Clinic

De Clinic is een Europese primeur. Geselecteerde studenten bieden pro-actieve juridische ondersteuning aan start-ups uit de metropoolregio Amsterdam op het gebied van Technologie, Media en Communicatie. Dat gebeurt in studententeams onder intensieve begeleiding van vooraanstaande advocatenkantoren, waaronder Freshfields Bruckhaus Deringer, Kennedy van der Laan, NautaDutilh en SOLV Advocaten. Ook verlenen de studenten telefonisch en via internet rechtshulp n.a.v. concrete informatierechtelijke vragen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarvoor gebruikt de Clinic een eigen kennisbank. Elke week worden de binnengekomen vragen besproken met een van de +10 advocatenkantoren uit het Clinic netwerk. Het leren in de praktijk wordt ondersteund via een reeks seminars verzorgd door docenten van de leerstoelgroep informatierecht, door advocaten en de projectmanager Clinic. Daarin staan thema’s centraal op het gebied van communiceren met cliënten, opstellen en beoordelen van schriftelijke juridische stukken, en inhoudelijke praktijkverdieping (intellectuele eigendom, bescherming persoonsgegevens, contracten, ondernemingsrecht, etc.) aansluitend bij de behoeftes van de studenten en de start-ups die zij begeleiden.

Dit vak is een keuzevak in de master Informatierecht. Het bouwt voort op met name de kennis die wordt opgedaan in de basisvakken Informatierecht en Intellectuele Eigendom. Het vak staat open voor studenten van een andere juridische master (voor zover hun opleiding dat toelaat) binnen of buiten de UvA. Vanwege het kleinschalige en intensieve karakter, vindt vooraf selectie van studenten plaats op basis van motivatie, vooropleiding (m.n. relevante vakken vanuit perspectief adviesbehoefte start ups) en CV.
Let op: selectie voor de Clinic vindt plaats voorafgaand aan de aanmelding voor het vak in het StudentenInformatieSysteem (SIS). Raadpleeg voor de selectieprocedure en termijnen http://www.clinic.nl