Medewerkers

foto: Fred van Diem
 
 drs. J.P. Poort
(Joost)
Senior Economisch Onderzoeker
 
Instituut voor
Informatierecht (IViR)

Korte Spinhuissteeg 3
1012 CG Amsterdam
 
kamer: B 2.06
tel: 020 - 525 33 24
fax: 020 - 525 30 33
email:
J.P.Poort@uva.nl
 


Curriculum Vitae

Joost Poort werkt sinds 1 juli 2011 als senior economisch onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht. Hij werkt als econoom mee aan diverse onderzoeken op het gebied van media, auteursrecht en telecommunicatie en werkt tevens aan een economisch proefschrift op dit terrein.

Hij studeerde in 1996 cum laude af als natuurkundige aan de Universiteit Utrecht. In 1997 rondde hij aan dezelfde universiteit zijn tweede studie – wijsbegeerte – af (met het judicium ‘met genoegen’). Tijdens zijn studie verbleef Joost een jaar in Ierland aan de University College Cork.

In 1998 begon Joost als economisch onderzoeker bij Nyfer, waar hij sinds 2000 als senior onderzoeker werkzaam was. Sinds 2003 werkt hij bij SEO Economisch Onderzoek. Aanvankelijk als senior onderzoeker en sinds 2008 als hoofd van het cluster Mededinging en Regulering.

Hij heeft een groot aantal studies verricht op het gebied van marktordening en regulering in tal van markten. Daarnaast heeft hij veel onderzoek gedaan op het snijvlak van cultuur & erfgoed en economie. In de loop der jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op de economische aspecten van het auteursrecht, telecommunicatie en media. In veel van die studies werkte hij vanuit SEO Economisch Onderzoek samen met het IViR.

Bij SEO Economisch Onderzoek en eerder bij NYFER is hij hoofdauteur en in veel gevallen projectleider van een groot aantal rapporten. Daarnaast schreef hij position papers en essays voor verschillende ministeries en was hij enkele malen secretaris van interdepartementale overheidscommissies. Hij schrijft veelvuldig in populaire en wetenschappelijke media en schreef drie jaar lang een column in een vastgoedtijdschrift. Ten slotte is hij regelmatig als genodigde aanwezig bij expert meetings en debatten.
 


Publicaties
Tijd voor meer legale popcorn, Auteursrechtdebat 14 oktober 2014, IEF 14277.

16.10.2014


Waarde verlenging 2,1 GHz-vergunningen: Onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van de methodiek uit het rapport 'Waarde verlenging mobiele vergunningen', m.m.v. Nico van Eijk, 26 september 2014.

In 2012 hebben SEO Economisch Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht (IViR) een methodiek ontwikkeld om uit de uitkomst van de multibandveiling een prijs te berekenen voor tijdelijke verlenging van de vergunningen in de 900 en 1800 MHz-band. In die multibandveiling is onder andere 2×10 MHz spectrum geveild in de 2,1 GHz-band. Het ministerie van Economische Zaken heeft het IViR gevraagd in hoeverre de eerder ontwikkelde methodiek, en daarmee samenhangend de informatie over geboden prijzen toen, de basis kunnen vormen voor een verlengingsprijs in geval de 2,1 GHz-vergunningen tijdelijk worden verlengd.  Deze notitie geeft antwoord op die vraag.

Zie ook: http://www.internetconsultatie.nl/ontwerpbesluit_verlengbaarheid_2100mhz_vergunningen

14.10.2014


(met M. Kerste) Setting licence fees for renewing telecommunication spectrum based on an auction, Telecommunications Policy, 2014, in press.

This paper presents a methodology for setting fees for the renewal or extension of spectrum licences, by using the outcome of an auction for comparable licences but with a different licence period. The methodology is a combination of market and cash flow valuation and consists of two main steps. First, prices for spectrum corresponding to that of the licences to be extended are derived from the auction outcome. Second, the relative value addition of the extension period for the new licensee, compared to the value of the licences auctioned, is derived by using a model for the development of EBITDA for an operator over time. A combination of these two is used to calculate fees that match the opportunity costs of extension. Thus, optimum alignment is achieved with the policy objective of using licence fees only to promote efficient use of spectrum, while avoiding state aid at the same time.

03.10.2014


(met J. Weda) Elvis is Returning to the Building: Understanding a Decline in Unauthorized File Sharing, presentation at the 9th Annual Conference of the EPIP Association, Brussels, 4 September 2014.

03.10.2014


(met J. Leenheer) "Alleen maar nette mensen": Consumentenonderzoek Downloadgedrag Films, CentERdata & Instituut voor Informatierecht, 14 juni 2014.

In 2013 downloadde 25,8% van de Nederlanders tussen 12 en 65 jaar wel eens een film uit illegale bron en in totaal kwam ongeveer 12% van de bekeken films uit illegale bron. Het percentage Nederlanders dat films downloadt uit illegale bron neemt toe, het sterkst binnen de groep tussen 16 en 24 jaar. Gemiddeld over een representatieve steekproef leiden elke honderd downloads uit illegale bron per saldo tot 32 minder films die uit legale bron worden gezien: 11 minder op DVD of Blu-ray, 11 minder op televisie, en 10 minder als betaalde download of via video on demand. Een negatief (of positief) saldo-effect op bioscoopbezoek is niet gevonden.

17.06.2014


(met M. Kerste & W. Rougoor) Actuele waarde van kavel A7, SEO-rapport nr. 2013-78, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek/IViR, 80 pp.

Dit rapport bepaalt de actuele waarde voor de commerciële radiovergunning voor het in 2013 geveilde kavel A7 en concludeert dat het aannemelijk is dat die actuele waarde op of zelfs onder de veilinguitkomst ligt.
In 2011 heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO), samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de waarde bepaald van commerciële radiovergunningen indien deze zouden worden verlengd. Hoewel ook voor kavel A7 een waarde werd vastgesteld uitgaande van verlenging, was dit kavel ten tijde van de verlenging niet in gebruik en kon het dus niet worden verlengd.
Op basis van de analyse in dit rapport heeft EZ besloten dat er geen correctie plaatsvindt van de in 2011 aan de overige vergunninghouders opgelegde eenmalige bedragen.

04.02.2014


(met J. Leenheer, J. van der Ham & C. Dumitru) Baywatch: Two approaches to measure the effects of blocking access to The Pirate Bay, Telecommunications Policy, 2014-4, p. 383-392.

In the fight against unauthorised sharing of copyright protected material, Dutch Internet Service Providers have been summoned by courts to block their subscribers' access to The Pirate Bay and related sites. This paper studies the effectiveness of this approach towards online copyright enforcement, using both a consumer survey and a newly developed non-infringing technology for BitTorrent monitoring. While a small group of respondents download less from illegal sources or claim to have stopped doing so, no impact is found on the percentage of the Dutch population downloading from illegal sources. Slight changes are found on the distribution of Dutch peers, but these seem related to the awareness raised by blocking rather than the blocking itself.

04.02.2014


Industry Analysis on Copyright Exceptions & Limitations: Europe, presentatie voor Seoul International Copyright Conference 2013, 26 november 2013.

14.01.2014


(met I. Akker, P. Rutten & J. Weda) Perspectives of creators and performers on the digital era, post-print voor New Media & Society, 2013, 21 november 2013.

14.01.2014


(met J. Weda) Transformation of Creativity: Perspectives of Creators and Performers on the Digital Era, presentatie voor World Social Science Forum (WSSF), Montreal, 15 oktober 2013.

14.01.2014


(met J. Weda) Elvis is Returning to the Building: Evidence for a Decline in Illegal File Sharing, presentatie voor World Social Science Forum (WSSF), Montreal, 14 oktober 2013.

14.01.2014


The economic value of flexibility vs. exceptions and limitations, presentatie voor Workshop on Empirical Study of the Social and Economic Benefits of Copyright Flexibilities, Washington, American University, 26 september 2013.

14.01.2014


Verlenging GSM-licenties tegen de achtergrond van een veiling, presentatie bij CPB Beleidsseminar, Den Haag, 24 januari 2013.

14.01.2014


(met J.P. Quintais) The Levy Runs Dry: A Legal and Economic Analysis of EU Private Copying Levies, JIPITEC, 2013-3, p. 205-224.

This article provides a legal and economic analysis of private copying levies in the EU, against the background of the Copyright Directive (2001/29), a number of recent rulings by the European Court of Justice and the recommendations presented by mediator Vitorino earlier this year. It concludes that notwithstanding these rulings and recommendations, there remains a lack of concordance on the relevance of contractual stipulations and digital rights management technologies (DRM) for setting levies, and the concept of harm. While Mr. Vitorino and AG Sharpston (in the Opinion preceding VG Wort v Kyocera) use different lines of reasoning to argue that levies raised on authorized copies would lead to double payment, the Court of Justice’s decision in VG Wort v Kyocera seems to conclude that such copies should nonetheless be levied. If levies are to provide fair compensation for harm resulting from acts of private copying, economic analysis suggests one should distinguish between various kinds of private copies and take account of the extent to which the value said copies have for consumers can be priced into the purchase. Given the availability of DRM (including technical protection measures), the possibility of such indirect appropriation leads to the conclusion that the harm from most kinds of private copies is de minimis and gives no cause for levies. The user value of copies from unauthorised sources (e.g. from torrent networks or cyber lockers), on the other hand, cannot be appropriated indirectly by rightholders. It is however an open question in references for preliminary rulings pending at the Court of Justice whether these copies are included in the scope of the private copying exception or limitation and can thus be be levied for. If they are not, as currently happens in several EU Member States, legal and economic analysis leads to the conclusion that the scope of private copying acts giving rise to harm susceptible of justifying levies is gradually diminishing.

Artikel ook verschenen op SSRN.

19.09.2013


(met J. Leenheer, J. van der Ham & C. Dumitru) Baywatch: two Approaches to Measure the Effects of Blocking Access to The Pirate Bay, Working paper, 22 August 2013.

In the fight against the unauthorised sharing of copyright protected material, aka piracy, Dutch Internet Service Providers have been summoned by courts to block their subscribers’ access to The Pirate Bay (TPB) and related sites. This paper studies the effectiveness of this approach towards online copyright enforcement, using both a consumer survey and a newly developed non-infringing technology for BitTorrent monitoring. While a small group of respondents download less from illegal sources or claim to have stopped, and a small but significant effect is found on the distribution of Dutch peers, no lasting net impact is found on the percentage of the Dutch population downloading from illegal sources.

22.08.2013


(met  M. Kerste) Update waarde van kavel A7: Methodedocument t.b.v. marktconsultatie door ministerie van EZ, SEO-rapport nr. 2013-45, 26 pp.

In 2011 heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO), samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de waarde bepaald van commerciële radiovergunningen indien deze zouden worden verlengd. Hoewel ook voor kavel A7 een waarde werd vastgesteld uitgaande van verlenging, was dit kavel ten tijde van de verlenging niet in gebruik en kon het dus niet worden verlengd.
In dit rapport wordt de voorgenomen methodiek uiteengezet om de waarde van de vergunning voor kavel A7 opnieuw te bepalen met het oog op gewijzigde objectieve kavelkenmerken en gewijzigde omstandigheden. De in dit document voorliggende methodiek is een concept, dat nog verdere uitwerking behoeft. Het doel van de consultatie is om marktpartijen inzicht te verschaffen in de opgestelde methodiek en hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Hierdoor kan sectorkennis en eventuele feedback uit de markt in een zo vroeg mogelijk stadium worden meegenomen bij het verder uitwerken van de methodiek.

04.02.2014


(met R. van der Noll, J.M. Breemen, V.E. Breemen, P.B. Hugenholtz & M. Brom) Online uitlenen van e-books door bibliotheken: Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten, SEO-rapport nr. 2012-83, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek/IViR.
ISBN 9789067339995.

Het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken is in een groeiend aantal landen een realiteit. Dit rapport inventariseert deze praktijk en analyseert de juridische mogelijkheden voor en economische gevolgen van e-lending. In het economische deel van deze verkenning wordt onderzocht in welke mate het aanbod van de bibliotheek zal gaan concurreren met verhuur en verkoop van e-books door commerciële partijen. Wanneer het aanbod van de bibliotheek aantrekkelijk genoeg wordt vormgegeven, leidt e-lending tot omzetderving bij commerciële partijen. De aantrekkelijkheid van het aanbod hangt onder meer af van de prijs, beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het digitale boek. 
E-lending door openbare bibliotheken kan daarnaast positieve effecten op de inkomsten voor marktpartijen hebben. Via de propositie van de bibliotheek kunnen nieuwe groepen consumenten worden bereikt en kunnen lezers interesse ontwikkelen voor de aanschaf van e-books. Meer empirisch onderzoek is nodig om de omvang van deze effecten te bepalen. Het juridische deel van deze verkenning concludeert dat het bestaande Europese kader van richtlijnen op het terrein van het auteursrecht geen ruimte laat voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke uitzondering op het auteursrecht teneinde e-lending door openbare bibliotheken – al dan niet tegen vergoeding – toe te staan.

28.02.2013


(met J. Leenheer) File sharing 2@12: Downloading from illegal sources in the Netherlands, 30 November 2012.
Study conducted at the initiative and under the authority of IViR and CentERdata, with financial support from the Netherlands Ministry of Education, Culture and Science, Ziggo, KPN, XS4ALL, DELTA, CAIW and the Royal Dutch Book Trade Association (KVB).

This is the English translation of a report released in October 2012 in The Netherlands.

30.11.2012


(met P. Rutten), Unauthorised file sharing, in: Cyber Safety: an introduction, R. Leukfeldt & W. Stol (ed.), The Hague: Eleven International Publishing 2012, p. 143-155.
ISBN 9789490947750.

06.11.2012

(met R. van der Noll, S.J. van Gompel, L. Guibault, J. Weda, I. Akker & J.M. Breemen) Flexible Copyright: The Law and Economics of Introducing and Open Norm in the Netherlands, rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SEO-rapport nr. 2012-60, Amsterdam, augustus 2012.

This study analyses the law and economics of introducing flexibility in the system of exceptions and limitations in Dutch copyright law. Flexibility would exist in an open norm, on the basis of which the courts can decide whether certain uses of copyrighted material are permissible or not, instead of explicitly defining this in the law. The report assesses problem areas where the lack of flexibility creates legal disputes and potential barriers to innovation and production. The core of the study concerns the analysis of the economic rationale and effects of introducing flexibility in the Dutch legal order in the form of an open norm.

Zie ook aanbiedingsbrief Tweede Kamer.

01.11.2012


(met J. Leenheer) Filesharing 2@12: Downloaden in Nederland, 16 oktober 2012.
Onderzoek op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het IViR en CentERdata uitgevoerd, met financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ziggo, KPN, XS4ALL, DELTA, CAIW en de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Dit rapport doet verslag van een consumentenonderzoek naar het downloaden en streamen van muziek, films, tv-series en tv-programma’s, games en boeken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vier kanalen: het kopen van materiaal op fysieke dragers in een winkel of webwinkel, betaald downloaden of streamen uit legale bron, onbetaald downloaden of streamen uit legale bron en het downloaden of streamen uit illegale bron (filesharing).
Downloaden uit illegale bron blijkt op de derde plaats te komen, na fysieke dragers en gratis legaal aanbod. Verder blijkt dat het downloaden uit illegale bron op zijn retour is: 27,2% van de bevolking downloadde het afgelopen jaar uit illegale bron, in 2008 was dat nog 35%. Dit komt door een sterke afname bij muziek, terwijl er nog een toename was bij films en series. Het downloaden van games is gelijk gebleven, het downloaden van boeken uit illegale bron is in opkomst en wordt inmiddels door evenveel mensen gedaan als het downloaden van games. Downloaden en kopen gaan nog altijd hand in hand: mensen die wel eens downloaden uit illegale bron kopen vaker ook content via de legale kanalen, gaan vaker naar concerten en de bioscoop en kopen vaker merchandise. Ook blijkt uit het onderzoek dat het blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay nauwelijks effect heeft gehad: driekwart van de respondenten downloadde al niet (meer) uit illegale bron en van degenen voor wie de blokkade bedoeld is, rapporteert driekwart geen verandering.

Zie hier de Executive Summary.
Zie ook: Downloaden neemt niet af ondanks bestrijding, www.nu.nl, 17 oktober 2012.

18.10.2012


(met M. Kerste, J. Weda, N. Rosenboom, T. Smits & N.A.N.M. van Eijk) Waarde verlenging mobiele vergunningen. Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen. SEO Economisch Onderzoek / IViR, Amsterdam, SEO-rapport nr. 2013-06.
ISBN: 9789067336864.

Op 14 december 2012 is de veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) afgerond. Onder het te verdelen spectrum bevonden zich de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz band. Deze vergunningen lopen af op 25 februari 2013. Omdat de mobile network operators, afhankelijk van de uitkomst van de veiling, tijd nodig zouden kunnen hebben om de transitie te maken naar de nieuwe vergunningen, heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2012 besloten dat de huidige 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen op aanvraag zouden kunnen worden verlengd.
Op grond van het geldende reguleringskader is de vergunninghouder bij verlenging van een vergunning een vergoeding aan de Staat verschuldigd. Dit rapport onderzoekt de wijze waarop de waarde van verlenging binnen de beleidsmatige en procedurele randvoorwaarden te bepalen is en stelt vervolgens de verlengingsprijzen vast. De uitkomst van de multibandveiling neemt daarbij een centrale rol in. De ontwikkelde methodiek heeft als basis gediend voor de ministeriële regeling waarin het eenmalig bedrag voor verlenging is geregeld.
Uitgaande van 21 maanden verlenging, bedragen de verlengingsprijzen voor de huidige vergunninghouders in de 900 MHz en 1800 MHz band gecumuleerd € 387,847,454.
Gegeven de veilinguitkomst, die een relatief beperkte (technische) transitie impliceert, hebben de vergunninghouders ondertussen een convenant gesloten waardoor een verlenging voor de transitie niet nodig is. Agentschap Telecom heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld.

Het rapport is samen met het bijbehorende beleidsvoornemen ook te vinden op: www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/notas/2012/10/01/beleidsvoornemen-berekeningsmethode-eenmalig-bedrag-verlenging-gsm-vergunningen-2013.html

04.10.2012


(met M. Keste en N.A.N.M. van Eijk) Valuing commercial radio licences, European Journal of Law and Economics, 2012.

Within the EU regulatory framework, licensees for commercial radio broadcasting may be charged a fee to ensure optimal allocation of scarce resources but not to maximize public revenues. While radio licence renewal occurs in many EU countries, an objective, model-based approach for setting licence fees has not been used so far. In this paper, it is described how such a fee can be determined for the purpose of licence renewal or extension. National and regional Dutch FM licences were valued, taking into account that simulcast broadcasting of digital and analogue radio is obligatory upon extension. Licences are valued using discounted cash flow methodology, whereby the cash flows of an averagely efficient entrant are taken as the benchmark for valuation of each individual licence. Cash flows during the licence period 2011–2017 are forecast based on generalized least squares regressions, using financial variables of Dutch radio stations for the years 2004–2008. Separately, bottom-up cost and investment models are used to calculate analogue and digital distribution costs. This results in a value per licence, based on objective licence characteristics, which can be used to set licence fees if administrative renewal or extension is opted for instead of a new auction or beauty contest.

Voor onderzoekers en studenten is toegang tot het artikel mogelijk via de eigen universiteitsbibliotheek naar de Springer databank.

14.08.2012


(met J. Weda, R. van der Noll, I. Akker, S. van Gompel en J. Leenheer) Digitale drempels: Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie, rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SEO-rapport nr. 2012-41, Amsterdam, juni 2012.

Dit rapport beschrijft de knelpunten bij het tot stand komen van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken. Onderscheid wordt gemaakt tussen economische, juridische en technische knelpunten.

10.07.2012


(met N.A.N.M. van Eijk, I. Akker, B. van der Sloot & P. Rutten) Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books, Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W), Amsterdam, March 2012.

Legal price fixing for printed books in the Dutch and Frisian languages was introduced in the Netherlands in 2005. Publishers today are required to fix retail prices for new books and retailers are required to charge the prices set. Fixed prices are valid for an indefinite period, but publishers are permitted to adjust them after a period of six months and to discard the fixed price altogether after a year. The Resale Price Maintenance (Books) Act (Wet op de vaste boekenprijs) seeks to contribute towards a large and varied stock and wide geographic availability of books, as well as towards public participation (purchasing and reading habits). With the emergence of e-books, the question arises as to whether it would be possible and desirable to introduce legally enforced price fixing for digital books too. This study examines the feasibility and enforceability of resale price maintenance (RPM) for e-books and analyses the functionality in terms of the degree to which it contributes to pluralism and the broad availability of supply, the market structure of the book business and the diversity and availability of print books.

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.

09.03.2012


(met N.A.N.M. van Eijk) Universal service and disabled people, Telecommunications Policy, 2012-36, p. 85-95.

The EU regulatory framework enacted 25 May 2011 has the objective to provide functionally equal access to telecommunications services for disabled persons. What are the rules, who are the target groups, and what obstacles do they face when using various telecommunication services? And what arrangements do exist in a selected group of six EU Member States to remove these obstacles? Recommendations include the introduction of a more market-oriented approach, independent of specific networks.

27.01.2012


(met P. Rutten), File Sharing and its Impact on Business Models in Music, in: Internet Econometrics, S. Allegrezza & A. Dubrocard (red.), Palgrave Macmillan 2012.

27.01.2012


(met J.N.T. Weda en I. Akker) Makers over speerpunten. Opvattingen van makers en uitvoerend kunstenaars over de speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20, AMI, 2011-5, p. 164-170.

In dit artikel vergelijken de auteurs de Speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20 met de uitkomsten van een enquête onder vierenhalf duizend makers en uitvoerend kunstenaars. De meeste onderdelen van de brief kunnen op hun instemming rekenen. Maar op de punten waar de brief zich liberaler toont, zijn makers behoudend en op handhaving gericht.

27.01.2012


(met I. Akker, N.A.N.M. van Eijk, B. van der Sloot & P. Rutten) Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam, oktober 2011.

29.11.2011


(met I. Akker en J. Weda) Kunstenaars wel blij maar niet geholpen met nieuwe auteurscontractenrecht, Me Judice, 4e jaargang, 8 september 2011.

08.09.2011


(met G. Marlet en C. van Woerkens) De waarde van cultuur voor de stad, Inleiding in: Atlas voor Gemeenten 2011, 2011.

26.07.2011
(met C. Koopmans, G. Marlet en C. van Woerkens) Kilometerprijs en arbeidsmarkt, Economisch Statistische Berichten, vol. 95, nr. 4591, 2010, p. 502-504 .

26.07.2011


(met L.A.W. Tieben) Van maatstaf naar maatwerk: een korte geschiedenis van economische regulering, Tijdschrift voor Toezicht, 2010-4, p. 27-44.

26.07.2011


(met J.J.M. Theeuwes) Prova d'Orchestra: een economische analyse van het voorontwerp auteurscontractenrecht, AMI, 2010-5, p. 137-145.

26.07.2011


(met N.A.N.M. van Eijk en P. Rutten) Legal, economic and cultural aspects of file sharing, Communications & Strategies, 2010-77, p. 35-54.

26.07.2011


(met G. Marlet) Hypotheek op corporatiebezit maakt rijksbegroting gezond, Het Financieele Dagblad, 29 december 2009, p. 7.

26.07.2011


(met E. Scavenius) NVM misbruikt macht Funda, Het Financieele Dagblad, 31 juli 2009, p. 7.

26.07.2011


(met R. van der Noll) Alleen papier is een probleem, De Volkskrant, 4 juli 2009, p. 8.

26.07.2011


(met G. Marlet en C. van Woerkens) Verzilver het stenen dividend, Economisch Statistische Berichten, Vol. 94, No. 4560, 2009, p. 294-297.

26.07.2011


(met B. Baarsma) Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest, NTER, 2009-2, p. 50-58.

26.07.2011


(met J. Weda) De prijs van een taxirit, Tijdschrift Vervoerwetenschappen, 2008-3, p. 88-97.

26.07.2011


Onaangename waarheden over breedband, Topics, 2007-2, p. 16.

26.07.2011


(met J. Hoo) Assessing the value of flexibility in the Dutch office sector using real option analysis, Proceedings of conference 'Building networks for a brighter future', TU Delft, Rotterdam, 2007.

26.07.2011


(met B. Baarsma) Wantrouw minimumprijzen, Financieele Dagblad, 23 augustus 2007.

26.07.2011


(met S. van Wijnbergen) Opta geeft KPN boete op innovatie, NRC Handelsblad, 6 november 2006.

26.07.2011


Een selectie van SEO-Onderzoeksrapporten (Deze publicaties zijn te downloaden via: www.seo.nl/publicaties/rapporten):
  • (met J. Weda, I. Akker, P. Rutten en A. Beunen) Wat er speelt. De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving, Amsterdam: SEO-rapport 2011-17;
  • (met R. van der Noll) Assessing the economic contribution of the copyright-based industries, Amsterdam: SEO-rapport 2011-63;
  • (met M. Kerste, I. Akker en J. Prins) Addendum waarde commerciële radiovergunningen, Amsterdam: SEO-rapport 2011-09;
  • (met I. Akker, R. van der Noll en F. Tewes) Economic contribution of EU industries relying on exceptions and limitations to copyright, Amsterdam: SEO-rapport 2010-30;
  • (met E. Scavenius en K. Janssen) De publieke omroep en de creatieve sector, Amsterdam: SEO-rapport 2010-25;
  • met I. Akker) Telefonie in beeld: De kosten van een landelijke beeldbemiddelingsdienst, Amsterdam: SEO-rapport 2009-80;
  • (met I. Akker, N.A.N.M. van Eijk en K. Janssen) Toegang tot telecom: onderzoek naar de invulling van het nieuwe Europese kader voor de toegankelijkheid van telecommunicatiediensten voor gehandicapten, Amsterdam: SEO-rapport 2009-48;
  • (met M. Kerste, H. de Jong en J. Smits) Markteffecten van flexibilisering frequentiebeleid, Amsterdam: SEO-rapport 2009-39;
  • (met A. Huygen, P. Rutten, S. Huveneers, S. Limonard, J. Leenheer, K.S. Janssen, N.A.N.M. van Eijk en N. Helberger) Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games, Delft/Amsterdam: SEO-rapport 2009-2.

Bijgewerkt 16.10.2014