• Amsterdam Privacy Conference 2018 (APC)

  5-8 Oktober 2018

  Lees meer
 • “Science Fiction & Information Law” Essay Competition

  Lees meer
 • Gerard Mom 1950-2018

   

   

  Lees meer

Nieuws

Publicaties

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa

Hugenholtz, P.

Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daadwerkelijke eenmaking van het auteursrecht in de Europese Unie terrein. In een mededeling over het EU-auteursrechtbeleid heeft de Europese Commissie de invoering van een unitair auteursrecht, dat voor de nationale auteurswetten van de lidstaten in de plaats zou moeten komen, als ‘langetermijnvisie’ vastgelegd. Desalniettemin lijkt formele unificatie in de vorm van een Auteursrechtverordening nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees auteursrecht langzaam maar gestaag toch dichterbij komt. In dit artikel wordt dit proces van sluipende unificatie van het auteursrecht geschetst.

21-09-2018

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

van Eechoud, M.

De Europese Commissie zet in het kader van de ‘data-economiestrategie’ nieuwe stappen op het terrein van opendatabeleid. Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EC inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI Directive) legt de mogelijkheid voor (semi)publieke instellingen om databank- en auteursrechten uit te oefenen verder aan banden. Er komt een vergaand verbod op de uitoefening van databankrechten. Ook vallen er straks meer semipublieke databronnen onder de hergebruikregels, uit nutssectoren, transport en onderzoek. Een analyse van de plannen.

18-09-2018

Media Law in Ireland

McGonagle, T.

with M. McGonagle & S. McLaughlin, International Encyclopedia of Laws series (IEL), Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2018, 228 pp.

18-09-2018

Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for Evaluating Policy Options

Fahy, R.

Gorp, N. van

Nooren, P.

van Eijk, N.

The economic and societal impact of digital platforms raises a number of questions for policymakers, including whether existing regulatory approaches and instruments are sufficient to promote and safeguard public interests. This article develops a practical framework that provides structure and guidance to policymakers who design policies for the digital economy. The framework differs from other approaches in taking the digital business models of platforms as the starting point for the analysis. The framework consists of three pillars, namely determining a platform's characteristics, relating these to public interests, and formulating policy options. The framework then invokes a return‐path analysis for assessing how the interventions affect the business model, whether it has the desired effect on public interests, and ensuring it has no undesired side‐effects on public interests. The framework puts forward two key messages for current discussions on digital platforms. First, one should look at the underlying characteristics of platforms rather than trying to understand digital platforms as a single category. Second, policymakers should explore existing rules and policy options, as they seem fit to deal with several characteristics of digital platforms in a time frame that matches the rapid development of platform technologies and business models.

11-09-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

07-09-2018

Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid

Dommering, E.

van Eijk, N.

De uitspraak van de rechter dat journalisten stiekem een gesprek in de fractiekamer van Kamerlid Farid Azarkan mochten opnemen, is slecht nieuws voor de democratie en de journalistiek.

21-08-2018

Annotatie bij Hoge Raad 10 april 2018 (16/02932) en Hoge Raad 10 april 2018 (16/01810)

Dommering, E.

Over de vrijheid van het openbare debat en het verschil tussen de rol van de politicus en niet-politicus.

07-08-2018

Global Online Piracy Study

Ende, M. van der

Hageraats, M.

Poort, J.

Quintais, J.

Yagafarova, A.

31-07-2018

Global Online Piracy Study - Annexes

Ende, M. van der

Hageraats, M.

Poort, J.

Quintais, J.

Yagafarova, A.

31-07-2018

International Intellectual Property's Institutional Problem

Gervais, D.J.

10-07-2018

Meer Publicaties