Copyright X

Copyright X is een 7 weken durend extra-curriculaire vak, gecertificeerd door zowel de UvA als Harvard Law School, en wordt aangeboden aan geselecteerde studenten van de Master Informatierecht. In dit vak wordt de huidige Amerikaanse auteurswet bestudeert, in vergelijking tot Europese wetgeving en wetgeving van de lidstaten. Ook wordt aandacht besteed aan de lopende debatten over hoe de wet zou moeten of kunnen worden hervormd. Het vak wordt gegeven als een combinatie van opgenomen hoorcolleges gericht op Amerikaans materieel recht door Prof. Fisher (Harvard Law School), aangevuld met een reeks seminars. Deze seminars zorgen voor meer inzicht in de gepresenteerde onderwerpen van de hoorcolleges en geven daarbij ook inzicht in de Europese vergelijkende component.