Research Internship at IViR

Information about the research internship at IViR is only available in Dutch:


IViR-onderzoekstage (3-4 maanden, 240 uur)
Coördinator: Rosanne van der Waal

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) biedt, in onderzoek geïnteresseerde, masterstudenten de gelegenheid tot het lopen van een onderzoekstage van in beginsel 3 à vier maanden (ca. 240 uur in totaal, gedurende 2 dagen per week). Stagiairs krijgen daarmee een unieke kijk in de keuken van het Instituut en kunnen zich begeven op de rechtsgebieden waarmee de IViR-medewerkers zich bezig houden: auteursrecht, intellectuele eigendom, mediarecht, telecommunicatierecht, vrijheid van meningsuiting, privacy, internet-kwesties, etc. Zo schrijft de stagiair bijvoorbeeld memo’s op verzoek van de onderzoekers, doet literatuuronderzoek of levert schriftelijke bijdragen aan onderzoeksprojecten. Daarnaast is de stagiair betrokken bij het tijdschrift IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory – een maandelijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen in het Europese media- en omroeprecht. Ten slotte wordt de stagiair betrokken bij alle reguliere activiteiten van het IViR, zoals literatuurbijeenkomsten, lezingen, etc.

Studenten met wetenschappelijke belangstelling worden uitgenodigd schriftelijk contact op te nemen met Rosanne van der Waal. Reeds elders opgedane onderzoekservaring, een hoog gemiddeld eindcijfer voor de bacheloropleiding of het behaald hebben van een goed eindcijfer voor de basisvakken van de masteropleiding strekken tot aanbeveling.

NB:  In de gebonden keuzeruimte van de Master Informatierecht mag slechts één praktijkvak worden gekozen. Een eventuele tweede praktijkvak kan wel als extra vak worden gevolgd. Met de IViR-onderzoekstage zijn 6 EC te verdienen. Werkdagen/tijden worden in overleg vastgesteld. Voor meer informatie over praktijkstage zie de stageprocedure op de UvA website.