Research internship IViR

I. IViR-onderzoekstage (4 maanden)
Coördinator: V.M.H. Sijstermans

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) biedt in onderzoek geïnteresseerde (goede) masterstudenten de gelegenheid tot het lopen van een onderzoekstage van in beginsel drie maanden (ca. 240 uur in totaal, gedurende 2 dagen per week). Stagiairs krijgen daarmee een unieke kijk in de keuken van het Instituut en kunnen zich begeven op de rechtsgebieden waarmee de IViR-medewerkers zich bezig houden: auteursrecht, industriële eigendom, telecommunicatierecht, omroeprecht, uitingsvrijheid, reclamerecht, privacy, internet-kwesties, etcetera. Zo schrijft de stagiair bijvoorbeeld memo’s op verzoek van de onderzoekers, doet literatuuronderzoek of levert zelfs schriftelijke bijdragen aan onderzoeksprojecten. Daarnaast is de stagiair betrokken bij het tijdschrift IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory – een maandelijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen in het Europese media- en omroeprecht. Ten slotte wordt de stagiair betrokken bij alle reguliere activiteiten van het IViR, zoals literatuurbijeenkomsten, lezingen, etc.

Studenten met wetenschappelijke belangstelling worden uitgenodigd schriftelijk contact op te nemen met mr. V.M.H. Sijstermans. Reeds elders opgedane onderzoekservaring, een hoog gemiddeld eindcijfer voor de bacheloropleiding of het behaald hebben van een goed eindcijfer voor de basisvakken van de masteropleiding strekken tot aanbeveling.

NB: De onderzoekstage bij het IViR geldt als een vrij keuze-onderdeel van de masteropleiding Informatierecht. Met de IViR-onderzoekstage zijn 6 EC te verdienen. Werkdagen/tijden worden in overleg vastgesteld.

II. Praktijkstage (240 uur)
Coördinator: V.M.H. Sijstermans

Loopbaanplanning is voor de meeste studenten een belangrijk onderdeel van hun studie. Voor advocatenkantoren, bedrijven, organisaties, ministeries en (overheids)instellingen wordt het ook steeds moeilijker talent te vinden. Het aanbieden van stageplaatsen kan een eerste stap zijn in het wervings- en selectieproces.

Een bij een kantoor, bedrijf of instelling te lopen praktijkstage is erop gericht de betrokken student op een inhoudelijke manier kennis te laten maken met de dagelijkse werkzaamheden van de advocaat, juridisch adviseur, ambtenaar of bedrijfsjurist. Zo worden zij in de regel betrokken bij de behandeling van lopende zaken, verrichten zij algemeen of gericht literatuur- en jurisprudentie-onderzoek, concipiëren zij (delen van) processtukken en/of contracten en kunnen zij veelal ook rechtszittingen, vergaderingen, gesprekken met cliënten e.d. bijwonen.

Naast deze meer ‘zaakgebonden’ werkzaamheden nemen student-stagiairs meestal ook deel aan sectievergaderingen, jurisprudentie-lunches en sociale activiteiten van de stageverlener.

NB: De praktijkstage kan, indien deze deel uitmaakt van de Masteropleiding Informatierecht, in de plaats komen van een vrij keuzevak. Met de stage zijn 6 EC (= stage + stageverslag) te verdienen.

Nadere procedure

In beginsel levert een stage geen studiepunten op.  Om voor studiepunten in aanmerking te komen, moet een student zich houden aan de hier te vinden procedure.

De student zoekt in beginsel zelf – eventueel in overleg met de IViR-stagecoördinator – een stageplaats  (advocatenkantoor, bedrijf, organisatie, ministerie e.d.).