Research internship IViR

IViR-onderzoekstage (3 à 4 maanden, 240 uur)
Coördinator: Rosanne van der Waal

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) biedt in onderzoek geïnteresseerde masterstudenten de gelegenheid tot het lopen van een onderzoekstage van in beginsel drie à vier maanden (ca. 240 uur in totaal, gedurende 2 dagen per week). Stagiairs krijgen daarmee een unieke kijk in de keuken van het Instituut en kunnen zich begeven op de rechtsgebieden waarmee de IViR-medewerkers zich bezig houden: auteursrecht, intellectuele eigendom, vrijheid van meningsuiting, mediarecht, telecommunicatierecht, privacy, internet-kwesties, etc. Zo schrijft de stagiair bijvoorbeeld memo’s op verzoek van de onderzoekers, doet literatuuronderzoek of levert zelfs schriftelijke bijdragen aan onderzoeksprojecten. Daarnaast is de stagiair betrokken bij het tijdschrift IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory – een maandelijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen in het Europese media- en omroeprecht. Ten slotte wordt de stagiair betrokken bij alle reguliere activiteiten van het IViR, zoals literatuurbijeenkomsten, lezingen, etc.

Studenten met wetenschappelijke belangstelling worden uitgenodigd schriftelijk contact op te nemen met Rosanne van der Waal. Reeds elders opgedane onderzoekservaring, een hoog gemiddeld eindcijfer voor de bacheloropleiding of het behaald hebben van een goed eindcijfer voor de basisvakken van de masteropleiding strekken tot aanbeveling.

NB: De onderzoekstage bij het IViR geldt als een vrij keuze-onderdeel van de masteropleiding Informatierecht. Met de IViR-onderzoekstage zijn 6 EC te verdienen. Werkdagen/tijden worden in overleg vastgesteld. Voor meer informatie over praktijkstage zie de stageprocedure op de UvA website.