Research Master

Mede als gevolg van stormachtige ontwikkelingen in de informatietechnologie is de ‘informatiemaatschappij’ een feit. Nu de ‘informatiemaatschappij’ geleidelijk aan de industriële maatschappij vervangt, komen nieuwe en belangrijke kwesties op het snijvlak van het recht te voorschijn. In het licht van het interdisciplinaire karakter van het informatierecht, vereist dit hoog opgeleide juristen die goed thuis zijn in het brede spectrum van met elkaar verbonden juridische onderwerpen die tezamen het gebied van het informatierecht vormen.

De Topmaster Informatierecht beoogt ambitieuze studenten de vaardigheden bij te brengen om de ingewikkelde juridische kwesties betreffende de informatiemaatschappij, zowel vanuit een wetenschappelijk als vanuit een praktisch perspectief, te kunnen aanpakken. Het programma biedt topstudenten met aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van informatierecht de kans om hun kennis in relevante onderwerpen van het informatierecht te verdiepen, terwijl ze opgeleid worden in onderzoeksvaardigheden en het krijgen van onderzoekservaring.

De Topmaster Informatierecht verschilt van de Ll.m.-programma’s die momenteel worden aangeboden, zowel in duur – twee jaar (120 EC) – als qua karakter: in tegenstelling tot de bestaande Ll.m.-programma’s is de opleiding geheel gericht op onderzoek. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt het met succes gevolgd en afgerond hebben van de Topmaster als voorwaarde voor door haar te financieren promotieonderzoek.

Programma

De tweejarige opleiding, die alleen voltijds gevolgd kan worden, wordt voor een groot deel verzorgd door medewerkers van het Instituut voor Informatierecht (IViR), een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op dit gebied. Het onderwijs sluit aan bij het onderzoeksprogramma van het IViR. Andere kenmerken van het onderwijs: toekomstgericht, kleinschalig en intensief, kwalitatief hoogwaardig, internationaal georiënteerd, persoonlijke aanpak, individuele begeleiding en training, hoge mate van zelfwerkzaamheid, extra aandacht voor vaardigheden. Omdat een aantal keuzevakken een Europese of internationale dimensie heeft, is het onderwijs Engelstalig. Voor studenten die het Nederlands beheersen bestaat de mogelijkheid om ook Nederlandstalige vakken te volgen. Raadpleeg voor het aanbod de studiegids van de UvA.

Toelating

Raadpleeg de UvA Masteropleidingen website voor de toelatingseisen en procedure.

Overstap van Master Informatierecht naar Onderzoeksmaster Informatierecht

In overleg met de mastercoördinator, mevr. L. Guibault, kunnen studenten die reeds eerder zijn begonnen met de master Informatierecht, maar deze niet vóór 1 september 2012 hebben afgerond, deelnemen aan de selectieprocedure. Geselecteerde studenten komen volgens de Onderwijs- en Examenregeling in aanmerking voor een vrijstelling van ten hoogste 30 EC.

Toekomstmogelijkheden

De Onderzoeksmaster Informatierecht is bedoeld voor zeer getalenteerde studenten met een bijzondere belangstelling voor het verrichten van onderzoek op dit specifieke rechtsgebied. Specialisatie, exploratie en reflectie zijn belangrijke concepten van deze master. De Topmaster Informatierecht biedt een ideaal programma voor die studenten die een carrière ambiëren als onderzoeker, binnen of buiten de universiteit. Voor wie een universitaire carrière ambieert voorziet het programma in de onderzoeksvaardigheden die worden vereist om een dissertatie te schrijven; voor degenen die een carrière buiten de universiteit ambiëren, geeft het de vaardigheden die worden vereist om te voldoen aan de veeleisende standaarden van, bijvoorbeeld, ministeries, gerechtelijke instanties, (inter)nationale organisaties en intergouvernementele agentschappen en belangrijke advocatenkantoren.