 16, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Assessing the value of flexibility in the Dutch office sector using real option analysis

Rotterdam, 26.07.2011.

Links | BibTeX

Akker, I., Beunen, A., Poort, J., Rutten, P., Weda, J.

Wat er speelt. De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Assessing the economic contribution of the copyright-based industries

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Tewes, F., van der Noll, R.

Economic contribution of EU industries relying on exceptions and limitations to copyright

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Akker, I., Kerste, M., Poort, J., Prins, J.

Addendum waarde commerciële radiovergunningen

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Janssen, K., Poort, J., Scavenius, E.

De publieke omroep en de creatieve sector

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Telefonie in beeld: De kosten van een landelijke beeldbemiddelingsdienst

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Jong, H. de, Kerste, M., Poort, J., Smits, J.

Markteffecten van flexibilisering frequentiebeleid

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Owning the Right to Open Up Access to Scientific Publications

2011.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Open Content Licensing from Theory to Practice - An Introduction

2011.

Links | BibTeX

Guibault, L., van Gompel, S.

Collective Management in the European Union,

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Angelopoulos, C., Guibault, L.

Creative Commons and Related Rights in Sound Recordings: Are the Two Systems Compatible?

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Guibault, L.

Open Content Licensing from Theory to Practice

Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011, ISBN: 9789089643070.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

The ever growing complexity of regulating the information society

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De vragen na het vonnis - Rechterlijke vrjiheid en de grenzen van de wet

De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

In Frankrijk zou Wilders niet zijn weggekomen

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Sanoma II)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Autoriteit

Scribe et Impera, (2), pp. 8-10, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Je geld of je gegevens. De keuze tussen privacybescherming en gratis internetdiensten

NJB, (23), pp. 1493-1496, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Three strikes you're out. De bescherming van auteursrecht op het internet

AMI, (3), pp. 84-94, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Interview met Bart van der Sloot: Constant een levensteken. Leren omgaan met de sociale media

2011, ( 13 mei 2011 ).

Links | BibTeX

Hins, A., Ommeren, F.J. van, Ouden, W. den, van Eijk, N., Wolswinkel, C.J.

Verdeling van radiofrequenties

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Waar de Commissie Gelijke Behandeling al niet goed voor is, Reactie op 'Mag Elsevier reacties verwijderen van webbezoekers vanwege hun politieke kleur?'

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Interview met hoogleraar informatierecht Egbert Dommering: 'Het verdacht maken van het recht is gevaarlijk

2011.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Beter goed gejat, dan slecht verzonnen?

BTG Magazine, 2010 (74), pp. 22, 2011.

Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P., van der Sloot, B., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Report of the Netherlands for ALAI 2011 Study Days (Dublin)

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Een nieuw voorstel tot aanpassing van de grondwet

Computerrecht, (3), pp. 52-55, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De brandende maatschappelijke vragen voor het informatierecht

De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Digitalisering van audiovisueel materiaal door erfgoedinstellingen: Modellen voor licenties en vergoedingen

2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief

Privacy & Informatie, (2), pp. 62-70, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacyrechten voor avatars: over normen en waarden in cyberspace

Privacy & Informatie, (6), pp. 296-302., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Reclame Code Commissie 23 november 2010

2011.

Abstract | Links | BibTeX

File Sharing

26.04.2011.

Links | BibTeX

Janssen, E., Nieuwenhuis, A.

De onduidelijke verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie: Een analyse van de groepsbelediging en het haatzaaien

Mediaforum, (4), pp. 94-104, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Hins, A., Lawson, R., Peters, J.

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Hins, A., Lawson, R., Peters, J.

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

WikiLeaks: te actief voor een webhoster, te passief voor een journalistiek medium

NJB, (12), pp. 734-739, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

De nieuwe cookieregels: alwetende bedrijven en onwetende internetgebruikers?

Privacy & Informatie, (1), pp. 2-11, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 14 juli 2010,

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming

Privacy & Informatie, (1), pp. 28-33, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., Kool, L., Plas, A. van der, van der Sloot, B., van Eijk, N.

A bite too big: Dilemma's bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

2011, ( TNO-rapport nr. 35473, in opdracht van OPTA, 28 februari 2011. Zie ook het persbericht en de Management Summary (in het Engels). Zie ook de reactie van TNO/IViR aan de leden van de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op de branchereactie van 18 maart 2011. ).

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., van Hoboken, J.

Little Brother Is Tagging You - Legal and Policy Implications of Amateur Data Controllers

Computer Law International (CRi), (4), pp. 101-109., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie 18 maart 2010 (Alassini / Telecom Italia)

2011.

Links | BibTeX

Ramalho, A.

The European Union and ACTA - Or Making Omelettes without Eggs (Again)

IIC, (1), pp. 97-101, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

Ars Aequi, (2), pp. 91-97, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Chronicle of the Netherlands Dutch copyright law, 2001-2010

(226), pp. 281-349, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The European Commission's term extension proposal: fair concern or fruit of industry lobbying?

Wenen, 2011.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Creative Commons Licenses: What to Do with the Database Right?

(6), 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

About Network Neutrality 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0

Computers & Law Magazine, (6), 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Virtual Identity and Virtual Privacy: towards a Concept of Regulation by Analogy

eGov Präsenz, (1), pp. 41-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T., Nikoltchev, S.

Freedom of Expression and the Media: Standard-setting by the Council of Europe, (II) Parliamentary Assembly - IRIS Themes

European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2011.

Links | BibTeX

McGonagle, T., Nikoltchev, S.

Freedom of Expression and the Media: Standard-setting by the Council of Europe, (I) Committee of Ministers - IRIS Themes

European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2011.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Workshop Report

2011